..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
Lịch sử dòng họ
 » Truyền thống khoa bảng
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

Truyền thống khoa bảng

 
Lịch sử dòng họ 
GIỚI THIỆU PHẢ
Thứ năm, 03.01.2012, 11:48pm (GMT)

PHẢ TỘC NHÀ HỌ ĐẶNG -NGHI XUÂN HÀ TĨNH

( dịch nguyên bản từ bản gốc chữ hán)

(Thôn Văn Liêu - xã Uy Viễn - Tổng Phan Xá- huyện Nha Nghi 
Phủ Đức Quang - Lộ Nghệ An nay là Nghi Xuân Hà Tĩnh 

Triều vua Duy Tân năm Ất Mão (1915) - mùa xuân ngày lành, con cháu nội ngoại họ Đặng Duy đồng tâm tuân theo phả cũ  sao lục lại. Kể từ khi tổ khảo đường Thái thượng đời thứ 10 về sau.

* Đường thái thượng - thượng - thượng thỉ tổ khảo Đặng Sinh con thứ 4 của ty tổ Hải Nhân Hầu - Đặng Nôn. Sinh năm Giáp Tý (1504) tháng 10 ngày 11. Đỗ Hoành Từ theo đường hoạn nghiệp đặc phong : Tán trị công thần phụ quốc thượng tướng quân. Tham đốc thần võ tứ vệ quân vụ - tước viên Sinh Hầu - Dự phu nhân Nguyễn Thị Trợ hiệu Từ Tâm Sinh hạ:
1. Đặng Hoàng, lưu cư Nam Phương không rõ tung tích ở đâu.
2. Đặng Tiến, đỗ Hương giới làm quan Tri châu Kỳ Sơn, cùng phu nhân họ Lê sinh hạ:
1. Đặng Phúc Vinh; 2. Đặng Phúc Lộc; 3. Đặng Phúc Dũng; 4. Đặng Lao, 5. Đặng Nghé;  6. Đặng Nhân trí.
1. Đặng Phúc Vinh đệ nhị trường cùng phu nhân sinh hạ.
1. Phúc Ninh, 2 Phúc Dụ 3, Phúc Ban.
+ Đặng Phúc Dũng Đỗ hương giới dự chức tri huyện Đông Thành chí sĩ lập nghiệp ở Đông Thành, đến huyền tôn Đặng Duy Minh đỗ Tam giáp tiến sĩ (nay ở Diễn Quả - Diễn Châu- Nghệ An).
+ Đặng Lao tự là Đặng Sao, sinh Mậu Tuất (1538) Lê Trang Tông lưu cư nam Phương hâậu  duê nay ở Thế chí Tây Điều Hòa - Phong Điền Thừa thiên.
+ Đặng Nghệ, húy Nghê tự Nghê Kình - Lưu cư Nam Phương  hâụ  duê nay là họ Đặng Duy - Thuận Hòa … TT Huế
* Đường Thái Thượng Thượng tổ khảo Đặng Nhân Trí con út Viên sinh Hầu, Đỗ Hương Giới (cử nhân) theo đường hoạn nghiệp được phong tặng tước Uy nhân hầu - tổ bà Tôn Thị Hảo - sinh kỵ nhật giêng ngày 04 mộ tại vườn từ đường hạ các con 2 Đặng Nhân Tín, 1. Đặng Nhân Huệ, 3 Đặng Nhân Toàn, 4. Đặng Nhân ngôn - (Trưởng thứ 2 - 3 … không rõ).

* Đường Thái thượng tổ khảo Đặng Nhân Ngôn. Con út tổ Uy Nhân Hầu đỗ Hương giới (CN) theo đường họan nghiệp dự chức Tả Thị Lang Bộ Hộ. Phong tặng Đô đốc phú từ đô đốc Tăng Quận Công. Truy phong thành hoàng làng tăng phúc tước hiệu: Hổ oai đại tướng quân thượng đẳng tối linh phúc thần - kỵ nhật tháng 8-11. Mộ lại nhà thánh xứ.
Phu nhân họ Lê sinh các con : 1. Đặng Sĩ Lân - tự Kim Lân sinh năm Nhâm Tuất (1682) chính Hòa thứ 3.
2 Đặng Sĩ Hạnh 3 Đặng Văn Liêu,
 4-Đặng Sĩ Vĩnh : Tinh thông văn võ có công lớn với triều đình. Đặc phong tán trị công thần phụ giác thượng tướng quân - cẩm y vệ sự. tước Nghiêm lệ Hầu. Lưu cư Nam phương

* Đường thái tổ khảo Đặng Sĩ Vinh - con thứ 4  Tăng Quận Công Đặng Nhân Ngôn, cháu đời thứ 10 - của Quốc công Đặng  Tất - cháu 9 đời của Hàn Lâm viện Đặng Chủng.
Ông sinh năm Ất Sửu (1685) niên hiệu Thái Hòa thứ 6 Lê Huy Tông - Đỗ hương Giới hoa Ất Dậu (1705) đỗ Hoành Từ năm Bính Tuất (1706).
Sau khi đỗ Hoành Từ Vua Lê Dụ Tông bổ nhiệm làm quan nội Thị Văn Chức (hàng quan văn). Ba năm sau được cử Huấn Đạo Trường An (Ninh Bình) được suy chức Tả Mô Sơn Nam (tương đương chức kinh dịch ở trấn) Năm Canh Tý (1720) cử làm tri huyện - huyện Đông Thành (nay huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An). Làm tri huyện - huyện Đông Thành 6 năm - năm Bính Ngọ (1726) cụ được phong lễ chức tri phủ Thiện Thiên trông coi 8 huyện ở Trấn Thanh Hoa - Thanh Hóa) gồm Thụy Nguyên - Vĩnh Phú.
Các bà phu nhân – Sinh hạ các con
Bà Cả chính thất tên là Phạm Thị Nguyên, con gái trưởng tri phủ Anh Đô -  sinh hạ con trai là Đặng Hữu Học – con gái là bà Đặng Thị Phương
Bà Kế thất Phạm Thị Thư ( em gái bà Phạm Thị Nguyên) sinh hạ:
Ba người con trai là : Đặng Sĩ Quán - Đặng Sĩ Ninh - Đặng Sĩ Hàn
Ba người con gái là :  Đặng Thị Dương - Đặng Thị Nguyệt - Đặng Thị Tuy
Bà phu nhân thứ ba người họ Lê , sinh hai con trai là
Đặng Sĩ Thái  và  Đặng Sĩ Vĩnh
Bà phu nhân thứ tư người họ Nguyễn,  sinh Đặng Thị Thiệp

*Đặng Giáp Đường Tổ Khảo Đặng  Hữu Học – con trưởng Liêu Quận Công  Đặng Sĩ Vinh. Ông Đặng Hữu Học làm quan Tá Thị Lang bộ Hộ thời nhà Lê , do nạn kiêu binh, ông cùng cháu là Nguyễn Điều Tấn thủ Sơn nam về Hương Sơn Hà Tĩnh ẩn cư.


Ông Đặng Hữu Học cùng bà Phu nhân họ Lê – hiệu Thiện Tâm sinh hạ 3 con trai, con  trưởng Đặng Hữu Trương.
Con thứ 2 Đăng Tình Văn.
Con thứ ba là Đặng Văn Quán


*Đặng Ất Đường Tổ khảo Đặng Sĩ Quán, tự Duy Phiên con thứ 2 Liêu Quận Đặng Sĩ Vinh công đỗ cử nhân, làm quan Cẩn Sự đại lý tự thừa xuế Lạng Sơn – phong Tán trị thừa chính sứ try tham chánh đặc tiến kiêm Tứ Vinh Lộc Đại phu tước Trạch Xuyên Hầu.
Kỵ nhật tháng giêng ngày 10. Mộ ở đồng Chiếm Xứ
Bà chính thất phu nhân sinh 2 con trai:
Đặng Quý Công, Húy Thụ
Đặng Nhị Lang, Húy Mộ
- Đặng Nhất Long, húy Thụ dự chức Kiểm tri, sinh hạ Đặng  Duy Khoán 
- Nhị Lang Đặng húy Mộ chức Tướng quân trấn thủ của biển Biện Sơn Thanh Hóa sinh 2 con gái là : Thị Khoa, Thị Giáp.
* Bà Kế Thất họ Đậu như nhân sinh 2 trai 3 gái
Tam Lang Đặng húy Cẩm, tự Nhân Cẩm sinh năm Giáp Tý (1744) tháng 5 ngày 05. Lê Triều Trung Hưng đỗ Tam Trường – Năm 31 tuổi Nước nhà có biến loạn, di cư nam phương không rõ.
Tứ Lang Đặng Húy Cầm tự Nhân Cầm Khóa sinh năm Bính Dần (1746) tháng 10 ngày 13 triều  Lê Trung Hưng – Nuớc nhà có biến, lưu cư Nam phương không rõ( Sau nghe truyền lại hai ông là Thuỷ sư đi theo vua Gia long) 
* Bà tắc Thất Trạch xuyên hầu đậu thi nhũ nhân, sinh hạ 3 trai, 2 gái.  - Đặng Húy Hằng sinh Đinh Mão (1747) tháng 9 ngày 20 dự chức Trung ủy phò Quang Trung lưu cư không rõ.
 - Đặng Húy Lô thi Tam Trường phò Quang Trung lưu củ không rõ.
- Đặng Huy Châm, đỗ sinh đồ phò Quang Trung không rõ 
*Đặng Bính Đường Tổ khảo Đặng Sĩ Ninh con thứ 3 Liêu Quận Công là Võ Tướng nhà Lê phong Tổng binh Sứ, tước Ninh Trạch Hầu sinh hạ các con phò Quang Trung lưu tán 
2 con trai: 1 Đặng Văn Tuấn – 2 Đặng Văn Kiệt
Đặng Văn Kiệt tự Phi Long  ở Đan Nhai (nay thuộc 3 xã - Chi trưởng ở xã Xuân Đan, Chi thứ ở Xuân Trường – chi 3 ở Hội  Trường)

*Đặng Đinh Đường cháu Đặng Sĩ Hàn, chắt Liêu Quận Công 

*Đặng Mậu Đường cháu Đặng Sĩ Thái phong Tổng Binh Sứ Thái Trạch Hầu phò  Quang Trung ẩn cư ở vùng Đan Nhai (nay con cháu  ở xã Hội thống Nghi xuân, HàTĩnh )sinh hạ :
- Đặng Lê Tào huý Văn Trương ở cửa Hội Thống 
-Con thứ 2 Đặng Tào Minh.
-Con thứ 3 Đặng Tào Huân – sinh Đặng Huy Khuê và hai người con trai nữa đi đâu không thấy chép trong phả cũ.

*Đặng Kỷ Đuờng – cháu Đặng Sĩ Vĩnh chắt của Tổ Liêu Quận Công – sinh hạ 2 người con trai: 
Anh: Đặng Công Di, 
em: Đặng Công Liễu Nam Chinh cư nam phương không rõ.

*Các bà con gái của Liên Quận Công Đặng Sĩ Vinh.
1. Con gái trưởng bà Đặng Thị Phương,  chính thất của Thái Bộc Tự Khanh Thái Phường, người thôn Võ Trạch xã Uy Viễn –
 Năm Canh Dần. 22 tuổi  ông Thái Phường đỗ Hoành Từ làm quan đến chức Thái Bộc, tự khanh tước Hồng Trạch Hầu, nổi tiếng văn học dịch, là người dịch sách : Chu dịch quốc âm giải nghĩa, khi mất truy phong Đạt Đạo Đại Vương cho lập đền thờ giao cho huyện xá phụng thời.
Bà được phong mệnh phụ nhất phẩm chi thượng phu nhân sinh hạ được 8 người con :
-Nhất Lang Trạch Xuyên Bá húy Cự
Nhị Lang Đặng Tế
Tam Lang Đặng Đông
Tứ Lang Đặng Biểu
Con gái bà Đặng Thị Nghi lấy La Sơn phủ Tử Nguyễn Thiếp 
Bà thứ 2: lấy Tri phủ Phạm Huy Diễn
Bà thứ 3: Diễu Bích lấy Thái Nhạc Quận Công
Bà thứ 4: Đặng Thị Tần lấy Tri phủ Tiên Hưng
Nguyễn Công Tấn – sinh ra ông Nguyễn Công Trứ
Bà thứ 5: Lấy Nguyễn Khản Tam Giáp tiến sĩ khoa Canh Thìn Lê Trung Hưng thứ 2. Nguyễn khản là Con trai của Tể Tướng Nguyễn Nhiễm, là anh Đại Thi Hào Nguyễn Du.
2. Bà Đặng Thị Dương con gái Liêu Quận Công – lấy tam giáp tiến sĩ dự chức Tể tướng Lê Triều Trung Hưng tặng Huân Dụ Đại Vương Nguyễn Nghiễm họ người Tiên Điều – Sinh nhất chi Nguyễn Khâm đỗ tam giáp tiến sĩ dự chức Tham Tụng (Tể tướng) 
3. Bà Đặng Thị Duyệt vợ kế của Tể tướng Nguyễn Nghiễm về nhà chồng lúc 15 tuổi – 20 tuổi sinh Nguyễn Điều – tháng 5, sinh tháng 10 thì mất. Bà Dương vừa là mẹ vừa là dì nuôi dạy cho đến trưởng thành – có cháu Nguyễn Hoành cùng với chú Nguyễn Du được xếp vào :An Nam, Ngũ Tuyệt.
4. Bà Đặng Thị Tuy lấy chỉ huy thiệm sự Tự Ban người cùng quê.
5. Bà Đặng Thị Thiệp lấy hiệu sinh Nguyễn Công Huy sinh ra Nguyễn Công Tấn cử nhân làm Trí phủ Tiên Hưng Thái Bình – sinh ra Nguyễn Công Trứ – Tướng công Uy Viễn 
*Đặng Đình Đường cháu Đặng Sĩ Hàn chắt Đặng Sĩ Vinh
*Đặng Sĩ Hàn Sinhặnm Canh tý (1720) tại thôn Văn Liên, xã Uy viễn, tổng Phan Xá, huyện Nghi Xuân húy là Hiệt hiệu là Bác Ái. Con thứ tư của Liêu Quận Công Đặng Sĩ Vinh, cháu nội Tăng quân cùng Đặng Nhân Ngôn. Thời niên thiếu Đặng Sĩ Hàn thông minh, chăm chỉ  học hành về cả văn lẫn võ, nhưng nổi trội hơn vẫn là văn chương.
Năm 23 tuổi dưới triều Vua Lê Hiển Tông thứ 14 cụ Đỗ Tam Trường vùng thi Hội khoa Quý Dậu (1753). Sau đó được triều đình bổ nhiệm làm quan Tri châu ( Châu Kỳ Sơn xứ Huế).
Các đạo sắc (còn giữ được) phong cho cụ Đặng Sĩ Hàn. Thành Thái Nhị năm (1891) Duy Tân nguyên niên (1907) Duy Tân Thanh niên (1913), Khải Định nhị niên (1918), Khải Định cửu niên (1921). Trước cách mạng tháng 8 – 1945 hàng năm cứ đến ngày chủ nhật của Đảng Sĩ Hàn  dân  trong vùng cùng con cháu tổ chức tế lễ vùng trong thể. Vào ngày hội tế xuân ở làng Uy viễn tổ chức trong 3 ngày ( 15 – 17/)Thần linh Đặng Sĩ Hàn là  một trong 5 vị Phúc thần được làm lễ chính tế.
Các phu nhân Đặng Sĩ Hàn
Bà Chinh Thất Đặng Thị Diêu Bích – phong Nhất phẩm Chi Thượng Phu nhân Bà Lỗ Kế Thất Nguyễn Thị Thuộc hệ tộc Nguyễn Tiến Điều 
Bà Tổ Tắc Thất Nhũ Nhân
Bà Thiếp  Nhị Nương
Bà Tổ tắc thất Nhũ nhân sinh các con:

1. Tổ khảo  Đặng Quốc Đống, húy Đặc Long. Khi Quang Trung kéo quân ra Bắc Kỳ để chống lại nhà Thanh, ông đã chỉ huy đội quân tiên phong cùng Vua Quang Trung đánh 29  vạn quân Thanh vào tết Kỷ Dậu (1789). (Tên của ông Đô Đốc Long đã được sử sách ghi chép rõ ràng là tướng tiên phong của Quang Trung. Sự nghiệp của ông được gia phả dòng họ ghi lại đầy đủ, nhưng tiếc rằng, ở thời đại chúng ta vẫn còn nhiều tranh cãi : Ai là Đô đốc Long?)
2. Tổ khảo Nhị Lang  Đặng Truyền Lâm đỗ cử nhân khoa Kỷ Mão (1759) niên hiệu Cảnh Hưng Người dự chức phó tri nội tá phiên huyện Tương Dương, Nghệ An, phò Vua Quang Trung dự chức Hàn Lâm Viện – Viện Sùng Chính, Tham chính khu Phượng Hoàng Trung Đô, Vĩnh Giang ( Thành Phố Vinh, Nghệ An)  Ông là em rể La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.
Phối Thất cũng bà Nguyễn Thị Thanh thuộc hệ tộc Nguyễn Tiến Điền – sinh hạ 3 con trai, 4 con gái 
Các con gái: 1. Bà Đặng Thị Nình, 2. bà Đặng Thị Cửu, 3. bà Đặng Thị Hoánh , 4. bà Đặng Thị Quy 
Người con trai trưởng Đặng Tuyên Sinh ra Đặng Tiến Sơn làng Cương Gián.
Người con trai thứ 2 Đặng Dược sinh ra Đặng Thính Huý viết Qùynh Phủ quân,  ở làng Phượng Cương, nay xã Cương Giám ( Thuộc chi họ Đặng KTS Đặng Văn Thảo)
Người con thứ 3 Đặng Liêu sinh Đặng Luật ẩn cư làng Ao Cầu (nay Tiền Cầu, xã Xuân Giang)
Mộ ông bà Đặng Truyền Lâm táng trong quan ngoài quách, lăng xây kiên cố bằng đá, cổng lăng có câu đối:
Đặng Gia tụy tụ tam chi  miếu
Đường quốc chiêm lịch vạn thế đình
Tạm dịch
Tông Đường họ Đặng ba chi tôn kính
Văn Miếu triều đình muôn thuở hiển vinh.
Câu đối ở Từ đường họ Đặng Cương gián  Phượng Sơn :
Phương lĩnh tô tông truyền thế viễn
Lam Giang chi phái đẫm nguyên trường.

3. Tổ khảo tam lang Đặng Thái Tri đỗ cử nhân khoa quý tỵ (1773) niên hiệu Cảnh Hưng, dự chức Huấn đạo Hà Hoa. Thăng quan tri phủ Tĩnh Gia  Thanh Hoá.

5. Tổ Khảo Tứ lang Đặng Triều tự Nhân Hậu trúng Tam trường phò Quang Trung.

6. Tổ khảo Lục  Lang Đặng Bỉnh, đỗ sinh đồ, phò Quang Trung lưu cư không rõ. (nay được biết cháu ở Nghi Lộc, Nghệ An)

7. Tổ khảo Thất Lang Đặng Khắc- đỗ cử nhân phò Quang Trung, ẩn cư không rõ.
Nay được  biết con cháu ở Hương Hòa TP Vinh. 

8. Tổ Khảo Bách Lang Đặng Bình, húy là Xung lưu cư  phương Nam không rõ .( Nay con cháu cư ngụ tại làng An Trạch , Hoà Tiến , Hoà Vang, Đà nẵng)

9. Tổ khảo cửu lang Đặng Cẩn,Tự Ẩn  Tường phò Quang Trung phong tráng tướng Quân – lưu cư không rõ ( nay con cháu ở Phước Hậu , Tuy Hòa –,Phú Yên)

Các bà con gái của Thái Nhạc Quận Công
1. Nhất Nương Đặng Thị Điểm lấy Hoàng Tín đại phu họ Nguyễn Tiên Điền
2. Nhị Nương Đặng Thị Nại lấy Giải Nguyên Hoằng tín đại phu họ Nguyễn Tiên Điền
3. Tam Nương Đặng Thị Thám lấy Đốc Đồng quý tôc xã Phúc Nguyên – Hưng Yên 
4. Tứ Nương Đặng Thị Tại lấy họ Nguyễn (Nguyễn Thiếp) xã Nguyệt Ao – La Sơn)
5. Ngũ Nương Đặng Thị Hằng không rõ.
Duy Tân năm ất Mão (1915) Mùa Xuân ngày lành Nho sinh Đặng Ngọc Oánh Điện Quang – Biên Hòa  kính cẩn phụng sao.


Tin liên quan:
+ NGHỊ QUYETS CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 HĐ ĐT VIỆT NAM
+ Thông Báo Của HĐ ĐT Việt nam
+ TIN TỪ ĐỒNG THÁP
+ BÌNH LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG PHÁ
+ GIỖ TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN
+ THAM LUANC.
+ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA 3 Hội đồng Đặng tộc VN ( 2014-2019)
+ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
+ CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÀNH VI PHÁ HOẠI
+ ĐI TÌM CỘI NGUỒN
+ HUONG VE MIEN TRUNG
+ THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ BÀ CON VÙNG LŨ LỤT
+ HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NGÀI ĐẶNG HOÀNG VÀ 5 VỊ ĐẠI VƯƠNG HỌ ĐẶNG
+ Ban chấp hành đầu tiên của họ Đặng Việt Nam
+ Ảnh đạt giải cuộc thi: 'Nét đẹp khu văn hóa phương Nam'
+ TIN BUỒN
+ UNESCO HỌ ĐẶNG HẢI PHÒNG
+ THÔNG BÁO
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ MỘT CỰU CHIẾN BINH – MỘT DOANH NHÂN HẾT LÒNG VÌ CÔNG VIỆC DÒNG HỌ
+ KHÁNH THÀNH KHU LƯU NIỆM CHÍ SỸ YÊU NƯỚC ĐẶNG THÁI THÂN VÀ CUNG NGHINH TƯỢNG CỦA CỤ ĐẶNG THÁI THÂN TẠI XÃ NGHI PHONG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ Tổ chức Hội thảo khoa học về gia phả , Danh nhân họ Đặng Việt nam và Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm - Thủy tổ họ Đặng đất Phương Nam
+ Phó chủ tịch HĐĐT Việt Nam phát biểu chào mừng lễ khánh thành dự án xây dựng khu lưu niệm chí sĩ yêu nước Đặng Thái Thân
+ Lễ khánh thành Từ đường Đặng tộc làng Xuân Hòa, Phường Hòa Khê – Thanh Khê - Đà Nẵng
+ Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng Đặng tộc tỉnh Gia Lai (mở rộng)
+ Hoạt động dòng họ Đặng một năm nhìn lại
+ Mừng thượng thượng thọ cụ Đặng Ngọc Lương
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Thường trực Hội đồng Đặng tộc ( HĐĐT ) Việt Nam về làm việc với HĐĐT Tỉnh Bình Định và thăm tiến độ xây dựng đền thờ họ Đặng Miền trung .
+ Khu lưu niệm chí sỹ yêu nước Đặng Thái Thân
+ NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỌ TA
+ ĐÌNH THIỆU MỸ : Di tích lịch sử Quốc gia - gắn liền với lịch sử họ Đặng
+ TIN MỚI, TIN NÓNG, TIN VUI.
+ TƯ LIỆU DÒNG HỌ
+ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BAN SÁNG LẬP BLLLTHĐVN HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Lễ cung nghin Thần Tổ Đặng Quý
+ Lễ cung nghinh tẩy trần an vị Tượng Ngài Đặng Văn Cẩn Thủy tổ tộc Đặng VĂn Non Nước TP Đà Nẵng
+ ĐẶNG TỘC VIỆT NAM CHÚNG TA
+ Ra mắt HĐ ĐT huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai)
+ HÀNG NGHÌN NĂM VỀ TRƯỚC VÀ HÀNG NGHÌN NĂM VỀ SAU
+ Đại lễ Tìm về cội nguồn và đón nhận bằng DTLSVH cấp Quốc gia
+ Cây Đa làng An Để, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình
+ Tổng kết đại lễ tại nhà thờ Thủy tổ tại Hiệp Hòa - Vũ Thư - Thái Bình
+ Nhà thờ thủy tổ Đặng Phúc Mãn đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
+ TIN ĐẠI LỄ TẠI THÔN AN ĐỂ XÃ HIỆP HÒA HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH
+ TIN VUI, TIN VUI, TIN RẤT VUI
+ TIN VUI, TIN VUI, TIN RẤT VUI
+ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HÀNH HƯƠNG VỀ CỘI NGUỒN
+ THAM KHẢO KIẾN THỨC VỀ KỸ THUẬT ĐÚC ĐỒNG
+ BÀI CÚNG GIỖ BÀ TỔ CÔ
+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thọ Truật
+ TIN NÓNG TIN NÓNG TIN NÓNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Ảnh nhà từ đường họ Đặng Phúc Tiền Hải Thái Bình
+ BẠN ĐỌC VIẾT
+ TƯ LIỆU DÒNG HỌ
+ GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANG FB
+ THÔNG BÁO LẦN 2
+ Lễ giỗ ngài Đặng Tất tại Thừa Thiên Huế
+ Đại Lễ hô thần nhập tượng - cung nghinh di hành – tẩy trần an vị Đức Ngài Công bộ Thị lang – Hiền Sĩ Đặng Nghiêm
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI
+ Thành lập HĐĐT huyện Chư Prông - Gia Lai
+ Tin Vắn từ TP Hồ Chí Minh
+ SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA HỌ ĐẶNG
+ TIN GIÔ TỔ HỌ ĐẶNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ VIỆC HỌ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
+ Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an
+ Giới thiệu về dòng họ Đặng Đình ở Xã Cát văn. H Thanh chương.Tỉnh Nghệ an
+ TIỂU LUẬN BÀN VỀ NGẠN NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT
+ GIỖ TỔ
+ HỌP MẶT HỌ ĐẶNG LÂM HÀ LÂM ĐỒNG
+ THÔNG BÁO GIỖ CỤ TỔ ĐẶNG DUNG
+ Toàn cảnh Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ
+ Lễ Khánh thành Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ
+ Bà tổ cô Đặng THị Thúy Hạnh
+ SẮC CHỈ VUA MINH MẠNG
+ CỤ THỦY TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ Họp mặt thường niên lần IV - 22/03/2015
+ CHÍ SỸ YÊU NƯỚC ĐẶNG THÁI THÂN
+ NGƯỜI CON GÁI HỌ ĐẶNG
+ ĐẠI HỘI CHI ẤT ĐẠI TÔNG HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG
+ KẾT NỐI CỘI NGUỒN
+ ĐẠI HỘI CHI ẤT HÀN LÂM VIỆN ĐẶNG CHỦNG TẠI NGHI XUÂN HÀ TĨNH
+ TIN BUỒN
+ CÁC CỤ GÓP Ý KIẾN
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
+ HĐĐT TP HCM họp lập kịch bản cho lễ hội ĐT TP HCM mở rộng
+ HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG HỒNG LAM
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
+ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU Ở HUẾ
+ Đại hội Đặng tộc tỉnh Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014--2019
+ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẶNG TỘC TỈNH NGHỆ AN
+ THỦY TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN, CON TRAI THÁI SƯ CỤC LỆNH, HẬU NGHỊ LANG ĐẶNG LỘ
+ DANH SÁCH TIÊU BIỂU XIN ĐƯỢC XƯỚNG TÊN TRONG ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ THƯ MỜI
+ TÂM THƯ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
+ GIỚI THIỆU CHÙA TỪ ĐÀM
+ CÁO PHÓ
+ CHỦ TỊCH HĐ ĐT VN DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC LỊCH SỬ TẠI HUẾ
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 2)
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(PHẦN 1)
+ THƯ TÌM HIỂU CỘI NGUỒN
+ NHÂN SỰ KIỆN ĐÚC TƯỢNG THÁI BẢO HẬU NHÂN HẦU ĐẶNG BÁ KIỂN VÀ LỄ HỘI KỶ NIỆM NGÀY NGƯỜI VỀ ĐẤT HOAN CHÂU LẬP NGHIỆP T
+ TIN TỪ THỪA THIÊN HUẾ
+ TỔ CHỨC CỦA DÒNG HỌ NHIỆM KỲ 2014-2013
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ ẢNH LỄ GIỖ TẠI AN ĐỂ - VŨ THƯ - THÁI BÌNH
+ ẢNH LỄ GIỖ TỔ 9/9 ÂM LỊCH TẠI THÁI BÌNH
+ GƯƠNG TIÊU BIỂU HỌ ĐẶNG
+ BẠN ĐỌC VIẾT
+ THÔNG BÁO CÔNG ĐỨC
+ DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN NIÊN LIỄM VÀ TIỀN MỪNG ĐẠI HỘI
+ KẾT QUÀ ĐẠI HỘI
+ TIN ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIẸT NAM.
+ TRUOC THỀM ĐẠI HỘI HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ NHỮNG MỐC SON HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
+ HO DANG HUE
+ NHÀ THỜ CHI HỌ ĐẶNG NGỌC THẠCH BÀN HUYỆN THẠCH HÀ -HÀ TĨNH
+ RA MẮT HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THÀNH PHỐ PLEIKU-TỈNH GIA LAI
+ GIỖ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH
+ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ Cầu vượt đường sắt về đích trước thời hạn
+ BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH ĐỒNG THÁP THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014 – 2019
+ Lễ Khánh thành tu sửa nhà thờ Họ Đặng Thôn Ngoại Độ, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội.
+ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ BAO CÁO TỔNG KẾT
+ TIN TỪ THÀNH PHỐ HUẾ
+ LỄ GIỖ TỔ VÀ MỪNG THỌ TẠI ĐỒNG NAI
+ Phát quà Vu Lan báo hiếu tại từ đường Đặng Tộc tỉnh Đồng Nai
+ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG NGHIÊM-P.2
+ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG CỤ ĐẶNG NGHIÊM - P.1
+ HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH ĐỒNG THÁP
+ Hội nghị BCH Đặng tộc Hải Phòng
+ TẤM LÒNG CAO CẢ
+ THÔNG BÁO CHUẨN BỊ ĐẠI HÔI
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘCTHÀNH VINH, NIỀM TIN ĐANG LAN TỎA
+ THÔNG BÁO HỘI NGHỊ HỌ ĐẶNG
+ Hoa hậu Việt Nam – Con gái Đặng Tộc
+ Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019 họ Đặng Hải Phòng
+ Hội nghị ban chấp hành tộc họ Đặng tỉnh Gia Lai
+ Các đại biểu họ Đặng từ Hà nội, Bắc giang, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh về dự lễ truyền thống tại Lăng Cổ Miếu ở xã Cương Gián Nghi Xuân Hà tĩnh
+ ĐẶNG TỘC Ở ĐẢO LÝ SƠN
+ Đoàn đại biểu HDĐT Việt Nam thăm và làm việc tại nhà thờ Phúc An Hầu Đặng Trọng Quang tại xã Ngọc Sơn huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An
+ BÀI CA ANH HÙNG ĐẶNG TẤT
+ Hội nghị trù bị HĐĐT Thành phố Hải Phòng
+ THÔNG BÁO VIỆC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KÝ 3 HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM (2014-2019) TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA TỈNH PHÚ YÊN.
+ MỪNG THỌ CỤ ÔNG ĐẶNG HÙNG (ANKHÊ-GIALAI) VÀ ẢNH HỘI NGHỊ TRÙ BỊ TẠI PHÚ YÊN
+ KHÁNH THÀNH KHU LĂNG MỘ NGÀI ĐẶNG QUÝ TẠI THỪA THIÊN - HUẾ
+ HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM KHÓA 2014- 2019
+ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG VÀ SỰ CẢM THÔNG CHIA SẺ VỚI NGƯỜI NGHÈO CỦA MỘT VIỆT KIỀU HỌ ĐẶNG
+ NGÀY HÚY KỴ ĐỨC ÔNG TÙNG THIỆN VƯƠNG
+ LĂNG BÀ TỔ CÔ
+ Họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ Đặng tộc Hải Phòng
+ Lễ tưởng niệm 600 năm hi sinh của anh hùng dân tộc: Tể Tướng Đặng Dung (1414-2014)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung (Phần 3)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung (Phần 2)
+ Cập nhật tin lễ rước tượng cụ Đặng Dung
+ Thăm đền thờ Đô Huyền Hầu Đặng Văn Văn tại TP Quảng Ngãi.
+ TIN THỪA THIÊN HUẾ
+ LỄ HỘI KỶ NIỆM 600 NĂM NGÀY HI SINH CỦA TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG
+ Khởi công xây dựng nhà thờ cụ tổ Đặng Tất tại Huế
+ Nhà thờ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ
+ Đồng Bình Chương Sử Đặng Dung
+ TỜ TRÌNH
+ LỄ HỘI KHẮP NƠI TRONG THÁNG BA GIÁP NGỌ
+ Họp HĐĐT TP Hà Nội đầu năm 2014
+ Giấy mời dự lễ kỷ niệm 10 năm đón nhận di tích lịch sử văn hoá và 365 năm ngày sinh danh nhân Đặng Đình Tướng
+ GIẤY MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 600 NĂM NGÀY MẤT TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG (1413-2014)
+ Lễ ra mắt Hội đồng Đặng Tộc huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
+ Tin từ Đà Lạt - Đức Trọng - Lâm Đồng
+ TIN NHANH TỪ HÀ NỘI
+ THÔNG BÁO
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ Lễ công bố quyết định thành lập HĐ ĐT tỉnh Bình Phước.
+ Cuộc gặp gỡ giữa CTHĐĐT VN và PCTHĐĐTVN với HĐĐT TP HCM và HĐĐT TX Phước Long - Bình Phước
+ TIN NHANH TỪ HÀ NỘI
+ TIN TỪ HÀ NỘI
+ Tổ chức kỷ niệm lần thứ 600 năm ngày hy sinh của Tể Tướng Đặng Dung
+ TIN TỪ NGHỆ AN
+ Họp Hội đồng Đặng Tộc Thừa Thiên Huế
+ Họp mặt đầu năm: BLL Thừa Thiên Huế với chi họ Vinh Giang
+ Họ Đặng tỉnh Gia Lai họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014
+ Lễ mừng thọ các Cụ cụm 6 TP Hồ Chí Minh (Quận 9 - Hóc Môn - Gò Vấp)
+ Tế lễ chi họ Đặng Doãn
+ Rước Người về Nam
+ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ tại Đồng Tháp
+ Các hoạt động trong dịp tết Giáp Ngọ 2014
+ THÀNH LẬP HỘI CON DÂU HỌ ĐẶNG XÃ CƯƠNG GIÁN
+ TIN TỪ HÀ TĨNH
+ TIN TỪ LÂM ĐỒNG
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP NGỌ 2014
+ Các sự kiện nổi bật năm 2013
+ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA NHÀ THỜ CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM TẠI HIỆP HÒA VŨ THƯ THÁI BÌNH
+ CON NGƯỜI VÀ SỐ PHẬN
+ BÁNH NGÀO XỨ NGHỆ
+ NHƯ LÀ CHUYỆN CỔ TÍCH
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM MỜI HỌP VÀ DỰ LỄ GIỖ THÁM HOA ĐẶNG MA LA
+ TẤM GƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ CỦA BÁC ĐẶNG VĂN CỪ THUỘC HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THỪA THIÊN HUẾ
+ ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA CỤ ĐẶNG SỸ THUYÊN
+ Thần phả 5 vị đại vương họ Đặng
+ BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP VẪN CÒN SỐNG MÃI TRONG LÒNG CHÚNG TA
+ Tin từ Thừa Thiên Huế
+ Kính viếng hương hồn Hậu Phi Đặng Thị Thúy Hạnh
+ Ảnh Đình Đốc Hậu
+ KHẮP NƠI KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM NAY LÀ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM 19/9/1999-19/9/2013
+ SUC KHOE VOI CON NGUOI
+ LỄ GIỖ ĐÔ HUYỀN HẦU VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG QUẢNG NGÃI
+ LỄ GIỖ TIÊN HIỀN ĐÔ HUYỀN HẦU ĐẶNG VĂN VĂN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG TẠI QUẢNG NGÃI
+ NƠI THỜ BÀ TỔ CÔ ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH
+ LỄ HỘI KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐẠNG LÀNG YÊN XÁ THÀNH PHỐ VINH NGHỆ AN
+ Lễ cung nghinh tượng Thần Tổ Quốc công Đặng Tất
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ CÁCH TRA LỊCH ÂM DƯƠNG ĐỂ TRA CỨU GIA PHẢ VÀ NGÀY GIỖ CỦA CÁC CỤ
+ HO TA QUA NHIEU DI TICH
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ THẬT ĐÁNG THƯƠNG CHO CHÁU
+ THƯ CHÚC MỪNG
+ TÌNH CẢM HỌ TỘC.
+ Thành Lập Hội Đồng Đặng Tộc Tỉnh Gia Rai
+ LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỂ TƯỚNG ĐẶNG DUNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỨC TRỌNG , TỈNH LÂM ĐỒNG
+ CHUYỆN NGẮN
+ NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
+ KHI NGƯỜI TA SỢ SỰ THẬT
+ Tổng kết Lễ khánh thành Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ
+ THƯ CẢM ƠN
+ LỄ HỘI CUNG NGHINH NGÀI ĐẶNG TẤT, CỤ TỔ ĐẶNG NHÂN CẨM
+ LỄ KHÁNH THÀNH ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ TIN TỪ ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIÊT NAM THÔNG BÁO
+ NHỚ THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN
+ Sách Đại náo Trung Hoa :
+ TỘC ƯỚC ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đặng Tộc tỉnh Phú Yên
+ HĐĐT Việt Nam tổ chức Lễ Mừng Thọ cho các cụ cao niên xã Chành Dưới huyện Vĩnh Bảo, Hải phòng
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ CHÙM CHUYỆN ĐỌC VUI TRONG DIP TẾT
+ TET VE TIM NGUOI XONG DAT
+ TET VE TIM NGUOI XONG DAT
+ MÙA XUÂN TẾT VỀ HÃY ĐẾN THẮP HƯƠNG CHO TIÊN TỔ
+ DANH NHÂN HỌ ĐẶNG THỜI NAY
+ CHUAN BI DAI HOI
+ HỌ ĐẶNG CỦA CHÚNG TA
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG THÁI THỤY THÁI BÌNH
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG TAM ĐA, VĨNH BẢO HẢI PHÒNG
+ GIỖ THÁM HOA ĐẶNG MA LA TẠI HẢI PHÒNG
+ THƯ CHÚC TẾT
+ NHAN NGAY DUC TUONG QUOC CONG DANG HUAN
+ NHAN NGAY GIO QUAN THAM HOA DANG MA LA
+ THONG BAO CUA TỔNG THƯ KÝ HĐ ĐT VIỆT NAM
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ DI TÍCH TÀN PHẾ NGAY CẠNH CHÚNG TA
+ ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VINH QUY BÁI TỔ
+ NIỀM VUI ĐẾN VỚI TỪNG NHÀ
+ TIN TỪ HỌ ĐẶNG LƯƠNG XÁ,TRÚC SƠN
+ LỄ HỘI ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ
+ HỌ ĐẶNG KHUYẾN HỌC
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ CÁO PHÓ
+ TÌM HIỂU VỀ KHOA HỌC TÂM LINH
+ LỄ HỘI TẠI LÀNG THẾ VINH , TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
+ LỜI PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ DANH NHÂN ĐẶNG TẤT
+ CẦN LÊN ÁN NHỮNG HÀNH VI XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
+ THƯ MƠI GIỖ TỔ
+ HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ THỌ
+ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ
+ TIN NHANH
+ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LỄ HỘI ĐÓN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ
+ HỌ ĐẶNG HÀNG KÊNH HẢI PHÒNG
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TINH HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TIN HOAT DONG DONG HO
+ HO DANG CHUNG TA
+ HO DANG CHUNG TA
+ BAO CHI NOI VE BA TO CO
+ TIN VUI HỌ ĐẶNG
+ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐẶNG TỘC.
+ LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐẶNG TỘC.
+ BẢO TÀNG VĂN HÓA DÒNG HỌ ĐẶNG TẠI NAM PHƯƠNG ĐẶNG TỘC LINH TỪ
+ LỄ TANG THÀY GIÁO ĐẶNG TÂN
+ BÀI VIẾT CUỐI CÙNG CỦA ÔNG ĐẶNG TÂN
+ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DONG HỌ
+ THÔNG TIN QUAN TRỌNG
+ ĐÓNG TIỀN XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ THEO " ĐINH"
+ Công dụng của Nấm Linh Chi
+ WEB CUA HO DANG TP HO CHI MINH Trang chủ Diễn đàn Bài gửi hôm nay FAQ Lịch Trang cộng đồng Hoạt động diễn đàn Liên kết nhanh Bài mới Tìm chi tiết Trang
+ TU LIEU DONG HOĐặng (họ) Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bước tới: menu, tìm kiếm Đặng là một họ phổ biến ở Việt Nam nhưng là một trong những họ rất hiếm của Trung Quốc (邓) và Triều Tiên[cần dẫn
+ Y KIEN BAN DOC
+ Phát biểu của Ông Đặng Văn Thảo tại hội nghị Họ Đặng Hà Nội
+ Trả lời ý kiến của ông Đặng Xuân Quyết: Về vấn đề họ Đặng Đình
+ THÔNG BÁO
+ THÔNG BÁO LỄ HỘI
+ AI NÓI HỌ TA TỪ GỐC TRẦN MÀ RA ?
+ CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN VỀ BẢO VỆ CỘI NGUỒN
+ THUY TỔ HỌ ĐẶNG ĐỒNG THÁP
+ THUY TỔ HỌ ĐẶNG ĐỒNG THÁP
+ CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN
+ TƯ LIỆU LỊCH SỬ
+ TƯ LIỆU LỊCH SỬ
+ NHÂN SỰ BỔ SUNG
+ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC DANH
+ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC DANH
+ HỌ ĐẶNG HÀ TRUNG THANH HÓA NHẬN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
+ SU NGO NHAN TAI HAI
+ Video-Ảnh tổng hợp các hoạt động của BLL họ Đặng toàn quốc từ trước đến năm 2011
+ TIN CUỘC GẶP MĂT HỌ ĐẶNG TINH ĐỒNG NAI
+ TIN CUỘC GẶP MĂT HỌ ĐẶNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
+ ĐẶNG DUNG (鄧容),
+ HÃY LẮNG NGHE TA NOÍ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG XỨ HUẾ
+ HỌ ĐẶNG LÀ HỌ ĐẶNG, HỌ ĐẶNG CÓ TỪ THỜI VUA HÙNG DỰNG NƯỚC
+ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ CHÚC MỪNG NĂM MỚI
+ BẢNG THỐNG KÊ LỊCH BIẾU
+ Ý KIẾN CỦA CHÚNG TÔI
+ THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANG GIA PHẢ LẮP GHÉP (9)
+ THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANG GIA PHẢ LẮP GHÉP (8)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (7)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (6)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (5)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (4)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (3)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP (2)
+ THAY GI QUA NHUNG TRANG PHA LAP GHEP(1)
+ GIỖ ĐẠI TƯỚNG QUÂN ĐẶNG NGŨ QUẾ
+ HĐ ĐT HUYỆN NGHI XUÂN HÀ TĨNH HỘI NGHỊ
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ Ý KIẾN BẠN ĐỌC (1)
+ ĐƠN KHIẾU NẠI
+ THẤY GÌ KHI MỘT NHÀ THỜ 6 THÁNG TUỔI ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CỦA TỈNH PHÚ THỌ.
+ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DÒNG HỌ QUÝ 4 NĂM 2011 VÀ NĂM 2012
+ Trân trọng kính mời
+ Dự định viết cuốn gia phả của họ Đặng Việt Nam
+ LỄ RƯỚC TƯỢNG ĐỒNG TIẾN SĨ ĐẶNG ẤT
+ HÀO KHÍ ĐẶNG GIA
+ Một số hình ảnh lễ khánh thành tượng Quốc công Đặng Tất
+ BÀI PHÁT BIỂU CỦA PGS TIẾN SĨ ĐỖ BANG
+ BÀI PHÁT BIỂU VỀ THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỦA QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT
+ MIẾU THỜ VÀ PHẦN MỘ CỦA QUỐC CÔNG ĐẶNG TẤT TẠI LÀNG THẾ VINH XÃ PHÚ MẬU HUYỆN PHÚ VANG TP HUẾ
+ LỊCH LÀM VIỆC CUA BAN TO CHU LE HOI
+ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
+ THONG BAO QUAN TRONG
+ TỜ TRÌNH XIN PHEP
+ ĂN TRÁI CÂY NHƯ THẾ NÀO MỚI CÓ TÁC DỤNG NGỪA BỆNH
+ NHA THO TIEN HIEN DANG NGHIEM DANG XAY DUNG
+ HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
+ KÍNH GỬI BÀ CON HỌ ĐẶNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
+ CHUONG TRINH LE HOI RUOC TUONG QUOC CONG DANG TAT
+ THONG TIN XAY DUNG NOI THO CUNG TO TIEN
+ TINH NHANH
+ HAY IN ANH TU dangtocvietnam@gmail.com
+ TIN XAY DUNG NHA THO CU TO DANG NGHIEM
+ MOT DONG HO LON
+ Ý kiến mới về mộ mẹ họ Đặng ở Phú thọ
+ SU NGO NHAN TAI HAI
+ NHUNG CAI SAI NGHIEM TRONG
+ NHUNG CAI SAI NGHIEM TRONG
+ NHUNG SAI VE NGUON GOC
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUON GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ NGUONG GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN
+ NGUON GOC HO TRAN (tiep theo)
+ LOI BINH PHIM
+ NHUNG CAU HOI VE HO DANG
+ NHUNG QUYET DINH QUAN TRONG
+ KÊU GỌI CÔNG ĐỨC TÔN TẠO KHU LĂNG MỘ, MIẾU THỜ
+ PHU NU HO DANG
+ DANH SACH CONG DUC
+ TRẢ LỜI CÂU HỎI
+ THAM KHẢO LỊCH SỬ HỌ TRẦN
+ NHO ONG DANG TIEN NAM
+ THÔNNG BÁO
+ NGAY HOI CUA LONG TRI AN
+ NGAY HOI CUAHO DANG ( tiep theo)
+ NGAY HOI HO DANG
+ LOI KHAI MAC GIO TO LONG HUNG , LAP VO DONG THAP
+ LOI KHAI MAC BUOI LE
+ CHUYEN DI DAY AN TUONG
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ CUOC DI HANH VI DAI ( Tiep theo)
+ Bài phát biểu của ông Đặng Duy tại lễ đón cụ tổ Đặng Nghiêm tại Tp Hồ Chí Minh
+ CHẶNG ĐƯỜNG DI HÀNH CUỐI CÙNG CỦA CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM VỀ ĐẶNG TỘC NAM PHƯƠNG LINH TỪ
+ Cuộc di hành vĩ đại
+ THONG BAO
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ Thong bao dac biet
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ MỘT DÒNG HỌ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO NỀN LỊCH HỌC NƯỚC NHÀ
+ Cuộc di hành lịch sử
+ CUOC DI HANH VI DAI
+ BIA ĐÁ HỌ ĐẶNG
+ Nhân ngày rước Tượng cụ tổ qua Huế
+ Ảnh
+ Một só hinhg anh đại hội
+ ĐẠI HỘI BAN LIÊN LẠC HỌ ĐẶNG TỈNH PHÚ YÊN
+ CHƯƠNG TRÌNH DI TƯỢNG CỤ TỔ ĐẶNG NGHIÊM
+ Danh sách nhân sự BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam
+ KẾ HOẠCH tổ chức lễ đón rước tượng tiền hiền Đặng Nghiêm qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi
+ Tin hoạt động dòng họ đầu năm 2011
+ Đại hội họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất
+ Hội nghị Tộc trưởng và giỗ tổ ngày 28 tháng 4 năm 2010 tại Hà Tĩnh
+ Tấm lòng của bà con họ Đặng Lương Xá tại cuộc gặp mặt họ Đặng Tp.Hồ Chí Minh
+ Họp mặt đầu năm 2010 và ra mắt BLL họ Đặng tại Tp.Hồ Chí Minh
+ BLLTQ họ Đặng Việt Nam gặp mặt


Tin khác:
. THÁI PHÓ ĐẶNG VĂN HIẾU, MỘT NHÂN TÀI ĐẤT HOAN CHÂU. (07.23.2011)
. ĐẶNG TỘC THẾ PHẢ TỰ (07.17.2011)
. Ai gây chia rẽ họ tộc ? (12.08.2009)
. Những Vị thần họ Đặng qua các triều đại trong di sản Hán Nôm Việt Nam (10.28.2009)
. Thủy tổ họ Đặng gốc Trần không phải là tiến sĩ Trần Văn Huy hậu duệ của Hưng Đạo Đại Vương (10.12.2009)
. CẦN NHANH CHÓNG LẬP HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA VỀ KHU MỘ VÀ ĐỀN THỜ ĐẶNG TẤT Ở THỪA THIÊN HUẾ (10.10.2009)
. NHÌN LẠI HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NHÀ KHOA BẢNG ĐẶNG NGHIÊM (10.10.2009)
. Những trang tư liệu quý giá của dòng họ (10.10.2009)
. NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI (10.08.2009)
. SỰ NGỘ NHẬN TAI HẠI (10.08.2009) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
March 2018

Quảng cáo

Tin nóng
TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
GƯƠNG TIÊU BIỂU HỌ ĐẶNG
ĐẶNG HUY TRỨ VÀ BIA THỜ VOI ĐÁ Ở SẦM SƠN
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LỄ HỘI ĐÓN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ
DÒNG HỌ THƯ HƯƠNG
DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ HỘI GIỖ TỔ ĐẶNG TẤT.
THÁI PHÓ ĐẶNG VĂN HIẾU, MỘT NHÂN TÀI ĐẤT HOAN CHÂU.
ĐẶNG TỘC THẾ PHẢ TỰ
Ai gây chia rẽ họ tộc ?
Thủy tổ họ Đặng gốc Trần không phải là tiến sĩ Trần Văn Huy hậu duệ của Hưng Đạo Đại Vương

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam