..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
 » Video - Ảnh
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

Video - Ảnh

 
Tin tức sự kiện 
TỘC ƯỚC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
Thứ ba, 08.04.2015, 02:16pm (GMT)

TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
10.08.2014, 12:29am
 

ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

                                                                   TỘC ƯỚC

Điều I- Lời mở đầu :

Lịch sử nhân loại chứng minh rằng các chế độ chính trị xã hội thay đổi theo tiến trình phát triển của nhân loại song tổ chức gia đình và dòng họ luôn luôn tồn tại và phát triển với non sông đất nước từ đời này qua đời khác. Nghiên cứu lịch sử dân tộc Việt Nam và các gia phả của các bậc tiền Nhân họ Đặng để lại chúng ta có cái nhìn xuyên suốt sự phát triển trường tồn của họ Đặng Ta. Có người nói nếu thiếu vắng những nhân vật họ Đặng trong lịch sử thì chắc rằng sẽ xảy ra những bước ngoặt của xã hội, nghĩa là người họ Đặng chúng ta thực sự đã cống hiến cho lịch sử những sự thay đổi căn bản. Qua đó thể hiện bản sắc văn hóa của một họ tộc.

          Thời kỳ cận đại, tổ chức UNESCO thông tin các dòng họ ra đời, Đặng tộc Việt nam là đơn vị đầu tiên trở thành thành viên. Sau này Đặng tộc Việt nam là người tham gia sáng lập Ban liên lạc các dòng họ Việt Nam.

Điều II - Định nghĩa : Hội đồng Đặng Tộc Việt Nam là một tổ chức xã hội về dòng tộc. Là người đại diện về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của họ Đặng Việt nam trong các tổ chức xã hội mà HĐ ĐT Việt nam tham gia. HĐ ĐT Việt nam có con dấu riêng, có cờ họ Đặng, Có bài hát truyền thống, có Tộc huy.

Trụ sở họ Đặng Tộc Việt nam tại nhà thờ họ Đặng Phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai. Thành Phố Hà Nội.

Điều III- Tôn chỉ mục đích : Hội đồng Đặng tộc Việt nam hoạt động với mục đích đoàn kết dòng họ Đặng, đoàn kết với các dòng họ khác. Hướng về cội nguồn, tri ân Tiên Tổ, kết nối phả tộc, gìn giữ phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dòng họ. Ngoài các mục đích trên, HĐ ĐT Việt nam không có mục đích nào khác.

Điều IV- Tổ chức của Hội đồng Đặng tộc Việt Nam :

1-    Hội đồng Đặng tộc Việt nam lấy các chi họ, nhà thờ họ, hội đồng gia tộc các dòng họ ở các địa phương là nền tảng căn bản cho hoạt động dòng họ. Khi chi họ có phả hệ rõ ràng từ 15 đời trở lên thì được thành lập HĐ ĐT dòng họ trực thuộc HĐ ĐT Việt nam. Tuyệt đối không hành chính hóa theo kiểu tổ chức chính quyền. Trong khi chưa kết nối hết các chi họ có cùng một Thủy Tổ chúng  ta xây dựng  tổ chức HĐ ĐT thành bốn cấp như sau :

-        HĐ ĐT Việt Nam

-        HĐ ĐT Tỉnh, Thành phố, Hội đồng Đặng tộc dòng họ có 15 đời trở lên.

-        HĐ ĐT huyện , thị xã

-        HĐ ĐT các chi.

Hội đồng Đặng Tộc Việt nam được cơ cấu như sau :

-        Chủ tich : Phụ trách chung và là Tổng biên tập tạp chí họ Đặng, Quản trị trang Web dangtocvietnam.com. Chủ tịch hoạt động théo chế độ Tộc Trưởng, là người được quyền quyết định mọi công việc của dòng họ. Các phó chủ tịch là người giúp việc cho chủ tịch, được quyết định một số vấn đề khi được chủ tịch ủy quyền.

- Tổng thư ký HĐ ĐT Việt nam là người thường trực giải quyết mọi vấn đề xảy ra hàng ngày, tham mưu trực tiếp cho Chủ tịch để có những quyết định kịp thời.

-       Trưởng ban Thường trực là người đứng đầu trong   Ban thường trực 11 người do chủ tịch HĐ ĐT Việt nam bổ nhiệm. 

-        Phó chủ tịch phụ trách các ban chuyên trách.

-        Phó chủ tịch là chủ tịch cấp tỉnh và dòng họ ( từ 15 đời trở lên).

-        Tổng thư ký.

Chức danh Chủ tịch : Bầu phiếu kín hoặc đồng thuận ý kiến.

Các chức danh còn lại do Chủ tich bổ nhiệm và được thông qua đại hội toàn quốc theo nhiệm kỳ 5 năm.

Chủ tịch Đặng tộc Tỉnh và dòng họ do cơ sở bầu, Chủ tịch HĐ ĐT Việt nam chuẩn y.

-        Mỗi HĐ ĐT tỉnh, Dòng họ được bầu từ 10 đến 15 người vào ban chấp hành Đặng Tộc Việt Nam. Những người này được xưng danh là UVBCH Hội đồng Đặng Tộc Việt Nam, gọi tắt là Hội Viên.

Điều V- Hội Viên

-        Tất cả những người họ Đặng, con dâu họ Đặng, bất kể già, trẻ, gái, trai, sắc tộc, tôn giáo, ở trong và ngoài nước đều có quyền ứng cử vào BCH Đặng Tộc Việt nam, nếu tôn trọng Tộc ước và hoạt động theo Tộc ước.

-        Quyền lợi của Hội Viên :

+ Sinh hoạt trong các tổ chức của HĐ ĐT Việt nam các cấp.

+Tham gia ý kiến vào chương trình công tác của Dòng họ.

+Ứng cử, đề cử và bầu cử các chức danh của HĐ ĐT Việt Nam.

+Được cung cấp thông tin thường xuyên về hoạt động dòng họ.

-        Nghĩa vụ của Hội Viên :

+Tham gia sinh hoạt đầy đủ các hoạt động của HĐ ĐT Việt nam

+Nghiêm chỉnh Thực hiện Tộc Ước.

+Đóng góp  Liên niễm hằng năm cho HĐ ĐT Việt Nam

         Điều VI- Quy ước bắt buộc

         Sinh hoạt họ tộc là sinh hoạt mang tính huyết thống, tình cảm chân thành, tương thân tương ái vì vậy tuyệt đối không mang tư tưởng bè phái, thù hằn chia rẽ, hiềm khích, tuyên truyền bội nhọ xúc phạm đến danh dự và thân thể của nhau.

 

         Điều VII- Tài chính của dòng họ do Trưởng ban tài giữ ngân khoản của dòng họ.

-        Là nguồn thu từ liên niễm hàng năm của hội viên.

-        Tiền tài trợ của các nhà hảo tâm và các tổ chức xã hội, nếu có.

-        Tài chính của cấp nào do cấp đó quyết định.

-        Chi tiêu tài chính phải công khai minh bạch, hạch toán theo luật hiện hành của nhà nước quy định.

-        Việc chi tiền Quỹ của dòng họ quy định như sau :

+ Chi cho tổ chức Đại hội, hội nghị.

+ Chi cho khen thưởng

+ Chi in ấn tài liệu.

+ Các khoản chi khác phục vụ cho công tác dòng họ.

VIII : Ngày giỗ Thủy tổ là ngày 9 tháng 9 âm lịch hàng năm. Đại lễ tổ chức vào năm chẵn, cứ ba năm một lần là đại lễ.

           IX- Điều khoản thi hành :

                 Tộc ước này có hiệu lực kể từ ngày thông qua đại hội HĐ ĐT Việt nam.

 

 

                                                                      HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC

                                                                                 VIỆT NAM

 

 

 

 


Tin liên quan:
+ TIN BUỒN
+ Lễ hội tìm về cội nguồn Đặng tộc Việt Nam
+ TIN BUỒN
+ TIN TỪ THÁNH ĐỊA HỌ ĐẶNG THÁI BÌNH
+ TIN VẮN
+ ĐỀ CƯƠNG HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ HỘI NGHỊ CỦA BAN LIÊN LẠC CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM
+ Quyết định về việc họ Đặng Kim Bằng tổ chức tôn tượng Ngài Đặng Đôn Phục Hoàng Giáp khoa Canh Thìn ( 1580)
+ LỜI KÊU GỌI CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM VÀ LÀ NƠI THỜ TIÊN HIỀN ĐẶNG NGHIÊM TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
+ THONG BAO QUAN TRONG
+ THÔNG BÁO CỦA KHÁCH SẠN ĐẶNG VIỆT
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TIM NGUOI THAN
+ NHŨNG VIỆC CẦN NHỚ KHI THAM GIA DI HÀNH TƯỢNG CỤ TỔ
+ Thông báo mời dự lễ đón rước tượng tiên hiền Đặng Nghiêm qua địa phận Tỉnh Quảnh Ngãi
+ Chương trình lễ yểm tâm Cụ tổ Đặng Nghiêm và vi hành đợt I
+ Thông báo Lễ hô thần nhập tượng cho Công bộ Thị Lang- Hiền Sĩ Đặng Nghiêm
+ Thông báo tháng 11 năm 2010
+ Thông báo đặc biệt tháng 9 năm 2010
+ Thông báo tổng kết công việc 6 tháng đầu năm 2010
+ Thông báo về việc xây dựng khu Miếu và Mộ của Quốc Công Đặng Tất lại Làng Thế Vinh, xã Phú Mậu, Phú Vang, Tp Huế
+ Thông báo chương trình chuẩn bị cho hội nghị toàn
+ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009
+ DỰ THẢO TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Thư vận động Ủng hộ bà con họ Đặng tại Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão số 9 gây ra
+ Thông báo về việc xây dựng đền thờ Tiên Hiền Đặng Nghiêm tại Thái Bình
+ Thông báo mới của BLLTQ ngày 10/08/2009
+ Thông báo về việc làm thẻ THÔNG TIN DÒNG HỌ
+ GIỚI THIỆU CÁC ĐỀN THỜ LĂNG MỘ,BIA KÝ,CÂU ĐỐI HỌ ĐẶNG VIÊT NAM:
+ BLL họ Đặng Việt Nam xin thông báo
+ Thông báo của văn phòng BLLTQ
+ Thông báo của BLLTQ họ Đặng Việt Nam


Tin khác:
. Thành lập HĐĐT huyện Chư Prông - Gia Lai (08.01.2015)
. Tin Vắn từ TP Hồ Chí Minh (07.29.2015)
. SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA HỌ ĐẶNG (07.20.2015)
. TIN GIÔ TỔ HỌ ĐẶNG (07.15.2015)
. TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ (07.15.2015)
. VIỆC HỌ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (07.14.2015)
. Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an (06.18.2015)
. Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an (06.18.2015)
. TIỂU LUẬN BÀN VỀ NGẠN NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT (06.13.2015)
. GIỖ TỔ (05.31.2015) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
April 2018

Quảng cáo

Tin nóng
Thời sự họ ta
BÀI CỦA TIẾN SĨ ĐINH CÔNG VĨ
BÌNH LUẬN CỦA ĐẶNG THÁI SƠN
Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
TIN TỪ ĐỒNG THÁP
THÔNG BÁO KHẨN CẤP
BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
THAM LUANC.
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam