Đặng Tộc Việt Nam

THÔNG BÁO KHẨN CẤP
Thứ hai, 03.27.2017, 03:46am (GMT)

THÔNG BÁO

Về tổ chức Lễ hội tri ân các nhân vật lịch sử đất phương Nam

và Giỗ Tổ Thủy sư đô đốc Đặng Nhân Cẩm

năm 2017

--------------------- 

Vào ngày mùng 7 và mùng 8/3 âm lịch hằng năm, Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam và Hội đồng Đặng tộc tỉnh Đồng Tháp đều tổ chức lễ hội tri ân các nhân vật lịch sử đất phương Nam và giỗ Tổ Thủy sư đô đốc Đặng Nhân Cẩm. Tuy nhiên, năm nay, do đường huyện ĐH 69 nối từ ĐT 849 vào đền thờ đang thi công mở rộng, nâng cấp cầu đường; hơn nữa, trên suốt tuyến đường này, mỗi ngày phải tạm dừng lưu thông nhiều lần để phục vụ thi công nên việc đi lại rất khó khăn, dễ xảy ra ùn tắc và va chạm giao thông. Vì vậy, Ban Tổ chức lễ hội trân trọng kính báo đến bà con dòng tộc và quý khách xa gần biết để hạn chế đến khu vực này trong thời gian đường đang thi công.

Năm 2018, khi đường hoàn thành, sẽ tổ chức lễ hội theo nghi thức truyền thống và quy mô trọng thể.

 

                                                          TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI

 

 

                                                                      ĐẶNG PHƯỚC THÀNH