..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
 » Video - Ảnh
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

Video - Ảnh

 
Tin tức sự kiện 
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
Thứ năm, 06.02.2011, 09:29am (GMT)

                       HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

 

         Ngày 19 tháng 9 năm 1999 tại Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ giữa đại diện của Bà con họ Đặng trong cả nước. Tại cuộc họp này bà con đã bầu ra Ban liên lạc toàn quốc họ Đặng Việt Nam. Tôn chỉ mục đích là : đoàn kết dòng họ, tri ân tiên tổ, tìm về cội nguồn đích thực của mình. Không chấp nhận việc tuyên truyền họ Đặng nguyên trước là họ Trần và có lịch sử từ năm 1511.

 

          Ban liên lạc toàn quốc họ Đặng Việt Nam có Đại diện tại ba miền :Miền Bắc , miền Trung và miền Nam.

          Sau 10 năm hoạt động, BLLTQ đã làm được rất nhiều việc như tìm ra được hệ phả xuyên suốt từ cụ Đặng Phúc Mãn sinh năm 1128 cho đến hậu duệ thời nay. Xây dựng được nhiều nhà thờ, Trùng tu và xây mới nhiều lăng mộ.

 

          Tháng 3 năm 2011, Tại thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban liên lạc họ Đặng ở 46 tỉnh trong cả nước đã tổ chức họp, trong cuộc họp toàn thể này đã đổi tên Ban liên lạc toàn quốc họ Đặng Việt Nam thành Hội đồng Đặng Tộc Việt nam, do Kiến Trúc Sư  Đặng Văn Thảo làm chủ tịch.

          Hội đồng Đặng tộc Việt Nam đã quyết tâm hoàn thành tiếp các công việc của dòng họ như xây xong nhà thờ Tiên tổ Đặng Nghiêm tại thành phố Thái Bình, Tôn tạo lại miếu thờ và phần mộ của Quốc công Đặng Tất tại thành phố Huế.

          Công ty cổ phần Đặng Việt là công ty đầu tiên của dòng họ được thành lập tại thành phố Đà Nẵng và phạm vi hoạt động sẽ hướng tới tất cả các địa bàn trong cả nước. Lợi nhuận của công ty sẽ trích một phần cho công tác dòng họ. Sáu tháng đầu năm 2011 công ty đã đóng góp 80 triêu đồng cho việc xây dựng nhà thờ tổ tiên.

          Hội đồng Đặng tộc Việt nam, kêu gọi bà con đồng tộc đang sống và làm việc trên đất nước Việt Nam cũng như ở ngoại quốc luôn luôn hướng về tổ tông và tìm về cội nguồn đích thực của mình.

 

          Địa chỉ : Văn phòng giao dịch tại Hà Nội

Số nhà 76 phố Nguyễn Tuân. Quận Thanh Xuân, Hà nội

Trưởng đại diện khu vực phía bắc : ông Đặng Văn Hợi Mobil: 01683997155

                         Văn phòng tại TP Đà Nẵng

Số nhà : 54,56,58 Lê Trọng Tấn TP Đà Nẵng

Trưởng đại diện : ông Đặng Văn Hường. Mobil :0913494651

                         Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Số nhà 30/1C phố Ngô Thời Nhiệm, quận 3 TP Hồ Chí Minh

Trưởng đại diện : ông Đặng Hồng. Mobil :0917451727.

Web : dangtocvietnam.com  - Email : dangtocvietnam@gmail.com

 

             

  DANG NATIONAL COUNCIL OF VIETNAM

 On September 19, 1999 in Hanoi , there was a meeting representatives all of the Dang in the country. At this meeting, people elected a National Committee communications Dang Vietnam. Principles and goals are: unite the family, gratitude to the organizations, search of our true roots. Not accept the propaganda the Dang that was called Tran in the past and had a history since 1511.

 

National liaison committee  of Dang has representative offices at three regions : North, Central and South. After 10 years of operation, National liaison committee has done many things such as finding specific pedigree throughout Dang Phuc Man was born in 1128 until today descendants. Many churches were built, restored and built many new tomb.


 In
March , 2011, at Sa Dec city, Dong Thap province, Chairman of the  liaison committee of 46 provinces held a meeting, the meeting was renamed National liaison Committee to the Dang National Council of VietNam, the chairman is architect Dang Van Thao.


Dang National Council of Viet Nam has committed to complete the work of the family such as complete Dang Nghiem church in Thái Bình City, and rebuild the shrine and tomb of Dang Tat in Hue.


Dang Viet joint-stock company is the  first company of the family was established in Da Nang city and scope of activities will be oriented to all areas of the country.  The company will deduct part of profit to serve the work of the family. In the first six months in 2011 the company has contributed 80 million for the building of the ancestors.

 

Dang National Council of Vietnam, calling for all children who live and work in Vietnam as well as overseas is always looking toward the parents and about our true origins.

 

              Representative Office in Hanoi
Address 76 Nguyen Tuan Street. Thanh Xuan District,  Hanoi
Minister representing the Northern District: Dang Van Hoi Mobil: 01683997155
            Representative Office in Da Nang
Address : 54,56,58 Le Trong Tan Street, Da Nang
Manager: Mr. Dang Van Huong. Mobil: 0913494651
            Representative Office in Ho Chi Minh city
Address:  30/1C Ngô Thời Nhiệm , District 3 , Ho Chi Minh
Manager: Mr. Dang Hong. Mobil: 0917451727.
Web: dangtocvietnam.com - Email: dangtocvietnam@gmail.com


 
                     

Nghe

Đọc ngữ âm

 

 


Tin liên quan:
+ TIN BUỒN
+ Lễ hội tìm về cội nguồn Đặng tộc Việt Nam
+ TIN BUỒN
+ TỘC ƯỚC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TIN TỪ THÁNH ĐỊA HỌ ĐẶNG THÁI BÌNH
+ TIN VẮN
+ ĐỀ CƯƠNG HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ HỘI NGHỊ CỦA BAN LIÊN LẠC CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM
+ Quyết định về việc họ Đặng Kim Bằng tổ chức tôn tượng Ngài Đặng Đôn Phục Hoàng Giáp khoa Canh Thìn ( 1580)
+ LỜI KÊU GỌI CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM VÀ LÀ NƠI THỜ TIÊN HIỀN ĐẶNG NGHIÊM TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
+ THONG BAO QUAN TRONG
+ THÔNG BÁO CỦA KHÁCH SẠN ĐẶNG VIỆT
+ TIM NGUOI THAN
+ NHŨNG VIỆC CẦN NHỚ KHI THAM GIA DI HÀNH TƯỢNG CỤ TỔ
+ Thông báo mời dự lễ đón rước tượng tiên hiền Đặng Nghiêm qua địa phận Tỉnh Quảnh Ngãi
+ Chương trình lễ yểm tâm Cụ tổ Đặng Nghiêm và vi hành đợt I
+ Thông báo Lễ hô thần nhập tượng cho Công bộ Thị Lang- Hiền Sĩ Đặng Nghiêm
+ Thông báo tháng 11 năm 2010
+ Thông báo đặc biệt tháng 9 năm 2010
+ Thông báo tổng kết công việc 6 tháng đầu năm 2010
+ Thông báo về việc xây dựng khu Miếu và Mộ của Quốc Công Đặng Tất lại Làng Thế Vinh, xã Phú Mậu, Phú Vang, Tp Huế
+ Thông báo chương trình chuẩn bị cho hội nghị toàn
+ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009
+ DỰ THẢO TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Thư vận động Ủng hộ bà con họ Đặng tại Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão số 9 gây ra
+ Thông báo về việc xây dựng đền thờ Tiên Hiền Đặng Nghiêm tại Thái Bình
+ Thông báo mới của BLLTQ ngày 10/08/2009
+ Thông báo về việc làm thẻ THÔNG TIN DÒNG HỌ
+ GIỚI THIỆU CÁC ĐỀN THỜ LĂNG MỘ,BIA KÝ,CÂU ĐỐI HỌ ĐẶNG VIÊT NAM:
+ BLL họ Đặng Việt Nam xin thông báo
+ Thông báo của văn phòng BLLTQ
+ Thông báo của BLLTQ họ Đặng Việt Nam


Tin khác:
. THONG TIN XAY DUNG NOI THO CUNG TO TIEN (05.26.2011)
. MOT GIAC MO VE ONG (05.25.2011)
. THU NGO (05.20.2011)
. TINH NHANH (05.17.2011)
. HAY IN ANH TU dangtocvietnam@gmail.com (05.08.2011)
. DOC SACH CUA VIEN VIET NAM HOC VA KHOA HOC PHAT TRIEN (05.07.2011)
. DI TIM COI NGUON (05.04.2011)
. CHUYEN NGAY XUA (05.01.2011)
. TIN XAY DUNG NHA THO CU TO DANG NGHIEM (04.29.2011)
. BIET ROI MA CU NOI MAI.....TUYET VOI (04.23.2011) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
April 2018

Quảng cáo

Tin nóng
Thời sự họ ta
BÀI CỦA TIẾN SĨ ĐINH CÔNG VĨ
BÌNH LUẬN CỦA ĐẶNG THÁI SƠN
Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
TIN TỪ ĐỒNG THÁP
THÔNG BÁO KHẨN CẤP
BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
THAM LUANC.
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam