..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

 
Thư Bạn đọc 
HỌ ĐẶNG LÀ HỌ ĐẶNG
Thứ hai, 10.12.2009, 08:55am (GMT)

Thi gian qua có mt s người cho rng H Đng Vit nam là gc t H Trn nào đó... Nhân s kin này chúng ta nhn thy rng s thay tên đi h ti Vit nam xy ra do nhiu nguyên nhân, cũng là mt chuyn thường tình như nhng trường hp sau đây:
- Vì pháp luật thời xưa quá khắc nghiệt, một người lâm phải trọng tội, thì bị tru di tam tộc, tức là bị giết cả ba dòng họ liên hệ với phạm nhân, đó là họ nội, họ ngoại và họ vợ !!! Nên có một số con cháu trong dòng họ đó, vì thiếu gan dạ không dám hy sinh cho dòng họ của mình, nên đổi sang một dòng họ nào đó đương có thế lực, để có thể che chở được cho mạng sống của mình.

          - Có những người di cư đến một địa phương nào đó, không có họ hàng thân thích, thường bị người địa phương đó cho là dân ngụ cư, không phải chánh quán, nên bị nhiều áp chế như sưu thuế xâu dịch nặng hơn dân địa phương, nên mới đổi sang một họ nào đó có thế lực trong vùng để được che chở khỏi sự ức hiếp.

          - Có những người cho rằng nhứt thân nhì thế, nên đã tự nguyện bỏ Họ của mình mà đổi sang một dòng Họ đương là đế vương hay công hầu khanh tướng nào đó, để dựa thế lực làm nất thang tiến thân.

          - Có những người làm con nuôi của dòng họ khác nên lấy theo họ của Bố nuôi.

          Các sự kiện “xu kiết tỵ hung” (theo lành lánh dữ) như trên, cũng là một bản năng sinh tồn thiên phú, mà mỗi sinh vật đều có, huống là con người. Nên đây cũng là chuyện bình thường, không đáng quan tâm để tranh cải.

 

          Vì vậy nếu hậu duệ của Họ Trần nào đó, đã nhận thấy Tổ tiên của mình đã cải  thành họ Đặng, thì bây gìờ sóng gió đã qua rồi “không cần phải tỵ nạn nữa” và cảm thấy luyến tiết họ Trần của mình, thì tự do đến cơ quan Tư pháp địa phương để đổi lại Họ Trần rất dễ dàng, pháp luật hiện tại không có hạn chế nào cả. Chứ việc gì phải tuyên truyền vận động cho tất cả con cháu Họ Đặng đã hiện hữu từ thôøi vua Huøng döïng nöôùc, phải thừa nhận rằng Đặng là gốc Trần !!! Đó là một điều khá phi lý.  

 

Trước kia Vị Tiền bối Họ Trần nào đó tỵ nạn, đổi sang Họ Đặng, tức chứng tỏ là Họ Đặng đã có sẵn rồi, mà còn có đủ thế lực để che chở cho Vị hoï Traàn đó khỏi tội chết nữa. Chứ chắc chắn là Vị đó không dại gì đổi sang một dòng họ khơi khơi, hoặc vô danh tiểu tốt nào đó, hoaëc không hiện hữu, mà chạy trốn được tội chết bao giờ.

 

          Nhân sự kiện nầy đối với con cháu của Họ Đặng trên toàn quốc nên yên trí mình là hậu duệ của một dòng họ có gốc gát từ khi lập quốc tới nay, không nên tranh luận làm gì, để giữ tình đoàn kết trong họ hàng, và nên xem bất kỳ đối với Họ Đặng Trần, Đặng Trịnh, Đặng Hà, Đặng Phan... cũng đều là thân tộc với nhau. Lại nữa theo nhà văn Vương Mông, Trung quốc thì không tranh luận cũng là một “trí tuệ” nữa, vì Ông cho rằng người trí tuệ không bao giờ tranh luận... Ông đã kể một câu chuyện hài hướt để chứng minh cho lập luận của Ông. Chuyện kể rằng:

           “ Có hai người tranh luận với nhau một vấn đề số học sơ đẳng: một người nói rằng bốn lần bảy là hai mươi bảy, một người cải rằng bốn lần bảy là hai mươi tám. Sự cải vả quyết liệt không ngã ngũ, vì ai cũng giữ vững lập trường của mình, cho mình là đúng cả. Nên giải pháp cuối cùng của câu chuyện là phải đưa đến Quan Huyện phân xử... Vị Quan Huyện đã xử vụ tranh chấp này bằng cách:  ra lệnh phạt đánh đòn người nói “bốn lần bảy là hai mươi tám”, còn tha bổng người kia !!! Vị Quan Huyện nầy xử án quả là hồ đồ, người giữ vững chân lý lại bị phạt, còn người không biết ất giáp gì lại được tha bổng !!! Nhưng xét trong cái hồ đồ của Quan Huyên lại có phần Trí tuệ...Vì một người biết mình đã đúng chắc chắn rồi, thì cứ giữ nguyên lập trường của mình, việc gì phải mất thời giờ để cải vả sống chết với một người không biết một chuyện sơ đẳng, lại không đáng đánh đòn hay sao ??? ”.

          Do đó nhà văn Dương Mông cho rằng đây là loại trí tuệ có nét triết học Đông phương mà Đức Lão Tử đã chủ xướng là “bất tranh nhi thiện thắng” (chẳng cần tranh chấp với ai mà phần thắng sẽ về mình), bởi vì mình không tranh với ai thì không ai tranh nổi với mình.

 

                                            ***

          Nhân câu chuyện nầy, chúng tôi mong rằng con cháu Họ Đặng chúng ta cũng nên chấm dứt sự tranh luận Đặng hay Trần nêu trên, vì sự tranh cải sẽ không đưa đến đâu cả, vì ai cũng giữ lập trường của mình, dù có nhờ pháp luật can thiệp, thì pháp luật cũng không thể phân biệt trắng đen được, đôi khi lại làm tốn công nhọc sức cho mình, như câu chuyện nêu trên. Nếu thản sử một ngày kia có một dòng họ Phan hay Phạm nào đó, lại cho rằng họ Đặng thuộc gốc của họ, thì hơi đâu mà tranh cải nữa !!! Nên chúng ta hãy dành thì giờ và sức lực để cùng nhau xây dựng một dòng họ Đặng vững mạnh trường tồn, và đào tạo một thế hệ con cháu đủ đạo đức và trí tuệ để kế thừa hương lửa và nối tiếp sự nghiệp của tiền nhân. Đó là một phước lớn cho dòng họ Đặng chúng ta.

           Cổ nhân có câu “ mộc hữu bổn, thuỷ hữư nguyên ” tức là cây có cội nước có nguồn, nên bổn phận làm con cháu là phải nhớ công ơn tổ tiên sinh thành dưỡng dục, lo học hành, tu dưỡng đạo đức, để làm rạng danh dòng họ, hầu báo đáp công đức của tiền nhân đã dày công vun đắp xây dựng nên dòng họ mình. Chứ thực ra dòng Họ nào cũng cao quý cả, nhưng cao quý hay không là do nhân cách của mỗi thành viên trong dòng tộc hợp lại. Chứ một dòng họ đế vương mà có một thành viên thiếu nhân cách, làm những điều hại nước hại dân, như Tần Thỉ Hoàng một bạo chúa đã từng đốt sách, chôn sống Nho sinh, làm những điều tàn bạo, thì vẫn để ô danh muôn thuở. Còn một dòng họ lê thứ như Họ Đặng chúng ta, nhưng đã có những vị biết xã thân hy sinh vì đại nghĩa như quý Ngài Đặng Tất, Đặng Dung thì lịch sử vẫn lưu lại danh thơm muôn thuở.

          Đã biết rằng trong chu kỳ tuần hoàn của Tạo Hoá không mấy ai tránh khỏi quy luật “dinh hư tiêu trưởng” (đầy rồi vơi, lớn lên rồi mất đi) hay “thành trụ hoại không” (hình thành và phát triển, rồi hư hoại, biến mất). Nhưng dòng họ nào mà con cháu ăn ở hiền lương nhân đức, biết xã thân vì đại nghĩa, thì thế hệ này qua đi, có thế hệ khác tiếp nối. Còn dòng họ nào nhiều thành viên không đủ nhân cách, ỷ dòng dõi mình có nhiều ông to bà lớn, cậy có ô dù che chắn, len lỏi vào chốn quan trường, làm những điều thương luân bại lý, hại nước hại dân, chuyên đục khoét của cải, ức hiếp những người cô thân yếu thế, để cho mình được vinh thân phì da, cam tâm làm hạng “giá áo túi cơm”  coi thân thể mình chỉ là cái giá treo áo và cái túi đựng cơm mà thôi, thì sớm muộn cũng bị đào thải ra khỏi vòng tuần hoàn của Tạo hoá, dù có khôn ngoan luồng lách thế nào đi nữa, thì trước sau gì cũngbị bánh xe tiến hoá của lịch sử nghiền nát mà thôi.
 

                                             Đặng Xuân Quang 

                         Chi Họ Đặng Phù kỳ - Điện bàn Quảng nam
 
                                                                                                                             
 

Tin khác:
. Trả lời thư của bạn Đặng Văn Phong (binhkhangco07@gmail.com ) (10.12.2009) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
April 2018

Quảng cáo

Tin nóng
BẠN ĐỌC VIẾT
NÊN CÓ CÁCH HIỂU ĐÚNG VỀ DÒNG HỌ
TRẢ LỜI CÂU HỎI
Trả lời thư Ông Đặng Đức An
Trả lời câu hỏi của bà con họ Đặng tháng 12/2009
HỌ ĐẶNG LÀ HỌ ĐẶNG
Trả lời thư của bạn Đặng Văn Phong (binhkhangco07@gmail.com )

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam