Đặng Tộc Việt Nam

Ban chấp hành đầu tiên của họ Đặng Việt Nam
Thứ hai, 06.06.2016, 11:40am (GMT)

BAN CHẤP HÀNH BAN LLTQ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM  THÀNH LẬP TẠI XàTHỊNH LIỆT HUYỆN THANH TRÌ HÀ NỘI NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1999, NAY LÀ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

1- Đặng Duy Tư : Họ Đặng Thịnh Liệt : Trưởng Ban LLHĐ Việt Nam

2- Đặng Ngọc Lương A :Phó Ban LLHĐ Việt Nam, Họ Đặng Nghi Xuân 

3- Đặng Ngọc Lương B : Phó Ban LLHĐ Việt Nam,Họ Đặng Nghi Xuân  

4- Đặng Văn Bể : Phó Ban LLHĐ Việt nam ,Họ Đặng Thịnh Liệt

5- Đặng Đình Thiệp : Phó Ban LLTQ HỌ Đặng VN, Họ Đặng Lương Xá

6- Đặng Đình Thiên :  Họ Đặng Lương Xá

7- Đặng Văn Kiêm :  Họ Đặng Tùng Lộc.

8- Đặng Văn Tuyến :  Họ Đặng Tùng Lộc

9- Đặng Sĩ Thuyên : Họ Đặng Hồng Lam

10- Đặng Thế Hữu : Họ Đặng Cương Gián

11- Đặng Hải Đường : Họ Đặng Thừa Thiên Huế.

12- Đặng Văn Cừ : Họ Đặng Thừa Thiên Huế.

13- Đặng Văn Vệ : Họ Đặng Quảng Bình.

14- Đặng Văn Quy : Họ Đặng Quảng Trị

15- Đặng Văn Tuất : Họ Đặng Bắc Giang

16- Đặng Văn Thới : Họ Đặng Bắc Giang.

17 Đặng Quang Chuyền : Phó Ban LLTQHĐ Việt Nam , Họ Đặng Bắc Ninh

18- Đặng Văn Sơn : Họ Đặng Yên Phong

19- Đặng Văn Thái : Họ Đặng Yên Phong

20- Đặng Đình Y : Họ Đặng Đồng Hới

21- Đặng Thế Sự : Họ Đặng Xuân Trường Nam Định

22- Đặng Đình Hùng : Họ Đặng Làng Và Nam Định

23- Đặng Hoàng Hương : Họ Đặng Vị Thượng Bình Lục Hà Nam

24- Đặng Đình Thơ : Họ Đặng Hoa Lư Ninh Bình.

25- Đặng Thanh Nghị : Họ Đặng Thái Bình.

26- Đặng Đình Dung : Họ Đặng Thái Bình

27- Đặng Đình Lái : Họ Đặng Hải Phòng.

28- Đặng Khắc Hồi : Họ Đặng Hải Phòng.

29- Đặng Văn Hùng : Họ Đặng Ngư Lộc Hậu Lộc Thanh hóa.

30- Đặng Văn Bể : Họ Đặng Thịnh Liệt.

31- Đặng Văn Lương : Họ Đặng Thịnh Liệt

32- Đặng Văn Lâm : Họ Đặng Thịnh Liệt.

33- ĐẶng Văn Chỉnh : Họ Đặng Thịnh Liệt.

34- Đặng Văn Khoa : Họ Đặng Thịnh Liệt.

35- Đặng Văn Đức : Họ Đặng Thịnh Liệt.

36- Đặng Văn Thảo : Phó Ban LL TQ HĐ Việt nam, Hà Nội

37- Đặng Tiến Nam : Hà nội

38 - Đặng Trường Giang : Hà Nội

39 - Đặng Đình Sơn : Hà Nội

40- Đặng Quốc Vinh : Hà Nội.

41- Đặng Cát Hưởng : Phó Ban LLTQ Họ Đặng VN, Hà Nội.

43- Đặng Quốc Hòe : Hà Nội

44- Đặng Duy Phúc : Phó ban LLTQ HĐ Việt nam, Hà Nội

45- Đặng Ngọc Sơn : Hà Nội.

46- Đặng Quốc Thái : Họ Đặng Hà Nội.

47- Đặng Thái Hòa : Hà nội

48- Đặng Công Cảnh : Sơn Đông Lập Thạch.

49- Đặng Minh Đạt : Sơn Vi Mạo Phổ Phú Thọ.

50- Đặng Đình Minh : Cốc Lếu Lao Cai.

51- Đặng Đình Phương : Nghệ An

52- Đặng Văn Hòa : Nghệ An

53- Đặng Quyết Thắng : Nghệ An.

54- Đặng Văn Khuynh : Nghệ An.

56- Đặng Đình Thìn Hà Tây.

57- Đặng Văn Lụa : Hà Tây  

58- ĐẶng Văn Tuy : Hưng Yên

59- Đặng Thanh Bình : Hải Dương

60- Đặng Văn Chuyên : Hải Dương

61- Đặng Hòa Khánh : Quảng Ninh

62- Đặng Duy : Hà Nội

63- Đặng Văn Châu : Nam Định.

(Ban chấp hành khóa đầu tiên ngày 19 tháng 9 năm 1999 gồm 63 người. Đại hội bầu 1 Trưởng Ban và 7 phó ban. Còn lại ủy viên là 55 ngườ