Đặng Tộc Việt Nam

THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ BÀ CON VÙNG LŨ LỤT
Thứ ba, 10.18.2016, 02:47pm (GMT)

THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ, CHIA SẺ CÙNG BÀ CON VÙNG LŨ LỤT

Kính gửi : HĐ ĐT các dòng họ, các tỉnh và Thành phố.

Theo chúng tôi được biết hiện nay một số xã thuộc huyện Lệ Thủy, huyện Tuyên hóa tỉnh Quảng Bình và huyện Vũ Quang, Hương Khê tỉnh Hà tĩnh đang bị ngập lụt nặng làm ảnh hưởng đến đời sống bà con sở tại. 

Trong đó có một số gia đình bà con họ Đặng. HĐ ĐT Việt nam đã thông qua HĐ ĐT Hồng Lam và HĐ ĐT tỉnh Quảng Bình gửi lời thăm hỏi đến bà con đồng thời kêu gọi bà con họ Đặng cả nước đóng góp chia sẻ với bà con ta. 

Mọi đóng góp ủng hộ về vật chất và tiền bạc xin gửi về các địa chỉ sau :

Tại Quảng Bình : Ông Đặng Long số 10 đường Dương Văn An thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại 0982202399

Tại Hà tĩnh : Ông Đặng Văn Tuyến Xóm tài năng xã Tùng Lộc Can Lộc Hà tĩnh . Số điện thoại 01639694483

Ngày 16 tháng 10 năm 2016

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

ĐẶNG KHẮC HỒI