Đặng Tộc Việt Nam

BÌNH LUẬN CỦA ĐẶNG THÁI SƠN
Thứ năm, 07.13.2017, 11:49am (GMT)

  HỌ ĐẶNG VIỆT NAM LÀ MỘT VỌNG TỘC CÓ TỪ LÂU ĐỜI

 

                                                                       Đặng Thái Sơn- Phú Th

 

Họ Đặng Việt Nam là con hồng, cháu lạc thuộc trăm họ, muôn dân nước Việt, có lịch sử trên 4000 năm. Họ Đặng Việt Nam có từ thời Hùng Vương dựng nước đó là điều khẳng định.Điều này đã được lịch sử dân tộc Việt Nam ghi nhận cũng như các tài liệu, tư liệu lịch sử nói lên điều đó (Những di tích lịch sử, đền thờ, nhà thờ, lăng mộ, bia ký, câu đối ... sách đăng khoa lục, quốc sử quán triều Nguyễn, Ô Châu cận lục, Đại việt sử ký toàn thư, Đại nam nhất thống chí, Việt Nam thông giám cương mục… Và còn được minh chứng rất rõ ràng, sinh động ở các Gia phả của dòng họ Đặng, thực chất đây là lịch sử dòng họ Đặng là một phần lịch sử dân tộc Việt Nam;

- Cuốn “Đặng tộc phả ký” của tổng binh sứ Đại tướng quân Đặng Ngục Quế biên soạn năm 1652 (cách nay 360 năm) viết về dòng họ Đặng đất Hồng lam- Hà Tĩnh, Nghệ An.

- Cuốn “Đặng gia phả ký” của Nguyễn danh Nho biên soạn năm 1670 (cách đây 342 năm) viết về dòng họ Đặng tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

- Cuốn “ Đặng gia phả ký” của Quan chi châu Đặng Đôn Thực biên soạn  năm 1675 (cách đây 337 năm) viết về dòng họ Đặng làng An Để tỉnh Thái Bình.

- Cuốn “Đặng tộc đại tông phả” do tổng trấn trọng thần yến quận công Đặng Tiến Thự biên soạn năm 1683 (cách đây 329 năm). Quan thượng thư tả lý tiến sỹ ĐẶng Đình Tướng tục biên năm 1686. Đến năm 1745 tổng trấn Nghệ An thái nhạc quận công Đặng sỹ Hàn tiếp tục tục biên. Cuốn này viết về dòng họ Đặng ở Lương Xá- Hà Đông.

- Cuốn “Đặng gia phả hệ toàn chính thực lục” do đông lĩnh hầu Đô đốc Đặng Tiến Đông biên soạn năm 1745 (cách đây 227 năm). Viết về dòng  họ Đặng Lương Xá- Hà Đông.

- Cuốn “Đặng gia phả ký” của Đặng Đình Luyện phụng sao năm Hoàng Chiêu Chiêu thống nguyên niên năm 1776 (cách đây 326 năm) viết về phủ thờ họ Đặng Lương Xá… và còn rất nhiều cuốn phả được lưu giữ ở các dòng họ Đặng tính đến nay gần 9, 10 đời…

Và điều đó còn được thể hiện rất hào hùng qua các danh nhân tiêu biểu họ Đặng qua các thời kỳ, thời đại, triều đại.

- Đại vương Đặng công Oánh “Đặng- Oánh Đại vương” lưỡng quốc Vị Vương (231- 151 TCN) hiện có đền thờ tại Gia lương- Tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 13 đạo sắc phong.

- Lạc tướng Đặng Phúc Hồng thời vua Hùng Vương thứ XVIII.

- Châu trưởng Giao châu Đăng- Sỹ (20- 43)

- Đặng thi Sách cùng em ruột là Đặng Thi Huy chống thái thú Tô- Định Nhà Hán xâm lược năm 39 sau công nguyên.

- Đặng thị Sen (sinh năm 920) là thân mẫu vua Lê Đại Hành ( Lê- Hoàn). Trị vì đất nước từ năm 980- 1005.

- Thái phó Đặng văn Hiếu là một trong tứ trụ triều đình giúp vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010.

- Đặng Phúc Mãn (1128- 1223) quan hữu về nội triều đời vua Lý Anh Tông (1138- 1175) theogia phả hiện có ngài là tiên tổ họ Đặng Việt Nam.

- Nghệ nhân Đặng Minh Thông, thời Nhà Lý là tổ nghề gốm của Việt Nam.

- Tiến sỹ Đặng- Nghiêm (1170- 1236) đời vua Lý Cao Tông theo gia phả hiện có ngài là tiên hiền họ Đặng Việt Nam.

- Thám hoa Quốc Công Đặng- Tất (1357- 1409).

- Tể tướng Đặng- Dung (1373- 1414).

Là hai cha con, là hai anh hùng hào kiệt chống giặc Minh xâm lược, là

 “Quốc sỹ vô song, song quốc sỹ

Anh Hùng bất nhị, nhị anh hùng”

- Tiến sỹ Đặng Minh Khiêm quan thượng thư bộ lễ thời nhà Lê, được người đời đánh giá là: “Có văn chương tiết tháo, là bậc danh nho đầu đời Lê”. Ngòi bút chính sử khen “không hổ thẹn là bậc khoa danh”. Công luận bình là : “Đặng- Tất, Đặng- Dung có con cháu khá ( Phan Huy Chú, Nguyễn danh Nho).

- Tổng bí thư, chủ tịch nước Trường- Chinh tức Đặng Xuân Khu một nhân vật lỗi lạc của dân tộc Việt nam… và còn rất nhiều danh nhân tiêu biểu họ Đặng ngàn năm văn hiến. Nhất là ở thời đại Hồ Chí Minh ví như hoa nở mùa xuân…

Điều rất vui mừng phấn khởi  đó là: “Họ Đặng Việt Nam là một trong những dòng họ sớm nhất thành lập được “Hội đồng Đặng tộc toàn quốc”. Đến nay đã có Hội đồng Đặng tộc các tỉnh, thành phố có hàng trăm chi họ sống trên khắp các vùng miền của đất nước. Đang phát huy truyền thống ‘Tiết liệt cương trung. Trung thần hiếu tử”. Khí phách ngàn năm văn hiến, khí thế hào hùng của  con người họ Đặng thời đại Hồ Chí Minh. Phấn đấu thực hiện tốt chương trình: “Tìm về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân công đức tổ tiên. Đoàn kết xây dựng Dòng họ quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

                                                        *

                                              *                 *

          Ấy vậy mà từ những năm cuối thế kỷ XX đến nay có một số người mang danh họ Đặng, do Ông Đặng Trần Đảng cầm đầu lập ra cái gọi là “ Hội đồng gia tộc họ Đặng Việt Nam”. Tuyên truyền xuyên tạc dòng họ “Đặng”, nhằm làm mất gốc họ Đặng Viêt Nam. Thực chất là xóa bỏ họ Đặng Việt Nam chân chính. Một dòng giống của con hồng cháu lạc.

          -Họ cho là: “Họ Đặng Việt Nam có nguồn gốc từ họ Trần chuyển sang. Ngày 21/8/1998 họ ngang nhiên tuyền bố là: “Tất cả các quốc phả họ Đặng do tiền nhân để lại đều cùng chung một huyết thống, đều cùng xuất phát từ một cội nguồn họ Trần, nên có chung phả tộc gốc, họ Đặng ra đời từ năm 1511…

          Điều này không đúng, trái hẳn với các gia phả của dòng họ Đặng còn lưu giữ được đến nay như đã nêu ở trên.

     - Họ dựng lên một họ Đặng mới đó là “Họ Đặng gốc Trần” tôn tiến sỹ Trần Văn Huy sinh năm 1410 làm thủy tổ họ Đặng Việt Nam.

          Điều này thật vô lý và nghịch cảnh, không ai làm như vậy bởi lẽ:

          Tiến sỹ Trần Văn Huy không phải là người họ Đặng thì làm sao lại là thủy tổ của họ Đặng Việt Nam?

          Tiến sỹ Trần văn Huy sinh năm 1410 đầu thế kỷ XV chỉ tương quan, tương xứng, ngang bằng, xấp xỉ với các hế hệ “ là hậu duệ” của dòng họ Đặng Việt Nam như đã nêu ở trên. Xin trích dẫn một điển hình gần thời nay “Quốc công Đặng- Tất sinh năm 1357, mất năm 1409.Hơn tiến sỹ Trần Văn Huy 53 tuổi. Tể tướng Đặng- Dung sinh năm 1373 mất năm 1414 hơn tiến sỹ Trần Văn Huy  37 tuổi. Hai thế hệ này chắc chắn tương quan với bậc Ông, Cha, của Trần Văn Huy. Hai vị này là người họ Đặng chính thống, họ mới chỉ là hậu duệ của họ Đặng vậy Trần Văn Huy là thế hệ sau họ sao lại là thủy tổ của họ Đặng Việt nam ???

          - Họ xâm phạm phủ thờ họ Đặng ở Lương Xá- Hà Đông. Đây là nơi thờ tự linh thiêng nhất, tầm cỡ nhất của dòng họ Đặng Việt Nam. Phủ thờ này do chúa Trịnh- Tráng xây dựng năm 1628 để thờ Ông ngoại là hậu trạch công Đặng- Huấn đại vương. Theo gia phả của phủ ứng thiên như đã nêu trên thì phủ này thờ tự;

          1- Nghĩa Quốc công Đặng- Huấn và phu nhân

          2- Hà quận công Đặng Tiến Vinh và phu nhân

          3- Doanh quận công Đặng Thế Tài và phu nhân

          Hằng năm tế lễ vào ngày 15/7 Âm lịch.

          Ấy vậy mà Ông Đặng Trần Đảng dám hạ một số bài vị thay vào đấy là thờ tự tiến sỹ Trần Văn Huy. Thật là thấu trời, động đất, bất chấp tâm linh, coi thường đạo lý của người Việt Nam máu đỏ da vàng…

          *Họ dựng đền thờ tiến sỹ Đặng Trần Huy ở thôn Liên Hoa- Xã Thượng Nông- tỉnh Phú Thọ. Nhưng lại nói là “ Nhà thờ Đặng Đại tôn” thật là nực cười…

          Một vấn đề rất nghiêm trọng đó là :  “Họ dám cho cụ Trường- Chinh là người gốc Trần. Để làm việc này Ông Đảng chọn một quận công gốc ở Trúc sơn- Lương Xá là Cụ Đặng Thế Khanh làm cha cụ Đặng Chính Pháp Cụ Đặng Chính Pháp là thủy tổ của dòng họ Đặng làng Hành Thiện- Nam Định là cụ tổ 13 đời của cụ Trường- Chinh nhưng thất chớ chêu thay là:

          - Cuốn “Đặng tộc phả ký” của Đại tướng quân Đặng ngụ Quế biên soạn năm 1652 cách đây 360 năm nói rõ là: “Cụ Đặng Chính Pháp sinh năm 1527 thuộc dòng Đặng- Nhàn; Đặng- Nhàn là con Đặng- Chủng; là cháu nội Đặng- Tất. Cụ Pháp ra làng Hành Thiên năm 1573…

          - Các cuốn phả viết về dòng họ Đặng ở Lương Xá như đã nêu trên đều nói rõ: “Cụ Đặng Thế Khanh sinh năm 1595 là con thứ ba hà quận công Đặng thế Vinh (1562).

          Như vậy là: Nếu Đặng Thế Khanh là cha Đặng Chính Pháp thì cha nhỏ hơn con 68 tuổi (1595- 1527= 68). Điều này lý giải sao đây thưa Ông Đặng Trần Đảng???

……

          Một điều rất lưu tâm, một dấu ấn rất đậm nét, sâu sắc đối với dòng họ Đặng Việt Nam là: “ Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. Ngày 28/12/1975 Cụ Trường- Chinh về thắp hương tưởng niệm các vị tổ tiên là Đặng- Tất, Đặng- Dung ở  nhà thờ họ tại Quỳnh Hồng và chụp ảnh lưu niệm với gia đình trưởng tộc Đặng Đình Trác” (ảnh còn lưu giữ được đến nay). Điều này đã khẳng định và lý giải được cụ Trường- Chinh là người họ Đặng, tổ tiên của cụ là người họ Đặng, không phải gốc Trần…

……

Ở đây cũng cần phải nói thêm là : Hành vi của Ông Đặng Trần Đảng và cộng sự đã xâm hại đến Gia phả, tức lịch sử họ Trần… “Trần Quốc Kinh tức Trần Tự Kinh hay Trần- Kinh, nguyên là người gốc Mãn Việt, quận Tân Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa. Sang Đông Triều, Đại Việt năm 1110, Thời Lý nhân Tông… Là thủy tổ của họ Trần…

Nhưng thực ra họ Trần có từ lâu rồi. Gia phả họ Trần do thống tôn đời thứ 27 Trần đình Nhân ở Nhác dương còn giữ được đến nay thì, “Họ Trần thuộc nhóm Bách Việt ở đất Mân, Phúc Kiến, Trung Hoa…” Triều đại nhà Trần chính thức bắt đầu năm 1225, trị vì đất nước 175 năm.Ba lần thắng giặc Nguyên hùng mạnh xâm lược. Dẹp yên phe phái loạn tặc trong nước (Họ Đoàn ở Hải Dương Hải Phòng. Họ Trần ở Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên Họ Nguyễn ở Quốc Oai Sơn Tây…) Cuối triều suy đồi, sụp đổ… Hồ Quý Ly cướp ngôi năm 1400… Qua đây không thấy nói gì đến Họ Trần chuyển sang họ Đặng, họ Đặng có gốc từ họ Trần…

Những việc làm trên đây của cái gọi là : “Hội đồng gia tộc họ Đặng Việt Nam” đứng đầu là Đặng Trần Đảng là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ nó xâm hại đến lịch sử dân tộc Việt Nam. Lịch sử dòng họ Đặng, là một phần lịch sử Việt Nam. Nhằm làm mất đi nguồn gốc của dòng họ Đặng thực chất là làm mất đi họ Đặng Việt Nam. Mất đi một dòng giống con hồng cháu lạc thuộc trăm họ muôn dân nước Việt trước đây. Nay là công dân họ Đặng nước Việt Nam. Dù cố ý hay không cố ý, với bất kỳ mục đích động cơ nào đều gây nguy hại đến sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa hai dòng họ Đặng và họ Trần và ngay trong hai dòng họ đó. Nhất là họ Đặng Việt Nam. Đây là hành vi xâm hại đến An ninh quốc gia. Một quan hệ được luật pháp bảo vệ, một khách thể được hình luật bảo vệ.

Gần đây có ông Đặng Văn Thử chủ hãng nước mắm Mười Thu ở Bình Định và ông Đặng Văn Hường chủ hãng xe vận tải ở Đà Nẵng nổi lên bất chấp đạo lý và pháp lý tổ chức họp cách chức Chủ tịch Hội đồng Đặng tộc Việt nam, một tổ chức của họ Đặng đã có lịch sử hoạt động gần 20 năm và đòi chiếm tổ chức hợp pháp này, hai ông này đã gặp ông Đặng Trần Lưu phó chủ tịch HĐ gia tộc họ Đặng gốc Trần bàn ký văn bản hợp nhất. Nhưng với kinh nghiệm đấu tranh gần hai mươi năm qua về việc bảo vệ cội nguồn, được Tổ tiên phù hộ, HĐ ĐT Việt nam đã đấu tranh và cuối cùng những người đó không chiếm được Hội Đồng Đặng tộc Việt nam tuy họ vẫn tổ chức Đại hội và thành lập ra “ Hội đồng họ Đặng Việt nam” do ông Mười Thu làm Chủ tịch, ông Đặng Văn Hường làm Phó chủ tịch Thường Trực. Hai ông này lại “đi kết nối yêu thương” với nhóm Đặng Trần Lưu, lôi kéo một số bà con thiếu thông tin làm cho họ Đặng phân chia. Hội đồng Đặng tộc Việt nam trước sau như một kiên trì bảo vệ cội nguồn dòng họ, một dòng họ không pha trộn huyết thống. Đó là nghĩa cử và lòng tri ân với tổ tiên.

Chúng tôi đồng tình với Hội đồng Đặng tộc Việt nam về chủ trương tất cả những người mang họ Đặngđều là anh em dù họ là gốc từ các họ khác hoặc gốc từ các dân tộc anh em khác như Chăm, Khơ Me hoặc những người con lai gốc Phi, gốc Châu Âu, gốc Hoa, gốc Mỹ mang họ Đặng. 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Ăn gạo nhớ người làm ruộng.

Có được kết nối anh em của ngày hôm naychúng ta luôn nhớ đến những người đã mang công sức, trí tuệ, tiền của, thời gian của các bậc đàn anh đi trước như cụ Đặng Duy Tư, Đặng Văn Thảo, Đặng Duy Phúc, Đặng Ngọc Lương B, Đặng Ngọc Lương AĐặng Hải Đường ( Huế) Đặng Khắc Hồi, Đặng Sĩ Thuyên, Đặng Quyết Thắng, Đặng Văn Tuyến, Đặng Duy Hùng, Đặng Văn Khiêm, Đặng Đình Sơn, Đặng Cát Hưởng, Đặng Trường Giang, Đặng Đình Dung, Đặng Tiến Nam, Đặng Văn Lương, Đặng Văn Bể, Đặng Hùng ( Thanh hoá), Đặng Quang Truyền, Đặng Văn Bun, Đặng Đình Thiệp ( L Xá), Đặng Đình Định ( L Xá), Đặng Đình Hiền ( L Xá), Đặng Đình Thiên ( L Xá), Đặng Như Rước ( Bình Định ) Đặng Trường Lưu ( Bình Định ), Đặng Tân ( Sài Gòn), Đặng Bình Chí ( Tây Ninh), Đặng Tấn Thời ( Phú Quốc), Đặng Công Cảnh ( Vĩnh Phúc), Đặng Văn Cừ ( Huế), Đặng Thế Điện ( Phú Thọ)......