Đặng Tộc Việt Nam

TRẢ LỜI CÂU HỎI
Thứ năm, 03.24.2011, 01:46pm (GMT)

TRẢ LỜI CÂU HỎI :

 

   Ông Đặng Ất ở khối 3 thị trấn Nghi Xuân  Hà Tĩnh hỏi:

 

 Hỏi :Ông Đặng Trần Đảng và ông Đặng Trần Lưu lập ra một tổ chức gọi là   “Hội đồng gia tộc họ Đặng Việt Nam”và lấy ông Trần Văn Huy làm thủy tổ có đúng không?

Trả lời : Ông Trần Văn Huy không phải họ Đặng. Không có lý do gì đổi thành họ Đặng nên chắc chắn ông không phải là thủy tổ họ Đặng.

 

Hỏi : Ở Việt Nam có “ họ Đặng gốc Trần ” không?

Trả lời :Trong thống kê các dòng họ ở Việt Nam không có họ nào gọi là họ Đặng gốc Trần mà chỉ có một số rất ít người họ Trần đổi sang họ Đặng sau loạn Trần Tuân năm 1511. Năm 1511 là một cái mốc đánh dấu một số con cháu ông Trần Tuân đổi sang họ Đặng. Khi đã đổi sang họ Đặng thì phải thờ cúng họ Đặng và thực chất họ đã là người họ Đặng. Nếu ai đó không muốn mình mang họ Đặng nữa thì ra cơ quan tư pháp đổi trở lại họ xưa của mình, điều này pháp luật cho phép

 

Hỏi : Ông Đặng Trần Đảng và ông Đặng Trần Lưu dùng mọi hình thức tuyên truyền, lôi kéo bà con họ Đặng, ông có sợ đến lúc nào đó họ Đặng sẽ mất đi không? Tất cả theo ông ấy để thờ ông Trần Văn Huy còn các Danh nhân văn hóa lịch sử như Đặng Nghiêm, Đặng Tất, Đặng Dung ……chẳng ai nhắc đến nữa, đồng nghĩa với việc một dòng họ nghìn năm văn hiến bị lãng quên(?)

Trả Lời : Có nhiều người cũng lo như ông, nhưng theo tôi, con cháu họ Đặng ta thông minh, học giỏi, tổ tiên ta tích đức hàng nghìn năm mới có ngày hôm nay. Khi xưa các cụ cho mấy chú con cháu ông Trần Tuân mang họ mình là xuất phát từ nghĩa cử giúp đỡ người hoạn nạn, các cụ đâu có biết rằng thời nay hậu duệ Trần Đảng, Trần Lưu lại đi tuyên truyền như vậy, giống như người đi ở nhà người ta rồi sau một đêm ngủ dậy nói với chủ nhà rằng đây là nhà của mình.

Còn những người họ Đặng “ Thật” đi theo như ông Phi thì không có cách nào nói khác là ông ta quá dốt. không phải chỉ có ông Phi mà nhiều ông là giáo sư sử học hẳn hoi cũng “đốt gia phả” họ Đặng đi theo thày Đảng thày Lưu.

                                         HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC

                                                  Phó chủ tịch

                                               Đặng Văn Hường