“Vì sao phải lập gia phả? Vì rằng mọi vật sinh thành đều có gốc ở trời, con người sinh ra có cội nguồn từ tổ tiên, các đời tổ tiên sẽ xa dần, xa dần thì con người dễ quên…”. Đó là lời mở đầu của cuốn Đặng tộc đại tông phả do Trấn thủ Nghệ An Đặng Tiến Thự (1631) biên soạn năm Chính Hòa thứ tư (1683) và con trai là Tiến sĩ Quốc lão Ứng Quận Công Đặng Đình Tướng (1649) người làng Thụỵ Hương, huyện Chương Đức tỉnh Hà Đông tục biên vào năm Chính Hòa thứ mười (1689).

Trong quyển phả này cụ Đặng Tiến Thự có viết : “Trên từ cụ Tổ Cao Nghĩa Thần (là cụ Đặng Tảo) xuống đến tiên tổ Đặng Đình Huấn công thế thứ rõ ràng cho nên tất cả đều ghi theo phả cũ”.

Nghĩa là trước cuốn Đặng Tộc đại tông phả đã có ngọc phả họ Đặng. Ngày nay khi đất nước thanh bình mọi người mới có điều kiện tìm lại gốc gác nhà mình, tổ tiên họ mình từ đâu ra. Rất tiếc do chiến tranh loạn lạc cho nên số các chi họ có gia phả để lại là không đầy đủ; đa số chỉ có ghi chép được trên dưới mười đời.

Do vậy, khi bị tuyên truyền họ Đặng từ gốc Trần mà ra thì nhiều người đã ngộ nhận. Ông Đặng Trần Đảng và ông Đặng Trần Lưu là người chủ xướng việc tuyên truyền sai trái này. Đứng trước tình hình đó, những người họ Đặng chính thống đã thành lập ra Ban liên lạc toàn quốc họ Đặng Việt Nam. Hội nghị ngày 19 tháng 9 năm 1999 tại xã Thịnh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội diễn ra trong thời điểm họ tộc chúng ta đứng trước những thử thách rất nghiêm trọng.

Đó là những hành động có tính toán của cái gọi là “Hội đồng gia tộc họ Đặng Việt Nam” do ông Đặng Trần Đảng cầm đầu. Từ năm 1996, lợi dụng tính thật thà của người họ Đặng, họ vận động các chi họ Đặng nộp gia phả họ mình cho “Hội đồng gia tộc họ Đặng Việt nam để nghiên cứu chắp nối cội nguồn”.

Phần lớn gia phả cổ đã bị họ tiêu hủy; Họ làm việc đó là để xóa đi cội nguồn có từ thời xa xưa của họ Đặng để tuyên truyền xuyên tạc rằng họ Đặng có từ gốc họ Trần. Nghiêm trọng hơn họ còn thành lập ra một dòng họ mới là “họ Đặng Trần” và ngang nhiên nói chỉ có họ Đặng Trần mới là họ Đặng Việt Nam; Họ không biết hay không cần biết rằng họ Đặng có từ thời các Vua Hùng dựng nước, họ Đặng là họ của thân mẫu Vua Lê Đại hành; họ của ngài Thái phó Đặng Văn Hiếu thời Vua Lý Thái Tổ; dòng họ của ngài Công bộ thị Lang Đặng Nghiêm thời Vua Lý Cao Tông... Họ tuyên truyền xuyên tạc rằng dòng họ anh hùng dân tộc Đặng Tất, Đặng Dung là họ Đặng có nguồn gốc Trung Hoa. Rất tiếc nhiều người, trong đó có cả những thức giả, người quyền cao chức trọng cũng nhẹ dạ đi theo.

Chúng ta, những hậu duệ trung thành của Đặng tộc hãy đoàn kết với nhau; hãy chuyên tâm nghiên cứu nhiều tư liệu để minh chứng cho cả thế giới này hiểu được đâu là cội nguồn đích thực của mình.