Đặng Tộc Việt Nam

Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
Chủ nhật, 04.16.2017, 11:22am (GMT)

 HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

                             Hà nội ngày 16 tháng 4 năm 2017

                THÔNG BÁO

Kính gửi : Hội Đồng Đặng Tộc các Dòng họ, Hội đồng các tỉnh và Thành Phố, các chi họ Đặng trong toàn quốc, bà con họ Đặng trong cả nước và bà con họ Đặng đang sống và làm việc ở nước ngoài.

Vừa qua có một nhóm người giả mạo " Hội đồng Đặng tộc Việt Nam " để ra các văn bản sai trái, trong đó ban hành " Tộc ước " do ông Đặng Văn Thử quê quán tại xã Nhơn Phong huyện An Nhơn tỉnh Bình Định ký và đóng dấu giả của Hội Đồng Đặng tộc Việt nam. Việc làm nói trên đã vi phạm nghiêm trọng tộc ước họ Đặng Việt Nam, xâm phạm quyền của Hội đồng Đặng tộc Việt nam được đại hội nhiệm kỳ 3 khóa 2014-2019 bầu ra.

Vậy chúng tôi thông báo cho bà con toàn tộc biết để không bị nhóm người nói trên đánh tráo khái niệm. Một lần nữa chúng tôi khẳng định chỉ có Hội Đồng Đặng tộc Việt nam ( trước đây là Ban Liên lạc toàn quốc họ Đặng Việt Nam) thành lập ngày 19 tháng 9 năm 1999 mới là tổ chức của Đặng Tộc Việt Nam.

Đề nghị ông Đặng Văn Thử hủy bỏ ngay những văn bản giả mạo đó và từ nay không được tái phạm mạo danh HĐ ĐT Việt nam để phá hoại sự đoàn kết trong dòng họ.

 

               HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

                         CHỦ TỊCH

                               Đã Ký

                                     Đặng Văn Thảo