Đặng Tộc Việt Nam

ĐI TÌM DẤU VẾT TỔ TIÊN
Thứ hai, 10.31.2016, 03:52pm (GMT)

ĐI TÌM DẤU VẾT TỔ TIÊN

Tại phía bắc thành Thăng Long Hà Nội có một ngôi chùa cổ kính tên là "Sóc Thiên Vương Thiền Tự " Theo Sách Thiền Uyển Tập Anh và sách Đại Việt sử ký thì Thiền sư đầu tiên chủ trì ngôi chùa này là Ngô Chân Lưu (933-1011). Ngài là vị Quốc sư đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt nam được vua Đinh Tiên Hoàng phong hiệu Khuông Việt Đại sư vào năm 971 .

   Triều đại nhà Lý – một triều đại tiêu biểu cho một nhà nước phát triển hưng thịnh nhất của nền phong kiến Việt nam do Ngài, Thái Phó Đặng Văn Hiếu, Đào Cam Mộc cùng với Thiền sư Vạn Hạnh phù trợ đắc lực đưa Lý Công Uẩn lên ngôi .

Đi tìm dấu vết của tổ tiên họ Đặng, qua nhiều tài liệu khoa học, di chỉ khảo cổ chúng ta đã biết được, khi nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, Công bộ thị Lang, Đặng Tướng Công ( Đặng Nghiêm) đã về ngôi chùa này khoác áo nâu sòng như buổi bình minh ban đầu khi Ngài đỗ khoa thi Hiền Sĩ về Tam Giáo ( Phật Giáo, Nho Giáo và Đạo Giáo). 

Cho đến hôm nay chúng ta mới biết được Ngài Viên Tịch vào năm 1236 nhưng ngày Kỵ thì chưa tìm được. Hy vọng rằng Tổ tiên sẽ dẫn đường cho con cháu tìm được ngày đó để con cháu chúng ta chính ngôn thưa trước Hương Linh của Ngài.

                      31 tháng 10 năm 2016