Đặng Tộc Việt Nam

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
Thứ năm, 12.08.2016, 03:20pm (GMT)

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ IV BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM KHÓA III ( 2014-2019 )

Hội nghị lần thứ 4 khóa 3 ( 2014- 2019 ) do Chủ tịch HĐ ĐT Việt nam Đặng Văn Thảo triệu tập vào ngày 27 tháng 11 năm 2016 tại thành phố Huế.

                PHẦN MỘT 

Chủ tịch đoàn gồm :

1- Ông Đặng Văn Thảo : Chủ tịch HĐ ĐT Việt nam khóa III

2- Ông Đặng Khắc Hồi : Tổng thư ký HĐ ĐT Việt nam

2- Ông Đặng Phúc Định : Trưởng ban tư vấn dòng họ.

Đoàn thư ký gồm : 

1- Ông Đặng Trọng Hưng 

2- Bà Đặng Thị Thanh Lê

Dẫn Chương trình : Bà Đặng Trang Viên Ngọc. 

Ông Đặng Nguyễn Thi thay mặt ông Đặng Phước Thành chủ tịch Danh dự HĐ ĐT việt nam tham gia chương trình và tham luận.

Danh sách đại biểu HĐ ĐT của các Dòng họ, tỉnh và thành phố gồm có:

1- Ông Đặng Văn Khiêm trưởng ban di tích

2- Ông Đặng Thanh Tiến Chánh văn phòng HĐ ĐT Việt nam

3- Ông Đặng Phúc Định trưởng ban tư vấn HĐ ĐT Việt nam

4- Ông Đặng Hải Đường Phó ban tư vấn HĐ ĐT Việt nam

5- Ông Đặng Công Tráng ( TP Hồ Chí Minh) Phó ban tư vấn HĐ ĐT VN 

6- Ông Đặng Quang Huy, Phó ban tư vấn HĐ ĐT Việt nam, Đại diện dòng  tám chi cụ Đề ( Cụ Tiến sĩ Đặng Đình Tướng) sống tại TP Hồ Chí Minh.

7Ông Đặng Văn Hợi Chủ tịch HĐ ĐT thành phố Hà Nội 

8- Ông Đặng Khắc Hồi Tổng thư ký.kiêmChủ tịch HĐ ĐT TPHải Phòng, 

9- Ông Đặng Trọng Quân Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Đồng Nai.

10- Ông Đặng Quang Truyền Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Bắc Ninh- Bắc Giang

11- Ông Đặng Thành Nhơn Chủ tịch HĐ ĐT thành phố Đà nẵng

12- Ông Đặng Quốc Tuấn Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thanh Hóa

13- Ông Đặng Văn Thịnh chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thái Bình

14- Ông Đặng Văn Phước chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Quảng Bình

15- Ông Đặng Văn Hóa Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Đồng Tháp.

16- Ông Đặng Văn Phước Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

17-- Ông Đặng Quyết Thắng Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Nghệ An

18-- Ông Đặng Ngọc Thiệp Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Quảng Trị.

19-- Ông Đặng Ngọc Kẹn Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thái Nguyên.

20- Ông Đặng Vương Minh Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Lào Cai.

21- Ông Đặng Văn Tuyến Chủ tịch HĐ ĐT Hồng Lam

22- Ông Đặng Văn Thọ Chủ tịch HĐ ĐT Dòng Phúc An Hầu

23- Ông Đặng Thới Định Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Gia Lai.

24- Ông Đặng Ngọc Long Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Quảng Bình. 

25- Đặng Thế Điện Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Phú Thọ.

26- Ông Đặng Văn Giá quyền Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

27- Ông Đặng Quyết Thắng Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Nghệ An.

28- Ông Đặng Vĩnh Yên Phó chủ tịch HĐ ĐT Việt nam, Chủ tịch Danh dự Họ Đặng tỉnh Lâm Đồng

29- Ông Đặng Văn Bể chủ tịch HĐ GT họ Đặng Thịnh Liệt Hà Nội.

30- Ông Đặng Văn Hòa Phó chủ tịch HĐ ĐT Việt nam, Tộc Phó Tộc Đặng Văn Non Nước TP Đà Nẵng.

31- Ông Đặng Thanh Tiến Phó chủ tịch HĐ ĐT TP Đà nẵng

32- Ông Đặng Trọng Được Phó chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thanh hóa.

33- Ông Đặng Văn Soai Phó chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thanh hóa.

33- Ông Đặng Ngọc Thiệp Phó chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Quảng Bình.

34- Ông Đặng Duy Ngũ Phó CT HĐ ĐT chi Ất Hàn Lâm viện Đặng Chủng

35- Ông Đặng Đình Vượng Trưởng ban kịch phim họ Đặng

36- Ông Đặng Văn Thuấn Phó chủ tịch HĐ ĐT Hồng Lam.

37- Ông Đặng Văn Thiềm chủ tịch HĐ GT họ Đặng Lương quán.

38- Ông Đặng Văn Tuy Ủy viên HĐ ĐT dòng Phúc An Hầu.

39- Ông Đặng Văn Cừ phó chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

40- Ông Đặng Văn Quy Phó chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

41- Ông Đặng Văn Thanh Phó chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

42- Bà Đặng Thùy Dương Ủy viên HĐ ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

43- Ông Đặng Ngọc Ái Phó chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Quảng Bình..

                 TỔNG HỢP 

*** Có mặt

1- Chủ tịch  Ủy viên BCH HĐ ĐT các tỉnh và thành phố : 21 vị

2- Phó chủ tịch Đại diện cho chủ tịch HĐ ĐT các tỉnh :1

3- Đại diện chủ tịch Danh dự HĐ ĐT VN : 1

4- Các ban của HĐ ĐT Việt nam :7

5- Phó chủ tịch ,Ủy viên BCH HĐ ĐT các tỉnh và thành phố : 49

Cùng hơn 50 người đại diện cho các chi họ Đặng

*** Vắng mặt có Lý do.

1- Ông Đặng Văn Ngữ Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Quảng Ngãi

2- Ông Đặng Trọng Hải Chủ tịch Chi Ất Hàn lâm viện Đặng Chủng

3- Ông Đặng Văn Hè Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Hà Nam.

4- Ông Đặng Văn Thử Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Bình Định.

5- Ông Đặng Văn Bao : Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Khánh Hòa ( Chủ tịch HĐ ĐT Việt nam cử đi công tác)

*** Vắng mặt do ly khai khỏi HĐ ĐT Việt nam

1- Ông Đặng Hồng Chủ tịch HĐ ĐT TP Hồ Chí Minh

2- Ông Đặng Hữu Kháng : Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Lâm Đồng.

3- Ông Đặng Xuân Lũy Phó chủ tịch HĐ ĐT Việt nam.

4- Ông Đặng Văn Tăng chủ tịch Lâm thời họ Đặng tỉnh Hưng Yên.

5- Ông Đặng Văn Hường Phó chủ tịch HĐ ĐT Việt nam.

6- Ông Đặng Đức Nghĩa Phó chủ tịch HĐ ĐT Việt nam.

7- Ông Đặng Đình Cừ ( Hàng Kênh Hải Phòng) phó CT HĐ ĐT Việt nam.

                  PHẦN HAI

Tham luận và thảo luận.

Hội nghị đã nghe các tham luận và thảo luận sau :

1- Phát biểu chào mừng hội nghị :

 Bác Đặng Văn Cừ Phó chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế rất phấn khởi vui mừng được HĐ ĐT Việt nam giao cho nhiệm vụ tổ chức hội nghị và đã cùng bà con làm việc hết sức mình để hội nghị thành công tốt đẹp.

2- Ông Đặng Khắc Hội Phó chủ tịch HĐ ĐT VN Khai mạc hội nghị.

3- Ông Đặng Văn Thảo Chủ tịch HĐ ĐT Việt Nam phát biểu ý kiến về công việc dòng họ và trả lời một số chất vấn. 

4- Tham luận của ông Đặng Hải Đường Phó chủ tịch HĐ ĐT Việt nam, phó ban tư vấn hội đồng Đặng tộc Việt nam,

5- Tham luận của bà Đặng trang Viên Ngọc, Ban truyền thông.

6- Tham luận của ông Đặng Nguyễn Thi thay mặt ông Đặng Phước Thành chủ tịch Danh dự HĐ ĐT Việt nam.

7- Phát biểu của ông Đặng Thế Điện Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Phú Thọ.

8- Phát biểu của ông Nguyễn Văn Thịnh Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thái Bình.

9- Phát biểu của ông Đặng Thới Định Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Gia Lai

10- Phát biểu của ông Đặng Duy Ngũ Phó chủ tịch HĐ ĐT Chi Ất

11- Phát biểu của ông Đặng Ngọc Long chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Quảng Bình.

12- Tham luận của ông Đặng Phúc Định Trưởng ban tư vấn dòng họ.

13- Tham luận của ông Đặng Văn Thọ Chủ tịch HĐ ĐT dòng Phúc An Hầu

14- Tham luận của ông Đặng Công Tráng PCTHĐ ĐT TP Hồ Chí Minh.

15- Tham luận của ông Đặng Trọng QUân Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Đồng Nai 

16- Phát biểu của bà Đặng Thùy Dương Ủy viên HĐ ĐT Thừa Thiên Huế

17- Phát biểu của ông Đặng Vĩnh Yên Phó chủ tịch HĐ ĐT Việt nam

18- Phát biểu của ông Đặng Quốc Tuấn Chủ tịch HĐ ĐT tỉnh Thanh hóa.

19 Phát biểu của ông Đặng Quang Truyền CT HĐ ĐT tỉnh Bắc Ninh.

20- Phát biểu của ông Đặng Văn Tuyến CT HĐ ĐT Hồng Lam.

Chúng tôi sẽ đăng cụ thể nội dung phát biểu của các vị trên và các bài tham luận của những người không đi dự họp gửi hội nghị vào : VĂN KIỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ KHÓA 3 HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM. Văn kiện này sẽ gửu về các tổ chức họ Đặng trong cả nước. Cá nhân bà con nào cần HĐ ĐT Dòng họ, tỉnh hoặc Thành phố photo gửi bà con.

                        PHẦN BA

1-Hội nghị nhất trí với báo cáo của chủ tịch Hội đồng Đặng tộc Việt nam và khẳng định hoạt động của Hội đồng Đặng tộc Việt nam trong thời gian qua là đúng đắn và làm được nhiều việc. Việc một số người gây phân tán, chia rẽ trong nội bộ, ly khai rất ít, là thiểu số vì vậy nói HĐ ĐT Việt nam mất đoàn kết là không đúng.

2- Ban chấp hành khóa III Hội đồng Đặng tộc Việt nam có 86 thành viên, Tại thời điểm hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành HĐ ĐT Việt nam họp tại Huế ngày 27 tháng 11 năm 2016 có bác Đặng Ngọc Lương từ trần và ông Đặng Ngọc Oanh xin nghỉ, như vậy số thành viên còn lại là 84 người.

Tại thời điểm này có một số thành viên ly khai khỏi HĐ ĐT Việt nam để tổ chức cuộc họp gọi là " Đại hội giữa nhiệm kỳ BCH Đặng tộc Việt nam " do ông Đặng Văn Hường triệu tập gồm có :

- Ông Đặng Văn Hường

- Ông Đặng Hồng

- Ông Đặng Văn Tăng

- Ông Đặng Tổng

- Ông Đặng Xuân Lũy

- Ông Đặng Đình Cừ

- Ông Đặng Hữu Kháng

Trường hợp ông Đặng Văn Thử chúng tôi không đưa vào danh sách ly khai vì quan điểm của ông rất rõ ràng qua trả lời trực tuyến với HĐ ĐT Việt nam.

Trường hợp ông Đặng Bao chúng tôi không đưa vào danh sách ly khai vì ông được HĐ ĐT VN cử đi công tác.

Hội đồng Đặng tộc Việt nam không tán thành việc làm nói trên do ông Đặng Văn Hường dẫn đầu. Bởi với số lượng 7/ 84 người thì không thể đại diện cho Ban Chấp hành Hội Đồng Đặng tộc Việt nam. Hội nghị kêu gọi các thành viên nói trên hãy vì sự đoàn kết hãy vì danh dự của họ tộc mà thay đổi việc ly khai của mình.

3- Về công việc sắp tới :

-  Hội nghị nhất trí kế hoạch tổ chức cuộc hành hương trên suốt chiều dài đất nước của đại diện các chi họ, hội đồng Đặng tộc các tỉnh thành. Điểm xuất phát từ Phủ thờ Lương xá Hà nội- Nhà thờ Thủy tổ Đặng Phúc Mãn - Nhà thờ Thủy tổ Đặng Bá Kiển- Khu thờ bà Tổ cô Đặng Thị Thúy Hạnh- Miếu thờ Đặng Quốc Công tại Huế- Nhà thờ họ Đặng An trạch Hòa tiến Hòa vang Đà nẵng- Nhà thờ Đô Huyền Hầu Đặng Văn Văn thành phố Quãng Ngãi- Đền thờ Đặng Tộc Miền Trung tại xã Trung Lý huyện Hòa Nhơn tỉnh Bình Định- Điểm dừng chân cuối cùng là Đặng tộc Nam Phương Linh Từ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp. Chương trình cụ thể sẽ được thông báo sau.

- Hội thảo khoa học về quần thể di tích lịch sử văn hóa họ Đặng tại nhà thờ Thủy tổ Đặng Phúc Mãn và đề nghị nhà nước công nhận tiếp DTLSVH cấp Quốc Gia cho lăng mộ các vị thỉ tổ họ Đặng.

- Hội Thảo khoa học về Ngài Đặng Hoàng thời vua Hùng thứ 6 tại Vĩnh Bảo Hải phòng. 

- Một số công việc cụ thể khác.

                     PHẦN BỐN

Chủ tịch Hội đồng Đặng tộc Việt Nam kêu gọi tất cả những người họ Đặng không dùng mạng xã hội để công kích, lăng mạ, vu khống nhau làm cho Danh dự họ Đặng trong xã hội bị xúc phạm.

  Hội đồng Đặng tộc Việt nam kêu gọi bà con họ Đặng đoàn kết xung quanh Hội Đồng Đặng tộc Việt nam, HĐ ĐT các tỉnh và thành phố để tìm về cội nguồn, tri ân tổ tiên, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Xin trân trọng.

                      K/T CHỦ TỊCH HĐ ĐT VN

                PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

                           ĐẶNG KHẮC HỒI.