..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
 » Video - Ảnh
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

Video - Ảnh

 
Tin tức sự kiện 
BÀI VIẾT CUỐI CÙNG CỦA ÔNG ĐẶNG TÂN
Thứ bảy, 05.26.2012, 02:39pm (GMT)

Cháu gủi một phần "Phả họ Đặng" đã hoàn chỉnh để bác xem thế nào. Việc chuyển từ cách viết liên tục không thế thứ làm mất quá nhiều thì giờ.Nhưng cháu sẽ cố bám vào cách làm này cho kỳ được. Chiều nay cháu lại về quê ít bữa

Đời thứ  18

 

18.2A- Đặng Tiến Vinh (con trai trưởng của ông Đặng Huấn),

         Tiên tổ họ Đặng húy Vinh sinh phong Bảo Vệ Vương Thái Bảo Hà Quận Công, gia phong Thái Úy Thái Phó Tả Tư Không Thượng Trật, truy phong Thượng Đẳng Đại vương. Ông mất ngày 6-7 Ất Sửu (1625), thọ 64 tuổi.

        Tiên tổ tỷ Họ Đỗ phong nhị phẩm đoan nhân. Giỗ ngày 28-3. Mộ ông bà hợp táng xứ Đồng Quý.

          “Ông là con trưởng của Hậu Trạch Công Đặng Huấn, do bà phu nhân họ Lê sinh ra. Kiệt tiết Tuyên lực Dương Vũ Uy Dũng Công Thần Đặc Tiến Phụ Quốc Thượng Tướng Quân, Bắc Quân Đô Đốc phủ Hữu Đô Đốc Thự phù sự, tặng Trung Quân Đô Đốc Phụ Tá Đô Đốc Chưởng Phủ Sự, gia phong Thiếu Úy Thái Bảo, Tả Tư Không Hà Quận Công Đăng tướng công, húy là Nhân, tên tự là Thế, Vinh thụy là Trọng Uyên. Ông tiếp thu được phong cách hiếu đễ trung tín và nền giáo dục nhân nghĩa, đạo đức thích nghe việc thiện, thích nói lời hay. Là dòng dõi huân phiệt, là người thân cận với nhà chúa. Sang mà không kiêu, giàu mà không xa xỉ, tính nết rất phóng khoáng tự do, công danh phú quý không làm ông bận tâm. Ông lấy bà phu nhân họ Đỗ, sỉnh ra 4 người con trai 2 người con gái. Vợ thiếp họ Nguyễn sinh được 4 con trai, cộng là 10 vị..

         “Cụ bà (chánh tổ tỷ) là người xã Phùng Xá huyện Hoài Đức, ấm phong là Quận Phu Nhân, họ Đỗ, huyện Ngọc Đức, tên thụy Thục Mỹ, sinh năm Ất Sửu, không rõ niên hiệu, mất ngày 28-3. Mộ táng ở đoạn Vườn Rạch, trên núi xã Đại An Trường. Bà sinh được 4 trai 2 gái”.(Đặng Tộc Gia Phả Ký).

        Theo hai tác giả Đặng văn Lương và Đặng văn Thảo  trong ;  “Danh nhân họ Đặng Thái Úy Nghĩa Quốc Công Đặng Huấn“ ,Đặng Tiến Vinh năm 17 tuổi được vua Lê Thế Tông tấn phong Hà Quận Công (theo luật lệ nhà vua thời Lê trung hưng phong cho những con và anh em ruột của các vị đại công thần theo hạng bậc), Hà Quận Công sống theo nếp gia phong vương triều – phủ chúa nên được vua chúa quý mến, thường được tham dự những buổi đại lễ “Huân Phiệt” của những bậc quan có công huân khai quốc hoặc lễ “Ý thần” của những bậc thần quý của vua chúa.

       Hà Quận Công không ở trong kinh thành mà chọn đất ở chân núi Hỏa Sơn thôn Thụy Hương gần thôn Lương xá, cách kinh thành 20 km. Mỗi lần vào chầu, ông cưỡi voi đi ung dung vào cung. Chúa Trịnh Tráng là cháu gọi ông bằng cậu. Ông được trọng vọng mời ăn cùng mâm, nằm ngồi cùng ỷ (sập). Ông giữ trung tín, pháp độ rất cẩn trọng nên có ai hỏi điều gì, thỉnh cầu việc gì, ông đều bảo rằng: “Việc ấy ở triều đình, ông không dự nên không biết”. Ông sống thanh liêm trọn đời, mất năm Ất Sửu (1625), giỗ 8-7, thọ 64 tuổi, mộ tại Núi Đìa xã Đại An Trang, nay là thôn Đại Ơn, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông có hai người vợ;

·        Bà chính thất phu nhân Đỗ thị Ngoc Đức, người làng Phùng Xá huyện Hoài An, giỗ 28-3, mộ tại Đại An Trang (Đại Ơn), sinh được 4 trai 2 gái.

·        Bà Á phu nhân Nguyễn Quý Thị hiệu Từ Huệ, người làng Viên Ngoại…giỗ 13-12. Bà sinh được 4 trai.

Hà Quận Công có cả thảy 8 con trai và 2 gái.

       Quyển “Đăng Tộc Đại Tông Phả” chỉ có đề cập đến 6 người con ông Đặng Thế Vinh, đó là các Ông Đăng Thế Tài, Đặng Thế Khoa, Đặng Thế Khanh, Đặng Thế Trụ, Đặng Thế Năng Và Đặng Đình Phụng.. Theo cuốn “Danh nhân họ Đặng, Thái Úy Nghĩa Quốc Công Đặng Huấn” thì Ông có 8 người con sau đây: Đặng Thế Sức, Đặng Thế Tài, Đặng Thế Khoa, Đặng Thế Khanh, Đặng Thế Tông, Đặng Thế Thiêm, Đặng Tiến Năng và Đặng Tiến Dong.

     Hai người con gái là Đặng thị Ngọc Phúc, Đăng thị Xuân Dung. Theo quyển Đặng  Gia Phả Ký tục biên do cụ Ninh Hiên Đạng Đình Quỳnh viết năm 1763 thì ông Đặng Tiến Vinh có 7 người con trai. Người viết xin viết ra đây 8 người con trai như hai tác giả Đặng Văn Lương và Đặng Văn Thảo đã viết.

     Theo cụ Hiến Trung Hầu Ninh Hiên Đặng Đình Quỳnh viết hồi năm 1763 trong quyển “Đăng gia phả ký tục biên”: Năm Tân Mùi là năm Chính Trị 14 (1571), bàn công định thưởng, phong cụ làm chức Thiếu Phó. Bấy giờ cụ 53 tuổi. Lúc ấy quan Tiết Chế Trường Quận Công vốn lấy người con gái của quan Thượng Tướng Thái Bảo An Quận Công làm Chính Phi nhưng cảm mộ nghĩa khí của cụ (vì muốn cụ gả con gái cho Trịnh Tùng) ông nói muốn thay đổi ngôi thứ. Cụ nói với Thái phu nhân rằng: Ta với quan Thái Bảo An Quận Công đều là hàng Tướng soái, đã kết làm bạn bè. Nay con gái quan Thái Bảo đã làm Chính Phi, con gái của ta lại làm á phi hay sao. Trong lúc còn do dự chưa quyết định, Thái Phu nhân ra sức thuyết phục,  bấy giờ cụ mới chịu nghe. Quan Tiết Chế Trường Quận Công nhờ vậy mới sắm sanh lễ vật để xin cưới con gái cụ la Đặng thị Ngọc Giao về làm phi (về sau là Thái Quốc Thái Phi) của Trịnh Tùng và sinh ra Trịnh Tráng. Năm Quý Dậu là năm Gia Thái thứ 1 (1573), vua Thế Tông lên ngôi, xét công lao cụ, trao cho cụ các mỹ tự (Minh nghĩa Dương vũ uy dũng hiệp mưu đồng Kiệt tiết tuyến lực công thần) và thăng chức Thái Phó. Bấy giờ cụ 55 tuổi. Con gái cụ đẹp duyên với Trường Quốc Công Trịnh Tùng. Đến năm Đinh Sửu là năm Gia Thái thứ 5 (1577) sinh cháu thánh (về sau là Văn Tổ Nghị Vương Trịnh Tráng). Bấy giờ Thái Phi 21 tuổi. Cụ bèn cắt rốn ẵm về, nuôi nấng như con mình đẻ ra.  Đến khi cháu cụ lớn lên, tính trời thông minh, tài cao học giỏi. Cụ chăm sóc dạy bảo, gia công bồi dưỡng khác nào Y Doãn Chu Công. Học  Tham Tụng Binh Bộ.   

         Năm Kỷ Mão là năm Quang Hưng 2 (1579), bấy giờ Mạc Kính Điển lại đem quân xâm lược Thanh Hoa, quấy nhiễu vùng ven sông cho đến Hà Trung, Tống Sơn, phạm vào Chương Các. Lúc ấy cụ được sai làm đốc binh đến xã Thái Đường , Vĩnh Lộc. Nhân ủy cho thuộc tướng tiên phong khiêu chiến ở núi Kim Âu. Cụ ngầm đem đại binh Tống Sơn, ra lối sông Bình Hòa, Mục Sơn ở xã Bình Hoà đánh chận sau lưng quân Mạc, đánh bại được chúng, chém và bắt sống rất nhiều. Mạc Kính Điển thế cùng phải trốn chạy. Năm sau cụ mấy lấn lập chiến công nữa, có công lao nên được thăng làm Thự Phủ Sự….

Quyển Đặng Gia Phả Ký Tục Biên của cụ Ninh Hiên Đặng Đình Quỳnh viết: Con trưởng Triều Lương Hầu, tặng Trung Quân Đô Đốc Phủ Tả Đô Đốc , gia phong Thiếu Phó Thái Bảo Triều Quân Công tên Đặng Sức thụy Trung Chính sinh năm Ất Dậu (không ghi niên hiệu). Ông mất ngày 5-12 .

18.2A-Đặng Thế Kỵ (hay Cậy) (con trai ông Đặng Huấn),

   Ông là con thứ, được gia phong Thụy Khê Hầu, thụy là Thuần Tín Phủ Quân, mất ngày 12-2, táng ở  xứ Cả Luyện đầm Kê Bối thuộc Thanh Hoa.

18.3A-Đặng Thị Ngọc Quang (con gái ông Đặng Huấn),

   Bà là trưởng nữ (bản cũ chép là thứ nữ) là Quận phu nhân của quan Đô Đốc Thái Quận Công Lê tướng công người Châu Lang Chính tên Lê Phúc Thạc. Ông tên thụy là Trung Mẫn Phủ Quân. Bà tên thụy là Từ Tính, giỗ 16-7, sinh được hai người con gái: trưởng nữ là phu nhân của Nguyên Quận Công, thứ nữ Ngọc Thai là phu nhân của Nghị Quận Công.

18.4A- Đặng Thị Ngọc Giao (con gái  ông Đặng Huấn),

          Theo quyển “Danh nhân họ Đặng…: . Bà sinh năm Bính Thìn (1556), người thôn Mạc Xá huyện Chương Đức, Hà Đông nay là thôn Lương Xá xã Lam Điền huyện Chương Mỹ Hà Nội. Bà là con gái cụ bà Lê Thị Ngọc Huyền (chính thất phu nhân Đặng Huấn). Cụ Đặng Huấn khi lớn lên vào tuổi 17 đã đến làm lính cảnh vệ, canh dinh thự cho Thuần Quận Công Lê Bá Đễ được Thuần Quận Công yêu mến và gả con gái Lê Thị Ngọc Huyền cho ông, khi ấy Ngọc Huyền mới mười bốn tuổi. Nghĩa Quốc Công Đặng Huấn và chính thất phu nhân sinh con gái đầu lòng vào năm Bính Thìn (1556) đặt tên là Đặng Thị Ngọc Giao. Bà có thiên tính hiếu kính, cần kiệm, có mỹ sắc làm khuông mẫu cho thiên hạ, có đức hiền sáng cho thiên hạ soi, giúp nên nghiệp lớn cho cơ nghiệp trung hưng nhà Lê. Quận Chúa xứng danh Công, Dung, Ngôn, Hạnh.

      Quận Chúa được gả cho Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng 1570-1623. Quận Chúa được phong làm Thái Phi.

      Năm 1576, 21 tuổi, Đặng Thị Ngọc Giao sinh con trai là Trịnh Tráng. Năm Quí Hợi,1623, Trịnh Tùng mất, nhân đó các người con của Trịnh Tùng là Trịnh Xuân, Trịnh Đỗ, Trịnh Thạc… tranh giành quyền bính mãi đến cuối năm Quí Hợi vua Lê Thần Tông phong chức cho Trịnh Tráng chức Nguyên soái Tổng Quốc Chinh Thành Đô Vương, khi ấy Trịnh Tráng đã 47 tuổi. Vài năm sau để thâu tóm quyền trị nước, Trịnh Tráng đã gả con gái mình cho vua Lê Thần Tông, Người con gái Trịnh Tráng được phong Hoàng Hậu; bà Thái Phi Ngọc Giao được phong Thái Quốc Thái Phi.

      Thành Đô Vương Trịnh Tráng  đáp công ơn mẹ, đền ơn ông ngoại Đặng Huấn, năm 1633, Ông đã cấp vàng bạc xây dựng lại nơi thờ tự trên đất đền thờ tiên tổ Đặng Lộ ở làng Mạc Xá, nay là Lương Xá, xây dựng xong được gọi là phủ thờ. Hoàng hậu vợ vua Lê Thần Tông đều về làm chủ tế. Phủ thờ này ngày nay được nhà nước cấp kinh phí trùng tu để thờ tiên tổ người họ Đặng, đó là:

-      Quốc Công Đại Vương Đặng Huấn và phu nhân,

-      Hà Quận Công Thuongj Đẳng Đại Vương và phu nhân,(Đ.Tiến Vinh).

-      Doanh Quận Công và phu nhân (Đ.Thế Tài).

       Ngay cả Thái Quốc Thái Phi Đặng Thị Ngọc Giao cũng không được thờ nơi đây theo qui định của chúa bởi xuất giá tòng phu…

       Bà mất năm Đinh Dậu 1657. Giỗ ngày 7-1 âm lịch. Bà mất sớm, không có con. 

18.5A-Đặng thị Ngọc Bích (con gái của ông Đặng Huấn), 

    Gả cho Đô Đốc Khiêm Quận Công người xã Thiêm Lộc họ Hoàng. Bà có tên thụy là Từ Chân, mất 19-5, sinh hai người con trai.

18.6A-Đặng Thị Ngọc Toàn  (Con gái ông Đặng Huấn),

    Là chánh phu nhân quan Thái Tể Đăng Quận Công Nguyễn Khải. Bà mất 22-6, thọ hơn 80 tuổi.

18.7A-Đặng thị Từ Năng (con gái ông Đặng Huấn),

    Bà mất ngày 1-3.

18.8A-Đặng thị Thục Hạnh (con gái của ông Đặng Huấn),

     Bà mất ngày 15-1.

18.9A-Đặng thị Từ Hạnh (con gái của ông Đặng Huấn),

18-10A-Đặng thị Tháp (con gái của ông Đặng Huấn),

18.11A-Đặng thị Ngọc Đoan (con gái Ông Đặng Huấn),

Bà vốn là  Ngọc Đoan có sách chép lầm là Ngọc Thụy, sửa lại theo bản cổ. Bà là con gái á phu nhân của cụ Đặng Huấn, là phu nhân của quan Đô Đốc Vũ Quận Công Hồ tướng công, sinh được một người con trai.

18.12A-Đặng thị Ngọc Bằng (con gái của ông Đặng Huấn),

     Bà tên thụy là Trinh Tiết, mất ngày 15 tháng Giêng.

18.13A-Đặng thị Ngọc Úc (con gái của ông Đặng Huấn),

     Bà được gả cho Thái Bảo Phù Quận Công Nguyễn Hữu Dụng, tên thụy của bà là Từ Phổ, sinh được một người con gái.

Đời thứ 19

19.1A-  Đặng Thế Sức (con trưởng Ông Đặng Tiến Vinh),

  Tiên tổ họ Đặng húy Sức là con trưởng  của ông Đặng Tiến Vinh, được phong Lãng Quận Công.Theo cụ Đặng Đình Quỳnh trong Đặng gia phả ký tục biên, ông Sức thụy là Trung Chính, sinh năm Ất Dậu (không ghi niên hiệu, là con trưởng (của  ông Đặng Tiến Vinh), được phong Triều Lương Hầu, tặng Trung Quân Đô Đốc Phủ Tả Đô đốc, gia phong  Thiếu Phó Thái Bảo Triều Quận Công.

      Theo cụ Đặng Đình Quỳnh, Đăng Thế Sức là con trưởng, là Triều Lương Hầu, tặng Trung Quân Đô Đốc Phủ Tả Đô Đốc, gia phong Thiếu Phó Thái Bảo Triều Quận Công, thụy là Trung Chính, sinh năm Ất Dậu (không ghi niên hiệu). Ông mất ngày 5-12, không có con nối dõi.

19.2A- Đặng Thế Tài  (Con ông Đặng Tiến Vinh), Chi Giáp,

      Tiên tổ họ Đặng húy Thế Tài là em kề ông Đặng Thé Sức, sinh năm Nhâm Thìn niên hiệu Quang Hưng (1592). Ông có công phù Lê được phong Doanh Quận Công, Dực Vận Công Thần, truy phong Thái Tể Thượng Đẳng Đại Vương. Giỗ ngày 18-1. Mộ tại núi Non Dài, Ngọc Giả, Chúc Sơn, Chương Đức.

       Tổ bà là Trinh thị Ngọc Thác, được phong nhất phẩm phu nhân, Đoan Trang Công chúa. Giỗ mồng 6-6. Mộ tại xứ Cửa Chùa..

        Hai tác giả Lương và Thảo đã viết: “Đăng Thế Tài sinh vào thời cuối triều Mạc đang suy tàn trong đó 66 năm của triều nhà Mạc từ Mạc Đăng Dung đến Mạc Mậu Hợp đều bị quân nhà TrỊnh, quân nhà Lê tru diệt, cuối cùng con cháu họ Mạc phải chạy lên Cao Bằng và nối nhau làm vua thêm 5 đời nữa mới thật sự chấm dứt. Năm 1592 Mạc Mậu Hợp chết, Mạc Toàn lên thay. Cuối năm 1593 Mạc Kính Chi chết, Mạc Kính Cung lên thay (1593-1625), Năm Giap Tý, Đặng Thế Tài 30 tuổi, đem quân đi đánh ngụy Mạc ở Cao Bằng, các đồn Thất Toàn, trại Thạch Lâm, quân Mạc đều bỏ chạy…Năm 1623, Trịnh Xuân con Trịnh Tùng phản bội cha, đem quân đánh vào thành Trinh Tùng, Đặng Thế Tài phải rước vua Lê trở lại Thanh Hóa. Mạc Kính Chi biết tin trong nước có khởi loạn liền đem quân về đong tại Gia Lâm. Khi ấy,  Đặng Thế Tài phụng mệnh chúa Trịnh đi đánh quân Mạc, bắt được tướng Xuân Quang Hầu, đánh tan quân của Kính Chi ở Thổ Khối, Gia Lâm..

       Năm Ất Sửu (1625), Đặng Thế Tài lại đem quân lên Cao Bằng, bắt được ngụy chúa Kiến Thông Mạc Kính Cung. Kính Cung và tướng Sùng Lễ, Thao Thiết, cả hai đều bị đóng cũi đưa về kinh thành. Thắng trận, Đặng Thế Tài được vua ban thưởng phong chức Trưởng Vệ tước Doanh Quận Công. Chúa Trịnh Tráng gả con gái cho ông là Quận Chúa Trịnh Ngọc Thác. Năm 1643, Ông phò chúa đem quân đi đánh quân phản nghịch ở Thuận Quảng. Năm 1538-1639 ông đi đánh quân ngụy Mạc ở Cao Bằng. Ông cùng em là Liêm Quận Công Đặng Thế Khoa đánh đồn Bắc Nấm giáp nước Tàu, đánh Ơn đồn Nà Dương, Hoa Biểu quân của Mạc Kính Chi, Mạc Kính Vũ bị giết chết rất nhiều…”

           Cụ Ninh Hiên Đặng Đình Quỳnh trong Đăng gia phả ký tục biên, viết: “Ông tuy tuổi già nhưng tính phục thiện, ăn ở nói y như Phật sống, bậc thức giả đều cho là lạ. (Xét trong quốc sử biên niên, việc ở Thuận Hóa  khởi từ năm Ất  Mùi, tính  đến năm nay ông đã  63 tuổi, tổng cộng ông đã được sai đi đánh vùng Nam Hà, chinh phục con cháu nhà Nguyễn, trong 6,7 năm, một cõi Nam Hà mới khôi phục được. Tên họ của ông không thây chép trong quốc sử, đó là vì sao ? Có lẽ là vì ông đã cao tuổi, trước đây đã từng vào sinh ra tử, xung mạo tuyết sương, nay xuân thu càng cao thì sức càng sút kém, cho nên mỗi khi đại binh ra đi, ông đều vâng mệnh lưu thủ kinh thành, do đó mà không được chép tên, như thế thì cũng phải. Nhưng có một điều đáng lấy làm lạ rằng từ năm Quý Tỵ trở về trước, việc chinh phạt phía bắc, phía nam, công lao của ông rất nhiều. Khi ra là tưởng võ, khi vào là tướng văn, công trạng thật là không ít, nhà làm sử ghi chép đại thể, hoặc chép là ông cùng với nhiều người khác thôi chứ còn những công lao đặc biệt của ông đều không chép đến, ý hẳn sự vinh….. sũng đến hết mức, thì bị người ta ghen ghét dìm đi hay sao , chẳng thế sao lại bỏ thiếu như vậy”.

    Sau đây là các Bà vợ ông Đặng Thế Tài với số con ông:

        Phu nhân đầu tiên; (không rõ họ tên); Mất sớm. Sinh được 1 trai 4 gái. Không rõ tại sao. Bà này không được kể là phu nhân chính thức và không kể 5 người con của bà luôn.  Lúc ông cưới bà này Ông 20 tuổi (1612)..

1.   Phu nhân chinh là quận chúa Trịnh Thị Ngọc Thác, con gái chúa Trịnh Tráng. Ông cưới bà năm 1624 lúc đó ông 32 tuổi, chính bà đã sinh ra ông Đặng Tiến Thự. Bà được phong Đoan Trang Công Chúa, sinh ngày 13-8 năm Nhâm Tý, mất 16-10, thọ 55 tuổi, mộ táng chung với ông ở Chúc lý, thôn Ngọc Lao.

2.   Phu nhân họ Nguyễn tên Thị Cường thụy Từ Hạnh, là cháu gái Thái Úy Lê Bá Ly, là con gái trưởng của Tả Đô Đốc Thái Tể Giao Quận Công Nguyễn Hữu Giai. Bà sinh 1 trai 4 gái. Bà mất ngày 6-6.

3.   Á phu nhân họ Nghiêm húy Thị Thái, người xã Nguyễn Xá huyện Hoài An, sinh được 1 trai.

4.    Bà thiếp 1 tên Nguyễn thị Thận, người xã Dương Nguyễn, mất ngày 18-10, sinh được 1 trai 1 gái.

5.   Bà thiếp 2 Nguyễn thị Bánh, người xã Cổ Bi, mất ngày 29-2, sinh được 1 trai.

6.   Bà thiếp 3 Bùi thị Tảo,mất ngày 6-7, sinh được 3 trai 2 gái.

7.   Bà thiếp 4 Mai thị Dương, người xã Thanh Miện, sinh 1 gái.

8.   Bà thiếp 5 Nguyễn thị Ngọc, người xã Đồng Dương, sinh 1 gái.

9.   Bà thiếp 6 Bùi thị Viên, người xã Tuy Xá, sinh được 1 gái.

10.       Bà thiếp 7 Nguyễn thị Hồ, người xã Đông Hồ, Sinh 2 con gái.

Các con của Doanh Quận Công gồm 8 trai và 11 gái. Người nối dòng là ông Đặng Tiên Thự, môt đại thần triều Lê.

19.3A- Đặng thị Ngọc Phúc (trưởng nữ của ông Đăng Tiến Vinh),

   Bà có tên thụy là Chân Minh, gả chom quant ư không Nghiêm Quận Công, làm chức Phó Đô Tướng Thiếu Úy ở quân doanh Trung tá. Bà sinh năm Mậu Tý, không biết thọ bao nhiếu tuổi, mất ngày 26-9 ở xã Phùng Xá huyện Hoài An. Bà được đôi ơn Văn Tổ Nghị Vương nuôi làm con nuôi, được ban họ chúa tên Trịnh thị Ngọc Kỷắinh thời bà đã nuôi ông Dĩnh Lộc Hầu Đặng THế Lãng làm con của mình. Bà lại mua ruộng ở Xã Lương Xá gồm 40 mẫu, giao cho bản xã chia nhau cày cấy đẻ phụng thờ. Có lập văn bia ghi lại, và đẻ 2 mẫu ruộng công đức cho chùa của bản xã. Lại có 12 mqqux ruộng ở xã Tiên Lữ huyện Yên Sơn (Quốc Oai) cho xã ấy chia nhau canh tác để lưu truyền việc thờ cúng.Lại mua ruộng ở xã Phùng Xá đẻ đem công đức cho chùa. Laijowr xã Quảng Phúc (nay là Quảng Bị) các xứ đồng  gồm 30 mẫu ruộng. Khi bà mất lại được chúa phụng cấp cho 2 xã ở bản huyện làm dân tạo lệ thờ cúng bà (ở chùa Quảng Nghiêm xã Tiên Lữ có thờ pho tượng truyền thần bà, nay hãy còn.

19.4A- Đặng thị Xuân Dung (thứ nữ của ông Đăng Tiến Vinh),

     Bà mất ngày 1-5, được tôn phong Cao Quyền Công Chúa, nay còn cả miêú thờ, tục gọi Điện Vua Bà ở hai xã Đoan Dương và Hương Lang. Các xã thuộc tổng Lương Xá đều có lập miếu thờ bà. Năm Khải Định (1916-1925) bao phong là Trịnh Uyển Tôn Thần.

19.5A- Đặng Thế Khoa  (con ông Đặng Tiến Vinh), Chi Ất

     Tiên tổ họ Đặng húy Thế Khoa, là con thứ ông Đặng Tiến Vinh, em ông Đặng Thễ Tài, sinh năm  Quý Tỵ  niên hiệu Quang Hưng (1593). Ông làm quan được phong tước Dực Vận Tán Trị Công Thần, Tham Trung (tung ?) binh bộ Thượng Thư Liêm Quận Công, truy phong  Thái Bảo Thượng Trụ Quốc Đại Vương. Giỗ mồng 3-2. Mộ thất truyền. Đó là nguyên văn lời dịch của Ông Nguyễn Văn Thành trong Đặng tộc Đại Tông Phả.

     Cuốn Đăng Gia Phả Ký Tục Biên của cụ Ninh HIên Đặng Đình Quỳnh  viết năm 1763: “Ông là cháu nội Nghĩa Quốc Công Đặng Huấn. Ông có văn học, có trí lược, được chúa Văn Tổ (Trịnh Tráng) chú ý. Lúc đầu ông do dõi con nhà tướng được cất  nhắc vào hàng võ. Đầu đời Đức Long  (1629), Ông được phong là Liêm Quận Công. Năm Phúc Thái Giáp Thân (1644) ông vâng mệnh kiêm trấn cả hai xứ Sơn Tây và Sơn Nam. Năm Ất Dậu (1645), ông tiến đánh phá tan được giặc Mạc, ở Thái Nguyên, được gia chức Tả Đô Đốc.  Năm  Đinh Hợi 1647, ông đổi làm Tả Thị Lang Bộ Hộ, được dự bàn việc nước.

     “ Đầu đời Thịnh Đức (1653), các viên chức ở phủ Liêu đều bị kiện về việc ăn hối lộ và bị đình nghị giáng chức cả, chỉ có ông Thế Khoa là không dính dáng gì, được chúa Trịnh rất khen ngợi, thăng lên làm Thượng Thư Bộ Binh, Nhập Thị Tham Tụng cùng với Nguyễn Nghi, Dương Trí Trạch cũng làm Tể Tướng. Ông cầm quyền chính được bốn năm, giữ pháp luật công bằng, không ai dám a dua tư vị. Tháng 2 năm Bính Thân 1656 ông mất, thọ 64 tuổi. Ông là con nhà huân phiệt mà học thức rông rãi, giữ mình trong sạch và kiệm ước, Những bọn đút lót thì thọt hối lộ không một ai dám bén mảng đến cửa nhà ông. Khi ông mất, ông được truy tặng Thiếu Phó, gia phong Phúc Thần …”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Theo “Danh nhân họ Đặng….” của 2 tác giả Đặng văn Lương và Đặng văn Thảo”, Đến năm Thế Khoa gần 20 tuổi đã hộ vệ Văn Tổ Nghị Vương Trịnh Tùng đi dẹp loạn ở Gia Viễn, Ở Hoành Bồ, bọn giặc giã ở những nơi ấy tiêu tan như ngói vỡ. Đến nắm Quý Hợi (1623), con thứ của Bình An Vương Trịnh Tùng là Trịnh Xuân cấu kết với Mạc Kinh Khoan khởi loạn, ông xuất binh chặn đánh ở Quán Sứ, rồi tiến đánh về Thanh Hóa. Năm 1624 lại xuất binh tiến lên Lạng Sơn, vừa án ngữ tàn quân nhà Mạc, vừa hộ vệ cống vật của nước ta đưa sang nước Tàu. Năm sau về trấn thủ Phượng Nhãn và Lục Ngạn đề phòng sự khởi loạn. Năm Kỷ Mao 1639 lại đưa quân trở lại Bảo Lộc Lạng Sơn đánh bọn phản loạn tên là Vệ Lộc và tiêu diệt tàn quân nhà Mạc ở biên giới Bắc Nậm. Năm Quý Mùi 1643 vua Lê Chân Tông truyền ngôi cho thái tử Chân Tông Lê Duy Hựu. Năm Giáp Thân 1644 là năm Phúc Thái thứ 2, ông trấn thủ Sơn Tây và Sơn Nam, trông coi việc đắp đê lớn ở Chương Đức và Hoài An. Năm sau ông cùng người anh là Đặng Thế Tài xuất quân đánh bọn phản ngịch Trịnh Lịch, Trịnh Sầm và tàn quân nhà Mạc ở Cao Bằng rồi đưa quân vê Thái Nguyên đánh tan tác bọn khởi loạn.

         Thắng trận, ông lui quân về kinh thành được vua Kính Tông Lê Duy Hựu luận công , thăng chức Trung Quân Đô Đốc Phủ Tả Đô Đốc quản trị ở Phủ Đường. Năm Quý Tỵ, Thần Tông Thịnh Đức nguyên niên, các viên chức ở vương phủ đều bị kiện hối lộ và bị giáng chức, chỉ một mình Thế Khoa thanh liêm không tham một chút gì nên vua khen ngợi thăng chức Bộ Binh Thượng Thư Tham Tụng. Trước khi mất, ông được thăng chức Thiếu Phó. Ông mất ngày 3-2 Bính Thân (1656), được truy phong Thượng Đẳng Đại Vương, phúc thần thôn Quảng Bị, huyện Chương Đức. Ông có các bà vợ:

+ Bà Tạ Thị Dưỡng sinh được một con trai (tên Đặng Thế Xưng).

+ Vợ thứ người họ Chu , sinh được một trai, một gái:

-      Phương Lộc Hầu Đặng Tiến Thu,

-      Đặng Thị Ngọc Huân.

Đọc thêm

Thân thế

Đặng Thế Khoa người làng Lương Xá, huyện Chương Mӻ, Hà Nội. Ông là con Nghĩa quốc công Đặng Huấn,

công thần nhà Lê Trung Hưng.

Sự nghiệp

Thời trẻ Đặng Thế Khoa có tài văn học, được chúa Trịnh Tráng để ý. Vì cha ông thuộc dòng dõi nhà võ nên ông được xếp vào hàng võ tướng. Đến niên hiệu Đức Long (1629-1635) thời Lê Thần Tông, ông được phong tước Liêm quận công.

Năm 1644, ông đi trấn thủ Sơn Tây và Sơn Nam. Năm 1645, ông đi đánh quân Mạc ở Thái Nguyên, được phong làm Tả đô đốc.

Sang năm 1647, ông đổi sang làm Tả thị lang bộ Hộ, Bồi tụng. Nhiều người giữ chức trong Phủ liêu của chúa Trịnh bị kiện vì ăn hối lộ đều bị giáng chức, riêng ông không dính dáng gì, được chúa Trịnh Tráng khen ngợi, thăng làm Thượng thư bộ Binh, vào phủ chúa làm Tham tụng cùng với Nguyễn Nghi, Dương Trí Trạch.

Đặng Thế Khoa cầm quyền trong 4 năm, giữ phép công bằng, không thiên vị cho người nào háng 2 năm 1656, ông mất, thọ 64 tuổi, được truy tặng là Thiếu phó, gia phong làm phúc thần.

Nhận định

Sử gia Phan Huy Chú nhận định về ông như sau Ông là con nhà huân phiệt, học thức rộng rãi, giữ mình trong sạch và kiệm ước. Bấy giờ ai cũng khen. (Theo wikipedia).

                                                                     ***

         Trước khi mất, Ông đã viết gia phả họ Đặng để lại cho đời sau. Gia phả có lời tựa rõ ràng : «Vẫn từng nghe rằng….. » (người viết).

          Theo quyển Đặng gia phả ký tục biên, bà tổ là Quận phu nhân Quận Chúa, tặng là Đoan Trang Công Chúa Trinh thị Ngọc Thác thụy là Từ Thông. Quận phu nhân là con gái thứ 2 của Văn Tổ Nghị Vương TrịnhTráng do bà đệ nhất cung tần họ Lê người xã Thịnh Liệt huyện Thanh Trì sinh ra. Bà ra đời ngày 13-8 năm Nhâm Tý, mất ngày 16-10 năm Bính Ngọ thọ 55 tuổi, hợp táng cùng cùng với ông Tổ Doanh Quận Công ở xã Chúc Lý, thôn Ngọc Lao.

 Đoan Trang Công Chúa thiên tư khác tục, thiên tính trời cho, trang điểm theo dòng quý phái, cử chỉ tuân theo gia giáo lễ nghi. Bà điệu mà đoan chính, có đức phụ ngôn phụ dung, gồm nữ công nữ tắc nữ hạnh, thờ tông miếu hết sức hiếu kính, đãi chúng thiếp rất mực bao dong, chẳng cậy quý mà kiêu với nhà chồng, chỉ thuận tòng để giữ trọn đạo vợ chồng, thật là bậc hiền phụ của đời cổ vậy. Bà lại rất quý văn học, mua nhiều kinh truyện sách vở, dạy dỗ con cháu siêng năng học hành. Khi nhàn ngồi nghỉ ở lầu cao lắng nghe con cháu giảng đọc, trị nhà nghiêm mà có phép, xử việc « kinh » nhưng cũng có quyền. Đức hạnh như bà trên đời hiếm thấy. Thực là nguồn gốc của muôn phúc lộc. Năm Tân Mùi bà sinh ra ra công tử về sau là Yên Quận Công. Năm ấy bà  được 20 tuổi. Đó là con trưởng của gia đình.

       Phu nhân họ Nguyễn tên Thị Cường thụy Từ Hạnh, quê quán ở xã Tây Đam huyện Từ Liêm, là cháu gái trưởng của Thái Úy Lỵ Quốc Công, là con gái trưởng của Tả Đô Đốc tặng Thái Tể Giao Quận Công Nguyễn Hữu Giai. Bà mất ngày 6-6, sinh được 1 trai 4 gái.

       Bà á phu nhân (bà thứ) họ Nghiêm húy Thị Thái, người xã Nguyễn Xá huyện Hoài An, sinh được một con trai.

       Các bà thiêp của Doanh Quận Công sinh được 7 người con…

·        Bà Nguyễn Thị Thận là người xã Dương Nguyễn, mất ngày 18-10, sinh 1 trai 1 gái,

·        Bà Nguyễn Thị Bánh, người xã Cổ Bi, mất ngày 29-2, sinh 1 con trai,

·        Bà Bùi Thị Tảo, mất ngày 6-7, sinh 3 trai 2 gái,

·        Bà Mai Thị Dương, người xã Thanh Miện, sinh 1 gái,

·        Bà Nguyễn Thị Ngọcn gười xã Đồng Dương, sinh 1 gái,

·        Bà Bùi Thị Viên, người xã Tuy Xá, sinh 1 gái,

·        Bà Nguyễn Thị Hồ, người xã Đông Hồ, sinh 2 con gái.

 

19.6A- Đặng Thế Khanh (con trai của ông Đặng Tiến Vinh), Chi Bính

      Tiên tổ họ Đặng húy Thế Khanh là con thứ 4 của ông Đặng Tiến Vinh., sinh năm Ất Mùi niên hiệu Quang Hưng (1595). Ông làm quan đến Đô Đốc triều Lê, truy phong Thái Tể Khâm Quận Công. Đấy là nguyên văn lời dịch của nhà phả học Nguyễn văn Thành trong Đặng Tộc Đại Tông Phả Hệ.

   Nhóm người theo thuyết họ Đặng gốc Trần đã cho ông Đăng Thế Khanh (sinh năm 1595) là cha của ông Đặng Chánh Pháp (sinh năm 1527) để  nói rằng ông Đặng Chánh Pháp gốc ở Lương Xá và do đó ÔngTrường Chinh cũng ở Lương Xá và có gốc Trần. Kỳ thật ông Trường Chinh là hậu duệ của ông Đăng Chủng, em ông Đặng Dung, ở Bạch Đường, Nghệ An. Ông Đặng Thế Khanh được Đại Tông Phả ghi năm sinh là 1595 còn ông Đặng Chánh Pháp sinh năm 1527, sao lại con sinh trước cha ! (Ngườ viết).

      Cụ Ninh Hiên Đặng Đình Quỳnh viêt năm 1763 : Đô Đốc tặng Thiếu Bảo Khâm Quận Công tên Đăng Văn, tự Thế Khanh thụy là Phúc Tri (là con trai thứ ba của Hà Quận Công Đặng Tiến Vinh). Ông sinh năm Kỷ Mùi, mất ngày 1-10 năm Giáp Thân, thọ 55 tuổi. Ông phò giúp Văn Tổ Nghị Vương (Trịnh Tráng) mở vận trung hưng., Ông đã trải qua nhiều gian hiểm, lập nhiều công trạng. Mấy lần thuộc vào phủ của Tiền Sùng Uy (tức Sùng Nghĩa Vương Trịnh Kiều), giúp việc kế thừa nghiệp lớn. Ông đã hiến mưu lập công, thủy chung một tiết.

     Ông sinh được 16 người con trai, 4 con gái.

 Chánh phu nhân họ Nguyễn húy Hồng hiệu Từ Thông, mất ngày 16-2. Bà này sinh được 5 trai một gái.

+ Con trai là Vĩnh Thành Hầu Đặng Thế Luận.

+ Tổ Quận Công Đặng Thế Công thụy là Trung Thuần,

+ Dĩnh Lộc Hầu Đặng Thế Lãng,

+ Diên Lôc Hầu Đăng Thế Huân,

+ Khánh Lộc Hầu Đặng Thế  ( ?),

+ Con gái là Đặng Thị Ngọc Du,

     Chánh phu nhân của Tổ Quận Công Đăng Thế Công là Quận Chúa, sinh được một trai một gái.

       Theo cụ Ninh Hiên Đặng Đình Quỳnh, bà Quận phu nhân là Quận Chúa Trịnh thị Ngọc Mai, sinh năm Kỷ Mùi, là con gái trưởng của Sùng Nghĩa Vương Trịnh Kiều. Bà này sinh được 3 trai 1 gái.  

19.7A- Đăng thế Tông (Tr ?) (con trai thứ của ông Đăng Tiến Vinh),

        Tiên tổ họ Đặng húy Thế Tông là em ông Đặng Thế Khanh, sinh năm Giáp Thìn (1604) niên hiệu Hoằng Định, được phong tước Diện Lộc Hầu.

    Cụ Ninh Hiên Đặng Đình Quỳnh : Ông Đặng Thế Tông là cai quan Tham Đốc Diện Lộc Hầu, tặng là Trợ Uy Đốc Bật Điện tướng công, húy là Đình Tông (bản gia phả mới chép là Đình Trụ), sinh năm Mậu Thân, mất ngày 7-11 năm Giáp Thân, thọ 37 tuổi. Ông sinh ra 5 trai 1 gái (có bản chép là sinh năm Giáp Thìn), hưởng dương 41 tuổi, sinh được 5 con trai.

     Bà chánh thất của ông là Đinh Thị Quế, người xã An Nội huyện Yên Sơn, sinh ra 3 trai 1 gái. Con trai là : tước Trung Tiến Hầu Đặng Tiến Dụng, Đặng Tiến Trọng, Đặng Tiến Hoan, con gái là Đặng thị Tam.

Hai bà vợ thiếp của ông đều là người xã Cổ Ngạc 

+ Một bà tên là Nguyễn thị Sính, sinh được 1 trai là Đặng Đình Khải.

+ Một bà tên Nguyễn Thị Tài, sing ra được một trai là Đặng Đình Thuần.

 19.8A- Đặng Thế Thiêm (con trai thứ của ông Đặng Tiến Vinh),

     Tiên tổ họ Đăng húy Thế Thiêm là em của ông Đặng Thế Tông, được phong tước Lan Xuyên Hầu. Theo cụ Ninh Hiên Đặng Đình Quỳnh, ông Thiêm la cai quan ở cơ Trung Thắng tước Đô Đốc Lan Xuyên Hầu họ Đặng tự là Thế Thiêm, sinh năm Nhâm Tý, mất ngày 15-11 Ất Sửu thọ 74 tuổi. Ông là bề tôi «nhanh như cắt, mạnh như hổ » hầu trong vương phủ, lại được chuẩn cho thuộc quyền chỉ huy của ông anh ở Tả Nhuệ quân doanh. Ông giỏi về văn và võ, khéo bày mưu, lại có tài chiến đấu. Mỗi khi theo quân đi chinh phạt đều lập được chiến công, có thể gọi là có tài tướng soái.

        Bà vợ cả Bùi Thị Loan, người ở xã Chi Phong huyện Gia Viễn, là con gái của Vũ Lâm Hầu, sinh 3 trai1 gái. Con trai là Đặng Tiến Hiền,Vân Quận Công Đặng Tiến Bá, Đặng Tiến Tước. Con gái là Đặng thị Liên, Đặng thị Hiệp.

        Người thiếp họ Lê tên húy là Nhiếp, là người ở xã Cổ Ngạc sinh ra 2 trai 2 gái. Con trai là Đặng Tiến Cổn, Đặng Tiến Triệu ; con gái là Đặng Thị Nhuận, Đặng thị Chiêm.

19.9A-  Đặng Tiến Năng (con trai thứ của ông Đặng Tiến Vinh),

       Tiên tổ họ Đặng húy Thế Năng là em ông Đặng Thế Thiêm, sinh năm Đinh Tỵ (1617) niên hiệu Hoằng Định. Ông được phong Hiệu Thắng Hầu.

   Theo Đặng gia phả ký tục biên thì » ông Đặng Tiến Năng hay Đặng Thế Năng là quan Tham Đốc Tuấn Đằng Hầu công họ Đặng tên tự Tiến Năng hiệu An Tâm thụy Trung Hà, sinh năm Đinh Tỵ (1617), mất ngày 19-4 Canh Thân. Ông phò Phó Vương Trịnh Tạc từ ngày ở tiềm đề, có công lao bôn tẩu. Năm Giáp Thân Phúc Thái thứ hai (1644) ngự giá thân chinh Cao Bằng, ông từng vâng mệnh theo đi, đánh giặc, nổi tiếng có nhiều công lao. Năm Ất Dậu là năm Phúc Thái thứ 3 (1645) xảy ra biến loạn phi thường trong anh em nhà Chúa, ông theo hầu dẹp yên nội nạn, tỏ rõ công lao. Năm Đinh Hợi là năm Phúc Thái thứ 5 (1647) ông được ban cho thống lĩnh bản bộ binh mã, thuộc vào quan Thống Lĩnh Tài Quận Công, đi thẳng tới các châu Tư Minh, Bằng Tường nghinh tiếp sứ Trung Hoa là tiến sĩ họ Phan, sang tiến phong quốc vương, và đón sứ thần của nước nhà. Ông lập công hoàn thành nhiệm vụ.       Phu nhân của ông là bà họ Trịnh, tức là con gái quan Thái Tể Khê Quận Công Trịnh Trượng. Bà sinh được 1 con trai (tức thuộc viên Doãn Lộc Hầu Đặng Đình Lữ, không có con).

       Vợ thiếp tên là Trần thị Lâm sinh được 1 gái gả cho viên chánh đội trưởng Phó Thiên Hộ Dự Lộc, là con của Lãng Quận Công Lại An Thế, sinh được 3 trai 2 gái.

19.10A- Đặng Tiến Chúng (hay Gióng, Chống) (con trai út của ông Đặng Tiến Vinh, là Chi Canh),

19. 11A- Đặng  Đình Phụng (con ông Đặng Tiến Vinh),

        Tiên tổ họ Đặng húy Đình Phụng là con ông Đặng Tiến Vinh. Ông làm quan tới Quản Lãnh Tử Thành  trấn thủ Sơn Tây, truy phong Nghĩa Hiệp Quận Công.

Trả lời Nhanh
Tới: Tan Dang <dangtansg@gmail.com>
   

« Quay lại Hộp thư đến            ‹ Mới hơn 10 trên 1668 Cũ hơn ›
Sử dụng hộp tìm kiếm hoặc các tùy chọn tìm kiếm để tìm thư một cách nhanh chóng!
Bạn hiện đang sử dụng 5245 MB (51%) trong tổng số 10250 MB của mình
Hoạt động gần đây nhất của tài khoản: 20 phút trước trên máy tính này.  Chi tiết
©2012 Google - Điều khoản - Chính sách Bảo mật - Trang chủ Google

Tin liên quan:
+ NGHỊ QUYETS CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 HĐ ĐT VIỆT NAM
+ Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
+ TIN TỪ ĐỒNG THÁP
+ BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
+ GIỖ TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN
+ THAM LUANC.
+ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
+ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
+ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
+ ĐI TÌM CỘI NGUỒN
+ HUONG VE MIEN TRUNG
+ THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ BÀ CON VÙNG LŨ LỤT
+ HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NGÀI ĐẶNG HOÀNG VÀ 5 VỊ ĐẠI VƯƠNG HỌ ĐẶNG
+ Ban chấp hành đầu tiên của họ Đặng Việt Nam
+ Ảnh đạt giải cuộc thi: 'Nét đẹp khu văn hóa phương Nam'
+ TIN BUỒN
+ UNESCO HỌ ĐẶNG HẢI PHÒNG
+ THÔNG BÁO
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ MỘT CỰU CHIẾN BINH – MỘT DOANH NHÂN HẾT LÒNG VÌ CÔNG VIỆC DÒNG HỌ
+ KHÁNH THÀNH KHU LƯU NIỆM CHÍ SỸ YÊU NƯỚC ĐẶNG THÁI THÂN VÀ CUNG NGHINH TƯỢNG CỦA CỤ ĐẶNG THÁI THÂN TẠI XÃ NGHI PHONG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ Tổ chức Hội thảo khoa học về gia phả , Danh nhân họ Đặng Việt nam và Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm - Thủy tổ họ Đặng đất Phương Nam
+ Phó chủ tịch HĐĐT Việt Nam phát biểu chào mừng lễ khánh thành dự án xây dựng khu lưu niệm chí sĩ yêu nước Đặng Thái Thân
+ Lễ khánh thành Từ đường Đặng tộc làng Xuân Hòa, Phường Hòa Khê – Thanh Khê - Đà Nẵng
+ Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng Đặng tộc tỉnh Gia Lai (mở rộng)
+ Hoạt động dòng họ Đặng một năm nhìn lại
+ Mừng thượng thượng thọ cụ Đặng Ngọc Lương
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Thường trực Hội đồng Đặng tộc ( HĐĐT ) Việt Nam về làm việc với HĐĐT Tỉnh Bình Định và thăm tiến độ xây dựng đền thờ họ Đặng Miền trung .
+ Khu lưu niệm chí sỹ yêu nước Đặng Thái Thân
+ NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỌ TA
+ ĐÌNH THIỆU MỸ : Di tích lịch sử Quốc gia - gắn liền với lịch sử họ Đặng
+ TIN MỚI, TIN NÓNG, TIN VUI.
+ TƯ LIỆU DÒNG HỌ
+ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BAN SÁNG LẬP BLLLTHĐVN HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Lễ cung nghin Thần Tổ Đặng Quý
+ Lễ cung nghinh tẩy trần an vị Tượng Ngài Đặng Văn Cẩn Thủy tổ tộc Đặng VĂn Non Nước TP Đà Nẵng
+ ĐẶNG TỘC VIỆT NAM CHÚNG TA
+ Ra mắt HĐ ĐT huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai)
+ HÀNG NGHÌN NĂM VỀ TRƯỚC VÀ HÀNG NGHÌN NĂM VỀ SAU
+ Đại lễ Tìm về cội nguồn và đón nhận bằng DTLSVH cấp Quốc gia
+ Cây Đa làng An Để, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình
+ Tổng kết đại lễ tại nhà thờ Thủy tổ tại Hiệp Hòa - Vũ Thư - Thái Bình
+ Nhà thờ thủy tổ Đặng Phúc Mãn đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
+ TIN ĐẠI LỄ TẠI THÔN AN ĐỂ XÃ HIỆP HÒA HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH
+ TIN VUI, TIN VUI, TIN RẤT VUI
+ TIN VUI, TIN VUI, TIN RẤT VUI
+ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HÀNH HƯƠNG VỀ CỘI NGUỒN
+ THAM KHẢO KIẾN THỨC VỀ KỸ THUẬT ĐÚC ĐỒNG
+ BÀI CÚNG GIỖ BÀ TỔ CÔ
+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thọ Truật
+ TIN NÓNG TIN NÓNG TIN NÓNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Ảnh nhà từ đường họ Đặng Phúc Tiền Hải Thái Bình
+ BẠN ĐỌC VIẾT
+ TƯ LIỆU DÒNG HỌ
+ GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANG FB
+ THÔNG BÁO LẦN 2
+ Lễ giỗ ngài Đặng Tất tại Thừa Thiên Huế
+ Đại Lễ hô thần nhập tượng - cung nghinh di hành – tẩy trần an vị Đức Ngài Công bộ Thị lang – Hiền Sĩ Đặng Nghiêm
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI
+ Thành lập HĐĐT huyện Chư Prông - Gia Lai
+ Tin Vắn từ TP Hồ Chí Minh
+ SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA HỌ ĐẶNG
+ TIN GIÔ TỔ HỌ ĐẶNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ VIỆC HỌ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
+ Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an
+ Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an
+ TIỂU LUẬN BÀN VỀ NGẠN NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT
+ GIỖ TỔ
+ HỌP MẶT HỌ ĐẶNG LÂM HÀ LÂM ĐỒNG
+ THÔNG BÁO GIỖ CỤ TỔ ĐẶNG DUNG
+ Toàn cảnh Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ
+ Lễ Khánh thành Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ
+ Bà tổ cô Đặng THị Thúy Hạnh
+ SẮC CHỈ VUA MINH MẠNG
+ CỤ THỦY TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Họp mặt thường niên lần IV - 22/03/2015
+ CHÍ SỸ YÊU NƯỚC ĐẶNG THÁI THÂN
+ NGƯỜI CON GÁI HỌ ĐẶNG
+ ĐẠI HỘI CHI ẤT ĐẠI TÔNG HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG
+ KẾT NỐI CỘI NGUỒN
+ ĐẠI HỘI CHI ẤT HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG TẠI NGHI XUÂN HÀ TĨNH
+ TIN BUỒN
+ CÁC CỤ GÓP Ý KIẾN
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
+ HĐĐT TP HCM họp lập kịch bản cho lễ hội ĐT TP HCM mở rộng
+ HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG HỒNG LAM
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU Ở HUẾ
+ Đại hội Đặng tộc tỉnh Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014--2019
+ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẶNG TỘC TỈNH NGHỆ AN
+ THỦY TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN, CON TRAI THÁI SƯ CỤC LỆNH, HẬU NGHỊ LANG ĐẶNG LỘ
+ DANH SÁCH TIÊU BIỂU XIN ĐƯỢC XƯỚNG TÊN TRONG ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ THƯ MỜI
+ TÂM THƯ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ GIỚI THIỆU CHÙA TỪ ĐÀM
+ CÁO PHÓ
+ CHỦ TỊCH HĐ ĐT VN DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC LỊCH SỬ TẠI HUẾ
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 2)
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 1)
+ THƯ TÌM HIỂU CỘI NGUỒN
+ NHÂN SỰ KIỆN ĐÚC TƯỢNG THÁI BẢO HẬU NHÂN HẦU ĐẶNG BÁ KIỂN VÀ LỄ HỘI KỶ NIỆM NGÀY NGƯỜI VỀ ĐẤT HOAN CHÂU LẬP NGHIỆP T
+ TIN TỪ THỪA THIÊN HUẾ
+ TỔ CHỨC CỦA DÒNG HỌ NHIỆM KỲ 2014-2013
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ ẢNH LỄ GIỖ TẠI AN ĐỂ - VŨ THƯ - THÁI BÌNH
+ ẢNH LỄ GIỖ TỔ 9/9 ÂM LỊCH TẠI THÁI BÌNH
+ GƯƠNG TIÊU BIỂU HỌ ĐẶNG
+ BẠN ĐỌC VIẾT
+ THÔNG BÁO CÔNG ĐỨC
+ DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN NIÊN LIỄM VÀ TIỀN MỪNG ĐẠI HỘI
+ KẾT QUÀ ĐẠI HỘI
+ TIN ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIẸT NAM.
+ TRUOC THỀM ĐẠI HỘI HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ NHỮNG MỐC SON HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ HO DANG HUE
+ NHÀ THỜ CHI HỌ ĐẶNG NGỌC THẠCH BÀN HUYỆN THẠCH HÀ -HÀ TĨNH
+ RA MẮT HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THÀNH PHỐ PLEIKU-TỈNH GIA LAI
+ GIỖ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH
+ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ Cầu vượt đường sắt về đích trước thời hạn
+ BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH ĐỒNG THÁP THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014 – 2019
+ Lễ Khánh thành tu sửa nhà thờ Họ Đặng Thôn Ngoại Độ, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội.
+ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ BAO CÁO TỔNG KẾT
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ HUẾ
+ LỄ GIỖ TỔ VÀ MỪNG THỌ TẠI ĐỒNG NAI
+ Phát quà Vu Lan báo hiếu tại từ đường Đặng Tộc tỉnh Đồng Nai
+ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG NGHIÊM-P.2
+ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG NGHIÊM - P.1
+ HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH ĐỒNG THÁP
+ Hội nghị BCH Đặng tộc Hải Phòng
+ TẤM LÒNG CAO CẢ
+ THÔNG BÁO CHUẨN BỊ ĐẠI HÔI
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘCTHÀNH VINH, NIỀM TIN ĐANG LAN TỎA
+ THÔNG BÁO HỘI NGHỊ HỌ ĐẶNG
+ Hoa hậu Việt Nam – Con gái Đặng Tộc
+ Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019 họ Đặng Hải Phòng
+ Hội nghị ban chấp hành tộc họ Đặng tỉnh Gia Lai
+ Các đại biểu họ Đặng từ Hà nội, Bắc giang, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh về dự lễ truyền thống tại Lăng Cổ Miếu ở xã Cương Gián Nghi Xuân Hà tĩnh
+ ĐẶNG TỘC Ở ĐẢO LÝ SƠN
+ Đoàn đại biểu HDĐT Việt Nam thăm và làm việc tại nhà thờ Phúc An Hầu Đặng Trọng Quang tại xã Ngọc Sơn huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An
+ BÀI CA ANH HÙNG ĐẶNG TẤT
+ Hội nghị trù bị HĐĐT Thành phố Hải Phòng
+ THÔNG BÁO VIỆC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KÝ 3 HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM (2014-2019) TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA TỈNH PHÚ YÊN.
+ MỪNG THỌ CỤ ÔNG ĐẶNG HÙNG (ANKHÊ-GIALAI) VÀ ẢNH HỘI NGHỊ TRÙ BỊ TẠI PHÚ YÊN
+ KHÁNH THÀNH KHU LĂNG MỘ NGÀI ĐẶNG QUÝ TẠI THỪA THIÊN - HUẾ
+ HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM KHÓA 2014- 2019
+ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG VÀ SỰ CẢM THÔNG CHIA SẺ VỚI NGƯỜI NGHÈO CỦA MỘT VIỆT KIỀU HỌ ĐẶNG
+ NGÀY HÚY KỴ ĐỨC ÔNG TÙNG THIỆN VƯƠNG
+ LĂNG BÀ TỔ CÔ
+ Họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ Đặng tộc Hải Phòng
+ Lễ tưởng niệm 600 năm hi sinh của anh hùng dân tộc: Tể Tướng Đặng Dung (1414-2014)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung (Phần 3)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung (Phần 2)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung
+ Thăm đền thờ Đô Huyền Hầu Đặng Văn Văn tại TP Quảng Ngãi.
+ TIN THỪA THIÊN HUẾ
+ LỄ HỘI KỶ NIỆM 600 NĂM NGÀY HI SINH CỦA TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG
+ Khởi công xây dựng nhà thờ cụ tổ Đặng Tất tại Huế
+ Nhà thờ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ
+ Đồng Bình Chương Sử Đặng Dung
+ TỜ TRÌNH
+ LỄ HỘI KHẮP NƠI TRONG THÁNG BA GIÁP NGỌ
+ Họp HĐĐT TP Hà Nội đầu năm 2014
+ Giấy mời dự lễ kỷ niệm 10 năm đón nhận di tích lịch sử văn hoá và 365 năm ngày sinh danh nhân Đặng Đình Tướng
+ GIẤY MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 600 NĂM NGÀY MẤT TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG (1413-2014)
+ Lễ ra mắt Hội đồng Đặng Tộc huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
+ Tin từ Đà Lạt - Đức Trọng - Lâm Đồng
+ TIN NHANH TỪ HÀ NỘI
+ THÔNG BÁO
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ Lễ công bố quyết định thành lập HĐ ĐT tỉnh Bình Phước.
+ Cuộc gặp gỡ giữa CTHĐĐT VN và PCTHĐĐTVN với HĐĐT TP HCM và HĐĐT TX Phước Long - Bình Phước
+ TIN NHANH TỪ HÀ NỘI
+ TIN TỪ HÀ NỘI
+ Tổ chức kỷ niệm lần thứ 600 năm ngày hy sinh của Tể Tướng Đặng Dung
+ TIN TỪ NGHỆ AN
+ Họp Hội đồng Đặng Tộc Thừa Thiên Huế
+ Họp mặt đầu năm: BLL Thừa Thiên Huế với chi họ Vinh Giang
+ Họ Đặng tỉnh Gia Lai họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014
+ Lễ mừng thọ các Cụ cụm 6 TP Hồ Chí Minh (Quận 9 - Hóc Môn - Gò Vấp)
+ Tế lễ chi họ Đặng Doãn
+ Rước Người về Nam
+ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ tại Đồng Tháp
+ Các hoạt động trong dịp tết Giáp Ngọ 2014
+ THÀNH LẬP HỘI CON DÂU HỌ ĐẶNG XÃ CƯƠNG GIÁN
+ TIN TỪ HÀ TĨNH
+ TIN TỪ LÂM ĐỒNG
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP NGỌ 2014
+ Các sự kiện nổi bật năm 2013
+ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA NHÀ THỜ CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM TẠI HIỆP HÒA VŨ THƯ THÁI BÌNH
+ CON NGƯỜI VÀ SỐ PHẬN
+ BÁNH NGÀO XỨ NGHỆ
+ NHƯ LÀ CHUYỆN CỔ TÍCH
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM MỜI HỌP VÀ DỰ LỄ GIỖ THÁM HOA ĐẶNG MA LA
+ TẤM GƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ CỦA BÁC ĐẶNG VĂN CỪ THUỘC HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THỪA THIÊN HUẾ
+ ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA CỤ ĐẶNG SỸ THUYÊN
+ Thần phả 5 vị đại vương họ Đặng
+ BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP VẪN CÒN SỐNG MÃI TRONG LÒNG CHÚNG TA
+ Tin từ Thừa Thiên Huế
+ Kính viếng hương hồn Hậu Phi Đặng Thị Thúy Hạnh
+ Ảnh Đình Đốc Hậu
+ KHẮP NƠI KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM NAY LÀ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM 19/9/1999-19/9/2013
+ SUC KHOE VOI CON NGUOI
+ LỄ GIỖ ĐÔ HUYỀN HẦU VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG QUẢNG NGÃI
+ LỄ GIỖ TIÊN HIỀN ĐÔ HUYỀN HẦU ĐẶNG VĂN VĂN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG TẠI QUẢNG NGÃI
+ NƠI THỜ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH
+ LỄ HỘI KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐẠNG LÀNG YÊN XÁ THÀNH PHỐ VINH NGHỆ AN
+ Lễ cung nghinh tượng Thần Tổ Quốc công Đặng Tất
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ CÁCH TRA LỊCH ÂM DƯƠNG ĐỂ TRA CỨU GIA PHẢ VÀ NGÀY GIỖ CỦA CÁC CỤ
+ HO TA QUA NHIEU DI TICH
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ THẬT ĐÁNG THƯƠNG CHO CHÁU
+ THƯ CHÚC MỪNG
+ TÌNH CẢM HỌ TỘC.
+ Thành Lập Hội Đồng Đặng Tộc Tỉnh Gia Rai
+ LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỨC TRỌNG , TỈNH LÂM ĐỒNG
+ CHUYỆN NGẮN
+ NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
+ KHI NGƯỜI TA SỢ SỰ THẬT
+ Tổng kết Lễ khánh thành Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ
+ THƯ CẢM ƠN
+ LỄ HỘI CUNG NGHINH NGÀI ĐẶNG TẤT, CỤ TỔ ĐẶNG NHÂN CẨM
+ LỄ KHÁNH THÀNH ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ TIN TỪ ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIÊT NAM THÔNG BÁO
+ NHỚ THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN
+ Sách Đại náo Trung Hoa :
+ TỘC ƯỚC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đặng Tộc tỉnh Phú Yên
+ HĐĐT Việt Nam tổ chức Lễ Mừng Thọ cho các cụ cao niên xã Chành Dưới huyện Vĩnh Bảo, Hải phòng
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ CHÙM CHUYỆN ĐỌC VUI TRONG DIP TẾT
+ TET VE TIM NGUOI XONG DAT
+ TET VE TIM NGUOI XONG DAT
+ MÙA XUÂN TẾT VỀ HÃY ĐẾN THẮP HƯƠNG CHO TIÊN TỔ
+ DANH NHÂN HỌ ĐẶNG THỜI NAY
+ CHUAN BI DAI HOI
+ HỌ ĐẶNG CỦA CHÚNG TA
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG THÁI THỤY THÁI BÌNH
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG TAM ĐA, VĨNH BẢO HẢI PHÒNG
+ GIỖ THÁM HOA ĐẶNG MA LA TẠI HẢI PHÒNG
+ THƯ CHÚC TẾT
+ NHAN NGAY DUC TUONG QUOC CONG DANG HUAN
+ NHAN NGAY GIO QUAN THAM HOA DANG MA LA
+ THONG BAO CUA TỔNG THƯ KÝ HĐ ĐT VIỆT NAM
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ DI TÍCH TÀN PHẾ NGAY CẠNH CHÚNG TA
+ ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VINH QUY BÁI TỔ
+ NIỀM VUI ĐẾN VỚI TỪNG NHÀ
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG LƯƠNG XÁ,TRÚC SƠN
+ LỄ HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ
+ HỌ ĐẶNG KHUYẾN HỌC
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ CÁO PHÓ
+ TÌM HIỂU VỀ KHOA HỌC TÂM LINH
+ LỄ HỘI TẠI LÀNG THẾ VINH , TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
+ LỜI PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ DANH NHÂN ĐẶNG TẤT
+ CẦN LÊN ÁN NHỮNG HÀNH VI XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
+ THƯ MƠI GIỖ TỔ
+ HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ THỌ
+ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ
+ TIN NHANH
+ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LỄ HỘI ĐÓN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ
+ HỌ ĐẶNG HÀNG KÊNH HẢI PHÒNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TINH HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ HO DANG CHUNG TA
+ HO DANG CHUNG TA
+ BAO CHI NOI VE BA TO CO
+ TIN VUI HỌ ĐẶNG
+ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐẶNG TỘC.
+ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐẶNG TỘC.
+ BẢO TÀNG VĂN HÓA DÒNG HỌ ĐẶNG TẠI NAM PHƯƠNG ĐẶNG TỘC LINH TỪ
+ LỄ TANG THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN
+ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ
+ THÔNG TIN QUAN TRỌNG
+ ĐÓNG TIỀN XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ THEO " ĐINH"
+ Công dụng của Nấm Linh Chi
+ WEB CUA HO DANG TP HO CHI MINH Trang chủ Diễn đàn Bài gửi hôm nay FAQ Lịch Trang cộng đồng Hoạt động diễn đàn Liên kết nhanh Bài mới Tìm chi tiết Trang
+ TU LIEU DONG HOĐặng (họ) Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bước tới: menu, tìm kiếm Đặng là một họ phổ biến ở Việt Nam nhưng là một trong những họ rất hiếm của Trung Quốc (邓) và Triều Tiên[cần dẫn
+ Y KIEN BAN DOC
+ Phát biểu của Ông Đặng Văn Thảo tại hội nghị Họ Đặng Hà Nội
+ Trả lời ý kiến của ông Đặng Xuân Quyết: Về vấn đề họ Đặng Đình
+ THÔNG BÁO
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ AI NÓI HỌ TA TỪ GỐC TRẦN MÀ RA ?
+ CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN VỀ BẢO VỆ CỘI NGUỒN
+ THUY TỔ HỌ ĐẶNG ĐỒNG THÁP
+ THUY TỔ HỌ ĐẶNG ĐỒNG THÁP
+ CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN
+ TƯ LIỆU LỊCH SỬ
+ TƯ LIỆU LỊCH SỬ
+ NHÂN SỰ BỔ SUNG
+ GIỚI THIỆU PHẢ
+ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC DANH
+ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC DANH
+ HỌ ĐẶNG HÀ TRUNG THANH HÓA NHẬN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
+ SU NGO NHAN TAI HAI
+ Video-Ảnh tổng hợp các hoạt động của BLL họ Đặng toàn quốc từ trước đến năm 2011
+ TIN CUỘC GẶP MĂT HỌ ĐẶNG TINH ĐỒNG NAI
+ TIN CUỘC GẶP MĂT HỌ ĐẶNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
+ ĐẶNG DUNG (鄧容),
+ HÃY LẮNG NGHE TA NOÍ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG LÀ HỌ ĐẶNG, HỌ ĐẶNG CÓ TỪ THỜI VUA HÙNG DỰNG NƯỚC
+ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI
+ BẢNG THỐNG KÊ LỊCH BIẾU
+ Ý KIẾN CỦA CHÚNG TÔI
+ THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANG GIA PHẢ LẮP GHÉP (9)
+ THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANG GIA PHẢ LẮP GHÉP (8)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (7)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (6)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (5)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (4)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (3)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (2)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP(1)
+ GIỖ ĐẠI TƯỚNG QUÂN ĐẶNG NGŨ QUẾ
+ HĐ ĐT HUYỆN NGHI XUÂN HÀ TĨNH HỘI NGHỊ
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Ý KIẾN BẠN ĐỌC (1)
+ ĐƠN KHIẾU NẠI
+ THẤY GÌ KHI MỘT NHÀ THỜ 6 THÁNG TUỔI ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CỦA TỈNH PHÚ THỌ.
+ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DÒNG HỌ QUÝ 4 NĂM 2011 VÀ NĂM 2012
+ Trân trọng kính mời
+ Dự định viết cuốn gia phả của họ Đặng Việt Nam
+ LỄ RƯỚC TƯỢNG ĐỒNG TIẾN SĨ ĐẶNG ẤT
+ HÀO KHÍ ĐẶNG GIA
+ Một số hình ảnh lễ khánh thành tượng Quốc công Đặng Tất
+ BÀI PHÁT BIỂU CỦA PGS TIẾN SĨ ĐỖ BANG
+ BÀI PHÁT BIỂU VỀ THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỦA QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT
+ MIẾU THỜ VÀ PHẦN MỘ CỦA QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT TẠI LÀNG THẾ VINH XÃ PHÚ MẬU HUYỆN PHÚ VANG TP HUẾ
+ LỊCH LÀM VIỆC CUA BAN TO CHU LE HOI
+ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
+ THONG BAO QUAN TRONG
+ TỜ TRÌNH XIN PHEP
+ ĂN TRÁI CÂY NHƯ THẾ NÀO MỚI CÓ TÁC DỤNG NGỪA BỆNH
+ NHA THO TIEN HIEN DANG NGHIEM DANG XAY DUNG
+ HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ KÍNH GỬI BÀ CON HỌ ĐẶNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
+ CHUONG TRINH LE HOI RUOC TUONG QUOC CONG DANG TAT
+ THONG TIN XAY DUNG NOI THO CUNG TO TIEN
+ TINH NHANH
+ HAY IN ANH TU dangtocvietnam@gmail.com
+ TIN XAY DUNG NHA THO CU TO DANG NGHIEM
+ MOT DONG HO LON
+ Ý kiến mới về mộ mẹ họ Đặng ở Phú thọ
+ SU NGO NHAN TAI HAI
+ NHUNG CAI SAI NGHIEM TRONG
+ NHUNG CAI SAI NGHIEM TRONG
+ NHUNG SAI VE NGUON GOC
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUON GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUONG GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ LOI BINH PHIM
+ NHUNG CAU HOI VE HO DANG
+ NHUNG QUYET DINH QUAN TRONG
+ KÊU GỌI CÔNG ĐỨC TÔN TẠO KHU LĂNG MỘ, MIẾU THỜ
+ PHU NU HO DANG
+ DANH SACH CONG DUC
+ TRẢ LỜI CÂU HỎI
+ THAM KHẢO LỊCH SỬ HỌ TRẦN
+ NHO ONG DANG TIEN NAM
+ THÔNNG BÁO
+ NGAY HOI CUA LONG TRI AN
+ NGAY HOI CUAHO DANG ( tiep theo)
+ NGAY HOI HO DANG
+ LOI KHAI MAC GIO TO LONG HUNG , LAP VO DONG THAP
+ LOI KHAI MAC BUOI LE
+ CHUYEN DI DAY AN TUONG
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ Bài phát biểu của ông Đặng Duy tại lễ đón cụ tổ Đặng Nghiêm tại Tp Hồ Chí Minh
+ CHẶNG ĐƯỜNG DI HÀNH CUỐI CÙNG CỦA CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM VỀ ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ Cuộc di hành vĩ đại
+ THONG BAO
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ Thong bao dac biet
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ MỘT DÒNG HỌ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO NỀN LỊCH HỌC NƯỚC NHÀ
+ Cuộc di hành lịch sử
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ BIA ĐÁ HỌ ĐẶNG
+ Nhân ngày rước Tượng cụ tổ qua Huế
+ Ảnh
+ Một só hinhg anh đại hội
+ ĐẠI HỘI BAN LIÊN LẠC HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ YÊN
+ CHƯƠNG TRÌNH DI TƯỢNG CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM
+ Danh sách nhân sự BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam
+ KẾ HOẠCH tổ chức lễ đón rước tượng tiền hiền Đặng Nghiêm qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi
+ Tin hoạt động dòng họ đầu năm 2011
+ Đại hội họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất
+ Hội nghị Tộc trưởng và giỗ tổ ngày 28 tháng 4 năm 2010 tại Hà Tĩnh
+ Tấm lòng của bà con họ Đặng Lương Xá tại cuộc gặp mặt họ Đặng Tp.Hồ Chí Minh
+ Họp mặt đầu năm 2010 và ra mắt BLL họ Đặng tại Tp.Hồ Chí Minh
+ BLLTQ họ Đặng Việt Nam gặp mặt


Tin khác:
. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ (05.09.2012)
. Lễ hoàn công công trình trùng tu từ đường và Lễ An vĩ Tổ tiên của họ Đặng Lam Cầu (05.06.2012)
. THÔNG TIN QUAN TRỌNG (05.05.2012)
. ĐÓNG TIỀN XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ THEO " ĐINH" (05.04.2012)
. WEB CUA HO DANG TP HO CHI MINH Trang chủ Diễn đàn Bài gửi hôm nay FAQ Lịch Trang cộng đồng Hoạt động diễn đàn Liên kết nhanh Bài mới Tìm chi tiết Trang (05.03.2012)
. TU LIEU DONG HOĐặng (họ) Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bước tới: menu, tìm kiếm Đặng là một họ phổ biến ở Việt Nam nhưng là một trong những họ rất hiếm của Trung Quốc (邓) và Triều Tiên[cần dẫn (05.03.2012)
. Y KIEN BAN DOC (05.02.2012)
. Phát biểu của Ông Đặng Văn Thảo tại hội nghị Họ Đặng Hà Nội (04.23.2012)
. Trả lời ý kiến của ông Đặng Xuân Quyết: Về vấn đề họ Đặng Đình (04.22.2012)
. THÔNG BÁO (04.17.2012) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
March 2018

Quảng cáo

Tin nóng
BÀI CỦA TIẾN SĨ ĐINH CÔNG VĨ
BÌNH LUẬN CỦA ĐẶNG THÁI SƠN
Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
TIN TỪ ĐỒNG THÁP
THÔNG BÁO KHẨN CẤP
BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
THAM LUANC.
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam