Đặng Tộc Việt Nam

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIÊT NAM THÔNG BÁO
Thứ hai, 04.08.2013, 02:33pm (GMT)

       HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIÊT NAM THÔNG BÁO

NGÀY MỒNG 6  THÁNG 3 NĂM QUÝ TỴ TỨC NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2013. TẠI XÃ LONG HƯNG A HUYỆN  LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP , BAN TRỊ SỰ NAM PHƯƠNG ĐẶNG TỘC LINH TỪ SẼ LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ HÔ THẦN NHẬP TƯỢNG QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT VÀ ĐẠI THẦN ĐẶNG NHÂN CẨM , SAU ĐÓ CUNG NGHINH CÁC NGÀI VÀO THỜ TRONG CHÍNH ĐIỆN, TIẾP ĐẾN NGÀY HÔM SAU 7 THÁNG 3 TỨC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2013 SẼ LÀM LỄ KHÁNH THÀNH NAM PHƯƠNG ĐẶNG TỘC LINH TỪ. HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM THÔNG BÁO ĐỂ BÀ CON NỘI NGOẠI XA GẦN DÒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, BẠN BÈ THÂN HỮU VỀ DỰ THẮP HƯƠNG CHO TỔ TIÊN.