..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
 » Video - Ảnh
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

Video - Ảnh

 
Tin tức sự kiện 
HĐĐT TP HCM họp lập kịch bản cho lễ hội ĐT TP HCM mở rộng
Thứ sáu, 01.23.2015, 04:40am

HĐĐT TP HCM họp lập kịch bản cho lễ hội ĐT TP HCM mở rộng


HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG HỒNG LAM
Thứ tư, 01.07.2015, 11:34pm

 TIN RƯỚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG BÁ KIỂN

 

NGÀY 9&10 THÁNG 1 NĂM 2015 NHẰM NGÀY 19&20 THÁNG 11 GIÁP NGỌ, HĐ ĐT HỒNG LAM PHỐI HỢP VỚI HĐ ĐT CHI ẤT HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG TỔ CHỨC RƯỚC TƯỢNG CỤ TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN TỪ NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG XÃ QUỲNH THẠCH HUYỆN QUỲNH LƯU TỈNH NGHỆ AN VỀ NHÀ THỜ ĐẠI TÔN XÓM TÀI NĂN XÃ TÙNG LỘC CAN LỘC HÀ TĨNH. KÍNH MỜI BÀ CON HỌ ĐẶNG GẦN XA TRONG CẢ NƯỚC VỀ DỰ ĐÔNG ĐỦ.

                               HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG HỒNG LAM

 

 

 


CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Thứ tư, 12.31.2014, 10:59pm

                   CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

 BƯỚC SANG NĂM MỚI HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

   KÍNH CHÚC BÀ CON MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, CHÚC

CHO DÒNG HỌ TA MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN VÀ PHÁT TRIỂN


ĐẠI LỄ CẦU SIÊU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Chủ nhật, 12.28.2014, 11:36pm

 Ý KIẾN CỦA CHỦ TỊCH HĐ ĐẶNG TỘC VIỆT NAM VỀ LỄ CẦU SIÊUĐẠI LỄ CẦU SIÊU Ở HUẾ
Thứ năm, 12.25.2014, 12:10am
ĐẠI LỄ CẦU SIÊU Ở THÀNH PHỐ HUẾ
BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐ ĐT VIỆT NAM

Đại hội Đặng tộc tỉnh Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014--2019
Thứ tư, 12.24.2014, 04:32pm
Đại hội Đặng tộc tỉnh Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014--2019

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẶNG TỘC TỈNH NGHỆ AN
Chủ nhật, 12.07.2014, 09:36am

§¹i héi ®¹i biÓu §Æng téc NghÖ An lÇn thø nhÊt

®· thµnh c«ng tèt ®Ñp

 

          Ngµy 07/12/2014, t¹i x· DiÔn thµnh, huyÖn DiÔn Ch©u, cã gÇn 250 §¹i biÓu, ®¹i diÖn cho c¸c chi hä §Æng trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An ®· vÒ dù §¹i héi ®¹i biÓu ®Æng téc NghÖ An lÇn thø nhÊt nhiÖm kú 2014-2019, tham dù vµ chØ ®¹o §¹i héi cã c¸c «ng: Cao §¨ng Hïng Chñ tÞch uû ban MTTQ huyÖn DiÔn Ch©u, §Æng Kh¾c Håi Phã chñ tÞch th­êng trùc, kiªm tæng th­ ký H§§T ViÖt Nam, §Æng Träng H¶i PCT th­êng trùc H§§T ViÖt Nam, kiªm Chñ tÞch H§§T TP Vinh, §Æng Ngäc L­¬ng PCT H§§T VN vµ §Æng V¨n TuyÕn PCT H§§T VN kiªm Chñ tÞch H§§T Hång Lam.  + Tiến tới thành lập chi ấp Hàn Lâm Viện Đặng Chủng
  + THỦY TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN, CON TRAI THÁI SƯ CỤC LỆNH, HẬU NGHỊ LANG ĐẶNG LỘ
  + DANH SÁCH TIÊU BIỂU XIN ĐƯỢC XƯỚNG TÊN TRONG ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
  + THƯ MỜI
  + TÂM THƯ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
  + GIỚI THIỆU CHÙA TỪ ĐÀM
  + CÁO PHÓ
  + CHỦ TỊCH HĐ ĐT VN DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC LỊCH SỬ TẠI HUẾ
  + TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 2)
  + TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 1)


 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
January 2015

Quảng cáo

Tin nóng
HĐĐT TP HCM họp lập kịch bản cho lễ hội ĐT TP HCM mở rộng
HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG HỒNG LAM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
ĐẠI LỄ CẦU SIÊU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
ĐẠI LỄ CẦU SIÊU Ở HUẾ
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẶNG TỘC TỈNH NGHỆ AN
Tiến tới thành lập chi ấp Hàn Lâm Viện Đặng Chủng
THỦY TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN, CON TRAI THÁI SƯ CỤC LỆNH, HẬU NGHỊ LANG ĐẶNG LỘ
DANH SÁCH TIÊU BIỂU XIN ĐƯỢC XƯỚNG TÊN TRONG ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
THƯ MỜI

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam