..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
 » Video - Ảnh
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

Video - Ảnh

 
Tin tức sự kiện 
DANH SACH CONG DUC
Thứ bảy, 03.26.2011, 05:07am (GMT)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG TIÊN HIỀN ĐẶNG NGHIÊM TẠI THÁI BÌNH CHƯA CUNG TIẾN

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

2

Ông Đặng Văn Thọ

Chi họ Lệ Sơn, Tiến Hòa, Đà Nẵng

10.000.000đ

3

Ông Đặng Văn Tuồng

Chi họ Đặng Non nước, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

5.000.000đ

4

Ông Đặng Ngọc Được

Chi họ Đặng Xuân Hòa, Thanh Khê, Đà Nẵng

10.000.000đ

5

Chi họ Đặng Mân Thái

Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

3.000.000đ

6

Ông Đặng Văn Phước

Chi họ Đặng Hòa An, Tp.Đà Nẵng

500.000đ

7

Ông Đặng Văn Thi

Chi họ Đặng Thạch Bồ, Hòa Tiến, Đà Nẵng

2.000.000đ

8

Ông Đặng Ngọc Diệp

Chi họ Đặng Thanh Hải,Tĩnh Gia, Thanh Hóa

500.000đ

9

Ông Đặng Ngọc Chí

Chi họ Đặng Lam Cầu, Quỳnh Lưu, Nghệ An

500.000đ

10

Ông Đặng Ngọc Lương

Chi họ Đặng Thịnh Liệt, Hà Nội

3.000.000đ

11

Chi họ Đặng Lệ Sơn

Tiến Hòa,Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng

5.000.000đ

12

Chi họ Đặng Bá

Điện Hòa, Điện Bàn, Quãng Nam

5.000.000đ

13

Ông Đặng Sĩ Quảng Hoa

122K13 Trung Đô,Tp.Vinh

200.000đ

14

Chi họ Đặng Vĩnh Phong

Duy châu, Duy Xuyên, Quảng Nam

2.000.000đ

15

Chi họ Đặng Hồng Lộc

Lộc Hà, Hà Tĩnh

1.000.000đ

16

Chi họ Đặng Hoằng cát

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

500.000đ

17

Ông Đặng Bân

Trưởng BLL họ Đặng Trọng Diễn, Diễn Châu, Nghệ An

500.000đ

18

Chi họ Đặng Quảng Lăng

Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam

5.000.000đ

19

Ông Đặng Đình Thái

Xóm 9B, Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An

2.000.000đ

20

BLL họ Đặng Tp.Thái Bình

 

20.000.000đ

   BLL yêu cầu các cá nhân, tập thể cung tiến sớm để việc xây dựng nhà thờ của chúng ta sớm hoàn thành đúng tiến độ.
 

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN TẬP THỂ ĐÃ CÔNG ĐỨC XD NHÀ THỜ ĐẶNG NGHIÊM

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

Ông Đặng Phước Thành

Đồng Tháp

500.000.000đ

2

Ông Đặng Văn Thảo

Hà Nội

20.000.000đ

3

BLL họ Đặng Tp.HCM

Tp.Hồ Chí Minh

50.000.000đ

4

BLL họ Đặng Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

5.000.000đ

5

Ông Đặng Văn Khiêm

Thái Bình

60.000.000đ

6

Ông Đặng Văn Hường

Đà Nẵng

10.000.000đ

7

Ông Đặng Văn Chua

Đà Nẵng

5.000.000đ

8

Ông Đặng Văn Tuồng

Đà Nẵng

5.000.000đ

9

Ông ĐặngNgọc Được

Đà Nẵng

1.000.000đ

10

Ông Đặng Văn Xuyên

Đà Nẵng

2.000.000đ

11

Bà Đặng Thị Nổi

Đà Nẵng

3.000.000đ

12

Ông Đặng Thế Hữu

Hà Nội

1.000.000đ

13

Chi Họ Hưng Thông, Hững Nguyên

Nghệ An

500.000đ

14

Chi họ Đặng Hữu, Quảng Lăng, Điện Bàn

Quảng Nam

300.000

15

Ông Đặng Viết Cường

Đaklak

3.000.000đ

16

Bà Đặng Thị Chiến

Đà Nẵng

200.000đ

17

Ông Đặng Văn Thọ

Đà Nẵng

1.000.000đ

18

Ông Đặng Công Vỹ

Nghệ An

1.000.000đ

19

Ông Đặng Ngọc Hà

Tp.Vinh

200.000đ

20

Bà Đặng Vũ Trường Phúc

Nam

1.000.000đ

21

Chi họ Đặng Hải Cân, Nghi Lộc

Nghệ An

1.000.000đ

22

Chi họ Đặng Hà Nguyên, Hưng Hà

Thái Bình

1.000.000đ

23

Chi họ Đặng Sơn Đông, Lập Thạch

Vĩnh Phúc

1.000.000đ

24

Ông Đặng Công Hoan

Nghệ An

1.000.000đ

25

Ông Đặng Sĩ Nang

Tp.Vinh

200.000đ

26

Chi họ Đặng Mỹ Tài

Bình Định

1.000.000đ

27

Ông Đặng Cảnh

Bình Định

200.000đ

28

Ông Đặng Tân

Bình Định

1.000.000đ

29

Ông Đặng Sĩ Nhân+Ông Bùi Trọng Cầu

Tp.Vinh

500.000đ

30

Ông Đặng Duy Báu+Ông Đặng Quốc Khánh

Hà Tĩnh

500.000đ

31

Chi họ Đặng Sĩ,Lam Sơn, Đô Lương

Nghệ An

300.000đ

32

Ông Đặng Xuân Quyết

Tp.Vinh

200.000đ

33

Chi họ Đặng Đình,Quỳnh Hồng,Quỳnh Lưu

Nghệ An

500.000đ

34

Chi họ Đặng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu

Nghệ An

500.000đ

35

Ông Đặng Đại Thọ

Quảng Bình

1.000.000đ

36

Ông Đặng Cao Vân

Thái Bình

1.000.000đ

37

Tộc Đặng Tiên Hiền An Trạch, Hòa Tiến

Đà Nẵng

1.000.000đ

38

Ông Đặng Hưng Quát

Hưng Yên

500.000đ

39

Chi họ Đặng Viết, Hưng Trung, Hưng Nguyên

Nghệ An

1.000.000đ

40

Ông Đặng Ngọc Hiếu

Tp.Huế

400.000đ

41

Ông Đặng Bát Long

Hà Nội

500.000đ

42

Ông Đặng Văn Hải

Thanh Hóa

300.000đ

43

Ông Đặng Trọng Lâm

Thanh Hóa

1.000.000đ

44

Ông Đặng Ngọc Diệp

Thanh Hóa

200.000đ

45

Ông Đặng Văn Hợi

Hà Nội

1.000.000đ

46

Bà Nguyễn Thị Thủy

Hà Nội

500.000đ

47

Ông Đặng Ngọc Đức

Nghệ An

200.000đ

48

Ông Đặng Sĩ Dung

Tp.Vinh

500.000đ

49

Ông Đặng Văn Chương

Nghệ An

1.000.000đ

50

Ông Đặng Nam

Hưng Yên

200.000đ

51

Ông Đặng Vũ Thu

Hà Nội

1.000.000đ

52

Chi họ Đặng Xuân, Nghĩa Hòa, Tân Kỳ

Nghệ An

2.000.000đ

53

Tộc Đặng Văn, Vĩnh Phong, Duy Xuyên

Quảng Nam

500.000đ

54

Ông Đặng Xuân Thu

Hà Nội

1.000.000đ

55

Bà Đặng Thị Thừng

Bình Định

500.000đ

56

Bà Đặng Thị Sơn

Bình Định

500.000đ

57

Ông Đặng Thái Thế(Cháu Ô.Đặng Thái Thân)

Nghệ An

1.000.000đ

58

Tộc Đặng Văn, Non nước, Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng

1.000.000đ

59

Ông Đặng Văn Bao

Khánh Hòa

5.000.000đ

60

Chi họ Đặng, Sơn Đông, Lập Trạch

Vĩnh Phúc

1.000.000đ

61

Chi họ Đặng Phước, Thạch Bồ, Hòa Tiến

Đà Nẵng

300.000đ

62

Ông Đặng Việt

Đô Lương - N.An

500.000đ

63

Họ Đặng Việt Nam

Việt Nam

35.000.000đ

64

Ông Đặng ĐứcNghĩa

Phú Yên

10.000.000đ

 

 

 

 

 

 

 

10.000.000d

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

Chi họ Đặng Đình(Thành phố Hồ Chí Minh)

5,000,000d

 

 

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC  XÂY DỰNG LĂNG MỘ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

Ông Đặng Văn Thảo

Hà Nội

103.500.000đ

2

Ông Đặng Thế Hữu

Hà Nội

10.000.000đ

3

Ông Đặng Thế Bình

Hà Nội

10.000.000đ

4

Họ Đặng Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Nghi Xuân-Hà Tĩnh

25.000.000đ

5

Ông Đặng Bình

Tp.Hồ Chí Minh

5.000.000đ

6

Ông Đặng Văn Tuồng

Đà Nẵng

3.500.000đ

7

Ông Đặng Văn Thọ

Đà Nẵng

3.500.000đ

8

Ông Đặng Văn Hường

Đà Nẵng

3.500.000đ

9

Họ Đặng Việt Nam

Việt Nam

10.000.000đ

 

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG TÔN TẠO KHU MỘ CỤ ĐẶNG TẤT TẠI TP.HUẾ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

Ông Đặng Văn Thảo

Hà Nội

5.000.000đ

2

Họ Đặng Việt Nam

Việt Nam

3.000.000đ

3

Họ Đặng Thừa thiên Huế

Huế

4.000.000đ

4

Ông Đặng Văn Hường

Đà Nẵng

2.000.000đ

5

Ông Đặng Văn Tuồng

 

2.000.000đ

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ LỤT BÃO TẠI
 NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG - TÙNG LỘC- HÀ TĨNH

 

TT

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

Họ Đặng Tp.Hồ Chí Minh

Tp.Hồ Chí Minh

10.000.000đ

2

Ông Đặng Văn Thảo

Hà Nội

5.000.000đ

 

 

 

 

DANH SÁCH CONG ĐỨC XÂY DỰNG ĐỀN THỜ CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM TẠI THÁI BÌNH- THÁNG 3 NĂM 2011

1- con họ Đặng Hà nội và các tỉnh phía bắc tham gia di hành công đức từ quỹ chi tiêu : 30 .000.000đ

 

2-Bà con chi họ Đặng làng Quảng Lăng, xã Điện Nam, huyện Điện Bàn - Quảng nam

 

       - Phái 2 : Đặng

-  Hữu Duyên : 30.000đ

- Hữu Thí    : 50.000đ

- Hữu Lợi  : 50.000đ

- Hữu Ích : 50.000đ

- Hữu Cường : 20.000đ

- Hữu Tha : 20.000đ

-Hữu Trình : 50.000đ

       - phái 3 : Đặng

- Hữu Thơm : 40.000đ

- Hữu Ngọc  : 100.000đ

- Hữu Thại : 100.000đ

- Hữu Non  : 100.000đ

- Hữu Lý    : 100.000đ

- Quốc Đồng : 50.000đ

- Hữu Hoàng : 50.000đ

- Hữu lực  : 20.000đ

- Hữu Khiếu : 20.000đ

- Hữu Truyền ; 200.000đ

- Hữu Đức :  100.000đ

- Hữu Trợ : 40.000đ

- Hữu Lân : 100.000đ

- Hữu Chuyển  : 500.000đ

- Thị Lan : 20.000đ

- Thi Hạnh : 50.000đ

- Hữu Rạng : 50.000đ

- Hữu Thao : 50.000đ

       - Phái 4 : Đặng

- Hữu Tiên : 100.000đ

- Hữu Yên : 100.000đ

- Hữu Hơn : 50.000đ

- Hữu Châu : 50.000đ

- Hữu Thu : 50.000đ

- Thị Chua : 20.000đ

- Hữu Điền :50.000đ

- Hữu Dạng : 10.000đ

- Hữu Huỷnh : 50.000đ

- Hữu phong ; 500.000đ

- Hữu Trạch : 20.000đ

- Hữu Phẩm ; 50.000đ

- Hữu Đang : 50.000đ

- Hữu Đờn : 50.000đ

- Hữu Cứ   : 50.000đ

- Hữu Vĩnh : 1.000.000đ

- Hữu Tại  : 500.000đ

- Hữu Tài : 500.000đ

       Cộng :5160.000đ. Năm triệu một trăm sáu mươi nghìn )

DANH SÁCH CONG ĐỨC ĐỢT 2 XÂY DỰNG TÔN TẠO PHẦN MỘ VÀ MIẾU THỜ ĐẶNG TẤT TẠI HẾ VINH PHÚ MẬU. PHU VANG, TT HUẾ

 1- Đặng Phước Thành: TP HCM    :     50.000.000đ

2- Đặng Bình:                  TP HCM   :        5.000.000đ

3- Đặng Hồng                  TP HCM   :       2.000.000đ

3- Đặng Phước Thảo      TP HCM   :       2.000.000đ

5- Đặng Thanh Bình        TP HCM   :      2.000.000đ

6- Đặng Phước Thăng    TP HCM    :      1.000.000đ

7- Đặng Kim Phương      TP HCM   :       1.000.000đ

                                                             --------------------

                                                             63.000.000đ

8- Đoàn bà con họ Đặng phía bắc di hành cùng cụ tổ Đặng Nghiêm vào Đồng Tháp công đức tôn tạo lăng mộ cụ tổ Đặng Tất tại Huế :10.000.000đ.

Chúng tôi sẽ thông báo việc chi tiêu tại công trình này để bà con rõ

Tin liên quan:
+ NGHỊ QUYETS CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 HĐ ĐT VIỆT NAM
+ Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
+ TIN TỪ ĐỒNG THÁP
+ BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
+ GIỖ TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN
+ THAM LUANC.
+ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
+ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
+ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
+ ĐI TÌM CỘI NGUỒN
+ HUONG VE MIEN TRUNG
+ THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ BÀ CON VÙNG LŨ LỤT
+ HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NGÀI ĐẶNG HOÀNG VÀ 5 VỊ ĐẠI VƯƠNG HỌ ĐẶNG
+ Ban chấp hành đầu tiên của họ Đặng Việt Nam
+ Ảnh đạt giải cuộc thi: 'Nét đẹp khu văn hóa phương Nam'
+ TIN BUỒN
+ UNESCO HỌ ĐẶNG HẢI PHÒNG
+ THÔNG BÁO
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ MỘT CỰU CHIẾN BINH – MỘT DOANH NHÂN HẾT LÒNG VÌ CÔNG VIỆC DÒNG HỌ
+ KHÁNH THÀNH KHU LƯU NIỆM CHÍ SỸ YÊU NƯỚC ĐẶNG THÁI THÂN VÀ CUNG NGHINH TƯỢNG CỦA CỤ ĐẶNG THÁI THÂN TẠI XÃ NGHI PHONG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ Tổ chức Hội thảo khoa học về gia phả , Danh nhân họ Đặng Việt nam và Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm - Thủy tổ họ Đặng đất Phương Nam
+ Phó chủ tịch HĐĐT Việt Nam phát biểu chào mừng lễ khánh thành dự án xây dựng khu lưu niệm chí sĩ yêu nước Đặng Thái Thân
+ Lễ khánh thành Từ đường Đặng tộc làng Xuân Hòa, Phường Hòa Khê – Thanh Khê - Đà Nẵng
+ Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng Đặng tộc tỉnh Gia Lai (mở rộng)
+ Hoạt động dòng họ Đặng một năm nhìn lại
+ Mừng thượng thượng thọ cụ Đặng Ngọc Lương
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Thường trực Hội đồng Đặng tộc ( HĐĐT ) Việt Nam về làm việc với HĐĐT Tỉnh Bình Định và thăm tiến độ xây dựng đền thờ họ Đặng Miền trung .
+ Khu lưu niệm chí sỹ yêu nước Đặng Thái Thân
+ NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỌ TA
+ ĐÌNH THIỆU MỸ : Di tích lịch sử Quốc gia - gắn liền với lịch sử họ Đặng
+ TIN MỚI, TIN NÓNG, TIN VUI.
+ TƯ LIỆU DÒNG HỌ
+ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BAN SÁNG LẬP BLLLTHĐVN HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Lễ cung nghin Thần Tổ Đặng Quý
+ Lễ cung nghinh tẩy trần an vị Tượng Ngài Đặng Văn Cẩn Thủy tổ tộc Đặng VĂn Non Nước TP Đà Nẵng
+ ĐẶNG TỘC VIỆT NAM CHÚNG TA
+ Ra mắt HĐ ĐT huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai)
+ HÀNG NGHÌN NĂM VỀ TRƯỚC VÀ HÀNG NGHÌN NĂM VỀ SAU
+ Đại lễ Tìm về cội nguồn và đón nhận bằng DTLSVH cấp Quốc gia
+ Cây Đa làng An Để, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình
+ Tổng kết đại lễ tại nhà thờ Thủy tổ tại Hiệp Hòa - Vũ Thư - Thái Bình
+ Nhà thờ thủy tổ Đặng Phúc Mãn đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
+ TIN ĐẠI LỄ TẠI THÔN AN ĐỂ XÃ HIỆP HÒA HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH
+ TIN VUI, TIN VUI, TIN RẤT VUI
+ TIN VUI, TIN VUI, TIN RẤT VUI
+ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HÀNH HƯƠNG VỀ CỘI NGUỒN
+ THAM KHẢO KIẾN THỨC VỀ KỸ THUẬT ĐÚC ĐỒNG
+ BÀI CÚNG GIỖ BÀ TỔ CÔ
+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thọ Truật
+ TIN NÓNG TIN NÓNG TIN NÓNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Ảnh nhà từ đường họ Đặng Phúc Tiền Hải Thái Bình
+ BẠN ĐỌC VIẾT
+ TƯ LIỆU DÒNG HỌ
+ GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANG FB
+ THÔNG BÁO LẦN 2
+ Lễ giỗ ngài Đặng Tất tại Thừa Thiên Huế
+ Đại Lễ hô thần nhập tượng - cung nghinh di hành – tẩy trần an vị Đức Ngài Công bộ Thị lang – Hiền Sĩ Đặng Nghiêm
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI
+ Thành lập HĐĐT huyện Chư Prông - Gia Lai
+ Tin Vắn từ TP Hồ Chí Minh
+ SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA HỌ ĐẶNG
+ TIN GIÔ TỔ HỌ ĐẶNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ VIỆC HỌ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
+ Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an
+ Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an
+ TIỂU LUẬN BÀN VỀ NGẠN NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT
+ GIỖ TỔ
+ HỌP MẶT HỌ ĐẶNG LÂM HÀ LÂM ĐỒNG
+ THÔNG BÁO GIỖ CỤ TỔ ĐẶNG DUNG
+ Toàn cảnh Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ
+ Lễ Khánh thành Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ
+ Bà tổ cô Đặng THị Thúy Hạnh
+ SẮC CHỈ VUA MINH MẠNG
+ CỤ THỦY TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Họp mặt thường niên lần IV - 22/03/2015
+ CHÍ SỸ YÊU NƯỚC ĐẶNG THÁI THÂN
+ NGƯỜI CON GÁI HỌ ĐẶNG
+ ĐẠI HỘI CHI ẤT ĐẠI TÔNG HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG
+ KẾT NỐI CỘI NGUỒN
+ ĐẠI HỘI CHI ẤT HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG TẠI NGHI XUÂN HÀ TĨNH
+ TIN BUỒN
+ CÁC CỤ GÓP Ý KIẾN
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
+ HĐĐT TP HCM họp lập kịch bản cho lễ hội ĐT TP HCM mở rộng
+ HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG HỒNG LAM
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU Ở HUẾ
+ Đại hội Đặng tộc tỉnh Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014--2019
+ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẶNG TỘC TỈNH NGHỆ AN
+ THỦY TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN, CON TRAI THÁI SƯ CỤC LỆNH, HẬU NGHỊ LANG ĐẶNG LỘ
+ DANH SÁCH TIÊU BIỂU XIN ĐƯỢC XƯỚNG TÊN TRONG ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ THƯ MỜI
+ TÂM THƯ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ GIỚI THIỆU CHÙA TỪ ĐÀM
+ CÁO PHÓ
+ CHỦ TỊCH HĐ ĐT VN DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC LỊCH SỬ TẠI HUẾ
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 2)
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 1)
+ THƯ TÌM HIỂU CỘI NGUỒN
+ NHÂN SỰ KIỆN ĐÚC TƯỢNG THÁI BẢO HẬU NHÂN HẦU ĐẶNG BÁ KIỂN VÀ LỄ HỘI KỶ NIỆM NGÀY NGƯỜI VỀ ĐẤT HOAN CHÂU LẬP NGHIỆP T
+ TIN TỪ THỪA THIÊN HUẾ
+ TỔ CHỨC CỦA DÒNG HỌ NHIỆM KỲ 2014-2013
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ ẢNH LỄ GIỖ TẠI AN ĐỂ - VŨ THƯ - THÁI BÌNH
+ ẢNH LỄ GIỖ TỔ 9/9 ÂM LỊCH TẠI THÁI BÌNH
+ GƯƠNG TIÊU BIỂU HỌ ĐẶNG
+ BẠN ĐỌC VIẾT
+ THÔNG BÁO CÔNG ĐỨC
+ DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN NIÊN LIỄM VÀ TIỀN MỪNG ĐẠI HỘI
+ KẾT QUÀ ĐẠI HỘI
+ TIN ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIẸT NAM.
+ TRUOC THỀM ĐẠI HỘI HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ NHỮNG MỐC SON HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ HO DANG HUE
+ NHÀ THỜ CHI HỌ ĐẶNG NGỌC THẠCH BÀN HUYỆN THẠCH HÀ -HÀ TĨNH
+ RA MẮT HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THÀNH PHỐ PLEIKU-TỈNH GIA LAI
+ GIỖ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH
+ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ Cầu vượt đường sắt về đích trước thời hạn
+ BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH ĐỒNG THÁP THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014 – 2019
+ Lễ Khánh thành tu sửa nhà thờ Họ Đặng Thôn Ngoại Độ, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội.
+ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ BAO CÁO TỔNG KẾT
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ HUẾ
+ LỄ GIỖ TỔ VÀ MỪNG THỌ TẠI ĐỒNG NAI
+ Phát quà Vu Lan báo hiếu tại từ đường Đặng Tộc tỉnh Đồng Nai
+ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG NGHIÊM-P.2
+ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG NGHIÊM - P.1
+ HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH ĐỒNG THÁP
+ Hội nghị BCH Đặng tộc Hải Phòng
+ TẤM LÒNG CAO CẢ
+ THÔNG BÁO CHUẨN BỊ ĐẠI HÔI
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘCTHÀNH VINH, NIỀM TIN ĐANG LAN TỎA
+ THÔNG BÁO HỘI NGHỊ HỌ ĐẶNG
+ Hoa hậu Việt Nam – Con gái Đặng Tộc
+ Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019 họ Đặng Hải Phòng
+ Hội nghị ban chấp hành tộc họ Đặng tỉnh Gia Lai
+ Các đại biểu họ Đặng từ Hà nội, Bắc giang, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh về dự lễ truyền thống tại Lăng Cổ Miếu ở xã Cương Gián Nghi Xuân Hà tĩnh
+ ĐẶNG TỘC Ở ĐẢO LÝ SƠN
+ Đoàn đại biểu HDĐT Việt Nam thăm và làm việc tại nhà thờ Phúc An Hầu Đặng Trọng Quang tại xã Ngọc Sơn huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An
+ BÀI CA ANH HÙNG ĐẶNG TẤT
+ Hội nghị trù bị HĐĐT Thành phố Hải Phòng
+ THÔNG BÁO VIỆC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KÝ 3 HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM (2014-2019) TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA TỈNH PHÚ YÊN.
+ MỪNG THỌ CỤ ÔNG ĐẶNG HÙNG (ANKHÊ-GIALAI) VÀ ẢNH HỘI NGHỊ TRÙ BỊ TẠI PHÚ YÊN
+ KHÁNH THÀNH KHU LĂNG MỘ NGÀI ĐẶNG QUÝ TẠI THỪA THIÊN - HUẾ
+ HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM KHÓA 2014- 2019
+ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG VÀ SỰ CẢM THÔNG CHIA SẺ VỚI NGƯỜI NGHÈO CỦA MỘT VIỆT KIỀU HỌ ĐẶNG
+ NGÀY HÚY KỴ ĐỨC ÔNG TÙNG THIỆN VƯƠNG
+ LĂNG BÀ TỔ CÔ
+ Họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ Đặng tộc Hải Phòng
+ Lễ tưởng niệm 600 năm hi sinh của anh hùng dân tộc: Tể Tướng Đặng Dung (1414-2014)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung (Phần 3)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung (Phần 2)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung
+ Thăm đền thờ Đô Huyền Hầu Đặng Văn Văn tại TP Quảng Ngãi.
+ TIN THỪA THIÊN HUẾ
+ LỄ HỘI KỶ NIỆM 600 NĂM NGÀY HI SINH CỦA TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG
+ Khởi công xây dựng nhà thờ cụ tổ Đặng Tất tại Huế
+ Nhà thờ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ
+ Đồng Bình Chương Sử Đặng Dung
+ TỜ TRÌNH
+ LỄ HỘI KHẮP NƠI TRONG THÁNG BA GIÁP NGỌ
+ Họp HĐĐT TP Hà Nội đầu năm 2014
+ Giấy mời dự lễ kỷ niệm 10 năm đón nhận di tích lịch sử văn hoá và 365 năm ngày sinh danh nhân Đặng Đình Tướng
+ GIẤY MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 600 NĂM NGÀY MẤT TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG (1413-2014)
+ Lễ ra mắt Hội đồng Đặng Tộc huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
+ Tin từ Đà Lạt - Đức Trọng - Lâm Đồng
+ TIN NHANH TỪ HÀ NỘI
+ THÔNG BÁO
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ Lễ công bố quyết định thành lập HĐ ĐT tỉnh Bình Phước.
+ Cuộc gặp gỡ giữa CTHĐĐT VN và PCTHĐĐTVN với HĐĐT TP HCM và HĐĐT TX Phước Long - Bình Phước
+ TIN NHANH TỪ HÀ NỘI
+ TIN TỪ HÀ NỘI
+ Tổ chức kỷ niệm lần thứ 600 năm ngày hy sinh của Tể Tướng Đặng Dung
+ TIN TỪ NGHỆ AN
+ Họp Hội đồng Đặng Tộc Thừa Thiên Huế
+ Họp mặt đầu năm: BLL Thừa Thiên Huế với chi họ Vinh Giang
+ Họ Đặng tỉnh Gia Lai họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014
+ Lễ mừng thọ các Cụ cụm 6 TP Hồ Chí Minh (Quận 9 - Hóc Môn - Gò Vấp)
+ Tế lễ chi họ Đặng Doãn
+ Rước Người về Nam
+ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ tại Đồng Tháp
+ Các hoạt động trong dịp tết Giáp Ngọ 2014
+ THÀNH LẬP HỘI CON DÂU HỌ ĐẶNG XÃ CƯƠNG GIÁN
+ TIN TỪ HÀ TĨNH
+ TIN TỪ LÂM ĐỒNG
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP NGỌ 2014
+ Các sự kiện nổi bật năm 2013
+ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA NHÀ THỜ CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM TẠI HIỆP HÒA VŨ THƯ THÁI BÌNH
+ CON NGƯỜI VÀ SỐ PHẬN
+ BÁNH NGÀO XỨ NGHỆ
+ NHƯ LÀ CHUYỆN CỔ TÍCH
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM MỜI HỌP VÀ DỰ LỄ GIỖ THÁM HOA ĐẶNG MA LA
+ TẤM GƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ CỦA BÁC ĐẶNG VĂN CỪ THUỘC HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THỪA THIÊN HUẾ
+ ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA CỤ ĐẶNG SỸ THUYÊN
+ Thần phả 5 vị đại vương họ Đặng
+ BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP VẪN CÒN SỐNG MÃI TRONG LÒNG CHÚNG TA
+ Tin từ Thừa Thiên Huế
+ Kính viếng hương hồn Hậu Phi Đặng Thị Thúy Hạnh
+ Ảnh Đình Đốc Hậu
+ KHẮP NƠI KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM NAY LÀ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM 19/9/1999-19/9/2013
+ SUC KHOE VOI CON NGUOI
+ LỄ GIỖ ĐÔ HUYỀN HẦU VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG QUẢNG NGÃI
+ LỄ GIỖ TIÊN HIỀN ĐÔ HUYỀN HẦU ĐẶNG VĂN VĂN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG TẠI QUẢNG NGÃI
+ NƠI THỜ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH
+ LỄ HỘI KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐẠNG LÀNG YÊN XÁ THÀNH PHỐ VINH NGHỆ AN
+ Lễ cung nghinh tượng Thần Tổ Quốc công Đặng Tất
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ CÁCH TRA LỊCH ÂM DƯƠNG ĐỂ TRA CỨU GIA PHẢ VÀ NGÀY GIỖ CỦA CÁC CỤ
+ HO TA QUA NHIEU DI TICH
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ THẬT ĐÁNG THƯƠNG CHO CHÁU
+ THƯ CHÚC MỪNG
+ TÌNH CẢM HỌ TỘC.
+ Thành Lập Hội Đồng Đặng Tộc Tỉnh Gia Rai
+ LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỨC TRỌNG , TỈNH LÂM ĐỒNG
+ CHUYỆN NGẮN
+ NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
+ KHI NGƯỜI TA SỢ SỰ THẬT
+ Tổng kết Lễ khánh thành Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ
+ THƯ CẢM ƠN
+ LỄ HỘI CUNG NGHINH NGÀI ĐẶNG TẤT, CỤ TỔ ĐẶNG NHÂN CẨM
+ LỄ KHÁNH THÀNH ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ TIN TỪ ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIÊT NAM THÔNG BÁO
+ NHỚ THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN
+ Sách Đại náo Trung Hoa :
+ TỘC ƯỚC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đặng Tộc tỉnh Phú Yên
+ HĐĐT Việt Nam tổ chức Lễ Mừng Thọ cho các cụ cao niên xã Chành Dưới huyện Vĩnh Bảo, Hải phòng
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ CHÙM CHUYỆN ĐỌC VUI TRONG DIP TẾT
+ TET VE TIM NGUOI XONG DAT
+ TET VE TIM NGUOI XONG DAT
+ MÙA XUÂN TẾT VỀ HÃY ĐẾN THẮP HƯƠNG CHO TIÊN TỔ
+ DANH NHÂN HỌ ĐẶNG THỜI NAY
+ CHUAN BI DAI HOI
+ HỌ ĐẶNG CỦA CHÚNG TA
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG THÁI THỤY THÁI BÌNH
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG TAM ĐA, VĨNH BẢO HẢI PHÒNG
+ GIỖ THÁM HOA ĐẶNG MA LA TẠI HẢI PHÒNG
+ THƯ CHÚC TẾT
+ NHAN NGAY DUC TUONG QUOC CONG DANG HUAN
+ NHAN NGAY GIO QUAN THAM HOA DANG MA LA
+ THONG BAO CUA TỔNG THƯ KÝ HĐ ĐT VIỆT NAM
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ DI TÍCH TÀN PHẾ NGAY CẠNH CHÚNG TA
+ ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VINH QUY BÁI TỔ
+ NIỀM VUI ĐẾN VỚI TỪNG NHÀ
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG LƯƠNG XÁ,TRÚC SƠN
+ LỄ HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ
+ HỌ ĐẶNG KHUYẾN HỌC
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ CÁO PHÓ
+ TÌM HIỂU VỀ KHOA HỌC TÂM LINH
+ LỄ HỘI TẠI LÀNG THẾ VINH , TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
+ LỜI PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ DANH NHÂN ĐẶNG TẤT
+ CẦN LÊN ÁN NHỮNG HÀNH VI XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
+ THƯ MƠI GIỖ TỔ
+ HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ THỌ
+ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ
+ TIN NHANH
+ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LỄ HỘI ĐÓN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ
+ HỌ ĐẶNG HÀNG KÊNH HẢI PHÒNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TINH HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ HO DANG CHUNG TA
+ HO DANG CHUNG TA
+ BAO CHI NOI VE BA TO CO
+ TIN VUI HỌ ĐẶNG
+ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐẶNG TỘC.
+ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐẶNG TỘC.
+ BẢO TÀNG VĂN HÓA DÒNG HỌ ĐẶNG TẠI NAM PHƯƠNG ĐẶNG TỘC LINH TỪ
+ LỄ TANG THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN
+ BÀI VIẾT CUỐI CÙNG CỦA ÔNG ĐẶNG TÂN
+ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ
+ THÔNG TIN QUAN TRỌNG
+ ĐÓNG TIỀN XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ THEO " ĐINH"
+ Công dụng của Nấm Linh Chi
+ WEB CUA HO DANG TP HO CHI MINH Trang chủ Diễn đàn Bài gửi hôm nay FAQ Lịch Trang cộng đồng Hoạt động diễn đàn Liên kết nhanh Bài mới Tìm chi tiết Trang
+ TU LIEU DONG HOĐặng (họ) Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bước tới: menu, tìm kiếm Đặng là một họ phổ biến ở Việt Nam nhưng là một trong những họ rất hiếm của Trung Quốc (邓) và Triều Tiên[cần dẫn
+ Y KIEN BAN DOC
+ Phát biểu của Ông Đặng Văn Thảo tại hội nghị Họ Đặng Hà Nội
+ Trả lời ý kiến của ông Đặng Xuân Quyết: Về vấn đề họ Đặng Đình
+ THÔNG BÁO
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ AI NÓI HỌ TA TỪ GỐC TRẦN MÀ RA ?
+ CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN VỀ BẢO VỆ CỘI NGUỒN
+ THUY TỔ HỌ ĐẶNG ĐỒNG THÁP
+ THUY TỔ HỌ ĐẶNG ĐỒNG THÁP
+ CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN
+ TƯ LIỆU LỊCH SỬ
+ TƯ LIỆU LỊCH SỬ
+ NHÂN SỰ BỔ SUNG
+ GIỚI THIỆU PHẢ
+ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC DANH
+ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC DANH
+ HỌ ĐẶNG HÀ TRUNG THANH HÓA NHẬN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
+ SU NGO NHAN TAI HAI
+ Video-Ảnh tổng hợp các hoạt động của BLL họ Đặng toàn quốc từ trước đến năm 2011
+ TIN CUỘC GẶP MĂT HỌ ĐẶNG TINH ĐỒNG NAI
+ TIN CUỘC GẶP MĂT HỌ ĐẶNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
+ ĐẶNG DUNG (鄧容),
+ HÃY LẮNG NGHE TA NOÍ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG LÀ HỌ ĐẶNG, HỌ ĐẶNG CÓ TỪ THỜI VUA HÙNG DỰNG NƯỚC
+ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI
+ BẢNG THỐNG KÊ LỊCH BIẾU
+ Ý KIẾN CỦA CHÚNG TÔI
+ THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANG GIA PHẢ LẮP GHÉP (9)
+ THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANG GIA PHẢ LẮP GHÉP (8)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (7)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (6)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (5)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (4)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (3)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (2)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP(1)
+ GIỖ ĐẠI TƯỚNG QUÂN ĐẶNG NGŨ QUẾ
+ HĐ ĐT HUYỆN NGHI XUÂN HÀ TĨNH HỘI NGHỊ
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Ý KIẾN BẠN ĐỌC (1)
+ ĐƠN KHIẾU NẠI
+ THẤY GÌ KHI MỘT NHÀ THỜ 6 THÁNG TUỔI ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CỦA TỈNH PHÚ THỌ.
+ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DÒNG HỌ QUÝ 4 NĂM 2011 VÀ NĂM 2012
+ Trân trọng kính mời
+ Dự định viết cuốn gia phả của họ Đặng Việt Nam
+ LỄ RƯỚC TƯỢNG ĐỒNG TIẾN SĨ ĐẶNG ẤT
+ HÀO KHÍ ĐẶNG GIA
+ Một số hình ảnh lễ khánh thành tượng Quốc công Đặng Tất
+ BÀI PHÁT BIỂU CỦA PGS TIẾN SĨ ĐỖ BANG
+ BÀI PHÁT BIỂU VỀ THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỦA QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT
+ MIẾU THỜ VÀ PHẦN MỘ CỦA QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT TẠI LÀNG THẾ VINH XÃ PHÚ MẬU HUYỆN PHÚ VANG TP HUẾ
+ LỊCH LÀM VIỆC CUA BAN TO CHU LE HOI
+ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
+ THONG BAO QUAN TRONG
+ TỜ TRÌNH XIN PHEP
+ ĂN TRÁI CÂY NHƯ THẾ NÀO MỚI CÓ TÁC DỤNG NGỪA BỆNH
+ NHA THO TIEN HIEN DANG NGHIEM DANG XAY DUNG
+ HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ KÍNH GỬI BÀ CON HỌ ĐẶNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
+ CHUONG TRINH LE HOI RUOC TUONG QUOC CONG DANG TAT
+ THONG TIN XAY DUNG NOI THO CUNG TO TIEN
+ TINH NHANH
+ HAY IN ANH TU dangtocvietnam@gmail.com
+ TIN XAY DUNG NHA THO CU TO DANG NGHIEM
+ MOT DONG HO LON
+ Ý kiến mới về mộ mẹ họ Đặng ở Phú thọ
+ SU NGO NHAN TAI HAI
+ NHUNG CAI SAI NGHIEM TRONG
+ NHUNG CAI SAI NGHIEM TRONG
+ NHUNG SAI VE NGUON GOC
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUON GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUONG GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ LOI BINH PHIM
+ NHUNG CAU HOI VE HO DANG
+ NHUNG QUYET DINH QUAN TRONG
+ KÊU GỌI CÔNG ĐỨC TÔN TẠO KHU LĂNG MỘ, MIẾU THỜ
+ PHU NU HO DANG
+ TRẢ LỜI CÂU HỎI
+ THAM KHẢO LỊCH SỬ HỌ TRẦN
+ NHO ONG DANG TIEN NAM
+ THÔNNG BÁO
+ NGAY HOI CUA LONG TRI AN
+ NGAY HOI CUAHO DANG ( tiep theo)
+ NGAY HOI HO DANG
+ LOI KHAI MAC GIO TO LONG HUNG , LAP VO DONG THAP
+ LOI KHAI MAC BUOI LE
+ CHUYEN DI DAY AN TUONG
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ Bài phát biểu của ông Đặng Duy tại lễ đón cụ tổ Đặng Nghiêm tại Tp Hồ Chí Minh
+ CHẶNG ĐƯỜNG DI HÀNH CUỐI CÙNG CỦA CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM VỀ ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ Cuộc di hành vĩ đại
+ THONG BAO
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ Thong bao dac biet
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ MỘT DÒNG HỌ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO NỀN LỊCH HỌC NƯỚC NHÀ
+ Cuộc di hành lịch sử
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ BIA ĐÁ HỌ ĐẶNG
+ Nhân ngày rước Tượng cụ tổ qua Huế
+ Ảnh
+ Một só hinhg anh đại hội
+ ĐẠI HỘI BAN LIÊN LẠC HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ YÊN
+ CHƯƠNG TRÌNH DI TƯỢNG CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM
+ Danh sách nhân sự BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam
+ KẾ HOẠCH tổ chức lễ đón rước tượng tiền hiền Đặng Nghiêm qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi
+ Tin hoạt động dòng họ đầu năm 2011
+ Đại hội họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất
+ Hội nghị Tộc trưởng và giỗ tổ ngày 28 tháng 4 năm 2010 tại Hà Tĩnh
+ Tấm lòng của bà con họ Đặng Lương Xá tại cuộc gặp mặt họ Đặng Tp.Hồ Chí Minh
+ Họp mặt đầu năm 2010 và ra mắt BLL họ Đặng tại Tp.Hồ Chí Minh
+ BLLTQ họ Đặng Việt Nam gặp mặt


Tin khác:
. THAM KHẢO LỊCH SỬ HỌ TRẦN (03.23.2011)
. NHO ONG DANG TIEN NAM (03.21.2011)
. THÔNNG BÁO (03.21.2011)
. NGAY HOI CUA LONG TRI AN (03.19.2011)
. NGAY HOI CUAHO DANG ( tiep theo) (03.19.2011)
. NGAY HOI HO DANG (03.18.2011)
. LOI KHAI MAC GIO TO LONG HUNG , LAP VO DONG THAP (03.17.2011)
. LOI KHAI MAC BUOI LE (03.17.2011)
. CHUYEN DI DAY AN TUONG (03.17.2011)
. CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo) (03.14.2011) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
April 2018

Quảng cáo

Tin nóng
Thời sự họ ta
BÀI CỦA TIẾN SĨ ĐINH CÔNG VĨ
BÌNH LUẬN CỦA ĐẶNG THÁI SƠN
Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
TIN TỪ ĐỒNG THÁP
THÔNG BÁO KHẨN CẤP
BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
THAM LUANC.
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam