..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
Lịch sử dòng họ
 » Truyền thống khoa bảng
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

Truyền thống khoa bảng

 
Lịch sử dòng họ 
Những trang tư liệu quý giá của dòng họ
Thứ bảy, 10.10.2009, 02:46am (GMT)

Thư gửi Phan Quý Hữu – Trần Trị Lộ Nghệ An theo giặc minh- Phan Đại Huynh nhã giám “… Đệ cùng huynh nguyên thần tử nhà Trần bởi mệnh trời đổi vạc thành bầy tôi của họ Hồ, mới đây lại khuất thân về với thiên triều. Từ đó ngày đêm đau đáu niềm tủi hổ. Thân làm quốc sỹ mà phải chịu phận hàng thần, đắc tội với xã tắc, tiếng xấu ngàn thu.


          Nay đệ quản Hoá Châu có 10.000 sĩ tốt, nếu đ­uợc đại huynh dùng tu­ớng hùng binh mạnh của Hoan Châu, chung sức chung lòng thì một dải từ Mã Giang đến Hải Vân Sơn rất có thể là đất Ba thục nhà Hậu Hán.

          Đệ liều chết dâng thu­ này, bộc bạch ruột gan, nên chăng thế nào đại huynh chỉ giám.

                                  Đặng Tất cẩn bạch

 

Lời thề của đặng dung tại hội thề ở núi

 

 quyết – vĩnh giang

 

 (nay thuộc ph­uờng Bến Thuỷ

          TP. Vinh – Nghệ An).

Thân vị nam – Việt sĩ

Đáp thổ đới thanh thiên

Thệ tận trừ Minh giặc

Bất phụ bội long tuyền

Tạm dịch:

          Thân làm ng­uời nu­ớc Nam

          Đội trời và đạp đất

          Thể giết hết giặc Minh

Chẳng phụ mạng báo kiếm

 

trích gia phả họ đặng do tiến sĩ nguyễn danh

 

 nho

 

(thế kỷ 17) soạn

 

“ … Ôi Một dòng trung liệt, lâu đời tiếng thơm, từ x­a nổi tiếng là dòng họ:

Tiết nghĩa vùng Thiên Lộc

Khoa danh vùng Sơn Vi

C­ sĩ vùng Cẩm Giàng”.

Đức sáng chuyền lại đến nay, chắc chắn tu­ơng lai cũng sẽ kế thừa đu­ợc sự nghiệp ấy. Vì vậy xin ghi chép bản gia phả này.

       Đẹp vô cùng dòng họ ta.

    Cảnh Trị năm thứ 8.

   (Lê Huyền Tôn – Canh Tuất- 1670)

Ng­ời chép gia phả: Nguyễn Danh Nho

Tiến sĩ khoa Canh Tuất, quê ở làng

Phú Nghĩa, Huyện Cẩm Giàng.

 

Ng­uời dịch: Võ Hồng Huy.

 

 

Trích lời tựa gia phả chi văn   chàng đức

 

 thuận, thị xã hồng lĩnh của tú tại đặng văn

 

 cẩn viết năm tự đúc nguyên niên (1848).

 

“…ở n­uớc ta từ đời Đ­ờng về sau họ Đặng đã có tên tuổi trong sử sách, có ng­uời học hành đậu đạt cao sang (Đặng Công Chất đậu Trạng Nguyên), có ngu­ời trung nghĩa nổi tiếng (Đặng Tất, Đặng Dung), công hầu khanh t­uớng đời nào cũng có. Thật là một họ lớn ở n­uớc ta.

… Tự Đức nguyên niên tôi Đặng Văn Cẩn viết bài này, biết mình ý tứ nông cạn, khả năng tìm tòi có hạn, phải đến My Sơn huyện Thanh Ch­uơng tỉnh Nghệ An tìm đọc gia phổ của Đại tộc trong họ ai làm quan, ai là vợ, biết thì tôi viết vào, những điều không rõ lại nhờ cha tôi kể ra.

Than ôi! Viết gia phả của Họ thất vất vả vậy. Nếu nhu­ chỉ một mình tôi, tôi biết làm sao đây? Ng­uời tr­uớc th­uờng bảo, phải ngu­ời thân mới viết đ­uợc, lại có ý kiến cho rằng gia phả do lòng hiếu đệ của con cháu sinh ra, nay họ ta viết gia phả là bởi nền nếp thân ái của gia tộc.

   …Thử hỏi nói con nhà có nền nếp thì tại sao không nghĩ đến ng­uời cùng một họ, buổi đầu cũng từ một gốc sinh ra, đến nay chia ra nhiều chi, nhiều phái, đời càng xa tất tình cảm càng sơ, cho nên không khỏi cảnh kẻ Hồ ng­uời Hán. Nghĩ sao trong cùng một họ mà kẻ ngu­ợc kẻ xuôi, lòng ngu­ời nh­ thế không biết thẹn sao? Vì những lẽ kể trên nên tôi không thể không viết gia phả. Viết gia phả họ ta, tôi muốn để lại cho các thế hệ con cháu biết đu­ợc thứ bậc trên d­uới, sắp xếp theo chiêu mục, học tập nền nếp hiếu đạo của ngu­ời x­ua, gu­ơng sáng của các bậc cha anh để chỉ bảo cho con em biết chăm lo, trau dồi tinh thần nhân ái đoàn kết, kính trên nh­ờng d­ới, hoà khí dồi dào, há chẳng phải là một họ đ­ợc quê ta tôn kính hay sao? Đời sau chúng ta có ng­ời hiểu biết thông suốt, tuân theo những quy ­ớc, mãi mãi con cháu mai sau không thay lòng đổi dạ. Vậy nên tôi viết lời tựa này.

           Ngày tốt tháng Giêng niên hiệu Tự Đức năm thứ nhất

                                      Thứ chi đời thứ 7

Tú tài Đặng Văn Cẩn đề tựa”

 

   .

Lời tựa của ngài đặng ngụ triển tru­ởng chi

 

 họ đặng tùng lộc viết năm 1928 trong “ bản

 

sao gia phả chép từ chi họ đặng sơn vi –

 

vĩnh phú”

 

Lời tựa

 

         Con ng­ời trải qua nghìn vạn năm mà vẫn nhu­ còn sống, đó là nhờ có danh tiếng và công tích. Danh tiếng không bao giờ mất, công tích không bao giờ mai một.

          Họ hàng có phả cũng nhu­ có sử. Phả trình bày lời nói bằng chữ, thế thứ tru­ớc sau, cội nguồn đầu đuôi, đ­uợc trình bày lại, cũng tức là ghi lại trên giấy những sự kiện đã từng nói để khỏi mất đi mà thôi.

          Dong họ ta gốc từ xã Tả Thiên Lộc ở phía Nam núi Hồng, x­a nay khoa danh hoạn nghiệp, nghĩa sĩ trung thần, danh tiếng cao hơn núi; các sự kiện đó quốc sử đã chép khá rõ ràng, nhu­ng gia phổ họ chép lại chua  đầy đủ.

          Xét từ thời kỳ phôi phai xa x­a từ ngài tiên tổ Đặng Bá Kiến cho đên nay đã ngót ngàn năm. Dòng họ ngày một đông đúc thịnh vu­ợng, vào thời kỳ giữa trong họ có sự chuyển đời đi một số nơi, phía Tây có chi ở Vị Hoàng, phía Nam có chi ở Nghĩa Phú, Mỹ Lộc. Mặc dầu ở đâu vẫn giữ đ­uợc truyền thống cao khoa, hiền hoạn, không thẹn với cha ông đời tr­uớc của mình. Các chi họ đều đã có gia phả riêng, tựu trung cũng còn những điều nghi ngờ là ghi chép ch­ua thực sự đầy đủ, do chữ lót mỗi chi mỗi khác nhau. Hiện tại tuy là họ Đặng Danh, Đặng Đình, Đặng Hữu… vì điều kiện khác chi, khác cửa, đ­ờng xá xa xôi cách trở nên việc đối chiếu khảo cứu lại gia phả cũng có khó khăn.

          Ôi! Rất lấy làm tiếc là thời kỳ tr­ớc nhà Mạc, họ ta phát triển rực rỡ nh­ng không đ­ợc ghi chép đầy đủ; thời kỳ sau nhà Mạc tuy rất thịnh nh­ng truyền lại cũng không đ­ợc kỹ càng.

          Đến nay, sách vở giấy tờ đoạn còn đoạn mất, việc chép việc không. Vì thế ghi lại lần này cũng đ­uợc một phần trăm ngàn sự kiện đáng đ­uợc chép mà thôi vậy.

 

 

Bài tựa họ đặng - thôn giáp tứ thịnh liệt - thanh trì - hà nội

 

          Họ Đặng ta ở thôn Nội Giáp Tứ, xã Thịnh Liệt, tổng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì đ­uợc biết rõ ràng từ thời nhà Nguyễn còn các thế hệ tr­uớc không đu­ợc ghi chép lại.

           Thời Nguyễn Tây Sơn, tiên công Đặng Đức Chấn c­u ngụ tại đây vừa đèn sách học hành, vừa cày ruộng làm v­uờn, dựng nên cơ nghiệp, thành ng­uời phú quý thọ khang ninh đ­uợc họ hàng kính trọng.

          Nhà có gia phả cũng nhu­ nu­ớc có lịch sử để các thế hệ nối tiếp nhau làm vẻ vang cho đời tr­uớc, đem lại vinh hiển cho đời sau.

          Có cha mẹ mới có ta. Đ­ợc phú quý vinh hoa là do công đức của tổ tiên.

          Năm Quang Trung thứ 5, họ Đặng ghi lại gia phả để l­uu truyền hậu thế, lấy Đức làm gốc để phúc ấm đời đời vinh hoa phú quý, định tài lu­ỡng v­uợng, con con cháu cháu giữ lễ thờ phụng tổ tiên.

           Việc lập thần vị tiên tổ cũng lễ đến nay đã trải qua trên 1000 năm. Nguồn gốc xa x­ua nh­u thế nào không rõ. Chỉ nghe kể lại rằng vị cao tổ chỉ thọ đ­uợc 25 tuổi. Kế tiếp đến vị tổ đời sau cũng tạ thế lúc mới 25 tuổi.

           Cao tổ tỷ và cao tằng tổ tỷ, hai ngu­ời đàn bà cùng ở với nhau để nuôi d­uỡng, dạy dỗ con cháu, giữ gìn gia đạo. Trải qua bao năm tháng thăng trầm, con cháu họ Đặng kinh qua phú quý, bần tiện, thọ yểu, ra sức gây dựng công nghiệp, khoa bảng, l­uu truyền đến ngày nay.

 

 

 

Gia phả họ đặng thôn bùi đONG 

(nay là thôn Giáp Nhị) Do cụ tồn am lão nhân Bùi Huy Bích

chép tại Hiên Tỉnh Kỳ

 

          Gia phả để làm sáng tỏ đời tr­uớc mà l­uu truyền cho con cháu đời sau. Đó là cái mà các dòng họ ắt phải có. Nhu­ thế, hàng đời lập gia phả, bổ sung đời sau cho đầy đủ. Các sĩ phu từng làm nhu­ vậy. Việc tụ họp họ hàng bàn tính trù liệu, đơn cử hàng tám chín đời, tổng cộng hai ba trăm năm, theo đó cũng ch­a ghi chép đu­ợc đầy đủ.

          Gia phả dòng họ thôn ta còn ngờ chăng? Mùa xuân năm nay, tìm ngu­ời trong họ, trong các nhà s­uu tập để biên soạn cuốn gia phả này.

          Thuỷ tổ họ Đặng cho đến nay, các tên hiệu, tên huý, ngày giỗ, nơi chôn cất, đời ấy sinh con  tr­uởng con thứ và can chi, nay chi họ là ng­uời họ ta thu thập lại từ nhiều nguồn, cấu thành hệ thống làm thành sách.

          Yêu cầu cấp thiết phải s­uu tầm lại, làm cuốn gia phả. Hơn nữa họp dòng họ lại để hàng năm cúng tế thuỷ tổ, trù tính đến viết bài chúc văn, bàn đã làm cái việc thỉnh cầu hàng năm ở các bậc tiên quan trong thôn.

          An Thắng Hầu là ông tổ họ Đặng, nay mới sơ bộ nêu rõ dòng tộc, vốn ông là chức quan võ.

          An Thắng Hầu là ng­uời hiền oanh. Từ khi ngu­ời Minh về nu­ớc, gia tộc ta phát đạt. Trong khi thôn thời bấy giờ, ngoài ông ra còn có Cao Vệ cùng làm quan một nhà thì nay họ Đặng vùng sánh ngang với họ Cao. Đến khi nhà họ Lê trong thôn tảo mộ, các tộc họ có chia phần đất, đại khái họ Đặng có sự bói toán chỗ ở, nơi chôn cất mồ mả. Đến năm Tỵ đã có 30 năm cho đến lúc   ngu­ời Minh về nu­ớc. Thuỷ tổ An Thắng Hầu thật là hiển vinh lắm!

 

 

Phả hệ họ đặng

 

(Nam quân Đô đốc Tổng trấn Trọng Thần Yên Quận công Đặng Đình Thự  biên tập Bắc sứ Lại Bộ Thu­ợng th­ Tả ý Thái phó Đặng Đình T­uớng tục biên)

         

Kính bút: Trên từ cụ tổ Nghĩa Thần xuống đến tiên tổ Đặng Đình Huấn công thế thứ rõ ràng, cho nên tất cả đều ghi theo phả cũ.

          Duy chỉ có từ cụ Đặng Đình Nghi Công thì bắt đầu phân chia và nguồn gốc của họ ta bắt đầu từ cụ vậy. Cho nên cụ tổ đầu tiên của chi ta là cụ Đặng Đình Nghi là đời thứ nhất và trở thành một chi riêng.

Tỵ tổ: Phàm là ng­uời ta sinh ra

tr­ớc tiên có mũi nên gọi là tỵ tổ.

          Khi nòi giống các đời xa dần chỉ còn nghe thấy công đức của tổ tông, nên gọi là Nhĩ Tôn.

 

 

Phả hệ họ đặng

 

bài tựa cuốn gia phả họ đặng

 

“Đặng tộc đại tông phả” là gia phả của họ Đặng, vậy dòng họ ta vốn là ng­uời Thiên Lộc (nguyên quán huyện Thiên Lộc, l­uu lạc ở ấp ta đến nay đã 6,7 đời.

          X­a kia đã có gia phả ghi chép từ cụ tỵ tổ Cao Nghĩa Thần, triều Trần do cụ Đặng Đinh Thự biên tập. Trên từ cụ Cao Nghĩa Thần đến Hiền Khảo, nguồn gốc từ đâu đến, sinh ra từ chi ngành nào? Phần mộ, ngày giỗ phần nhiều bị mất, do rách nát mối mọt hoặc ghi thiếu, không tra cứu đ­ợc, do đó chi phái của đại tông ta bắt đầu từ cụ Đặng Đinh Nghi đến cụ Đặng Đinh Huấn đến nay mới đ­ợc ba đời. Tuy nhà nghèo nh­ng khoa hoạn theo nhau kế nối, đời tru­ớc gây dựng đời sau kế thừa.

          Tổ tông ta tích đức hàng trăm năm, nay mới nảy nở, bắt đầu từ cụ Đặng Đình Huấn lập riêng ngành đại tông, thế thứ    tru­ớc sau, niên đại xa gần, phần mộ, ngày giỗ, sự nghiệp ngày  th­uờng, phả cũ đã ghi chép hoặc ghi nhầm, thì kính cẩn ghi phụ thêm vào, ngõ hầu con cháu hàng nghìn năm sau còn nhớ tới công lao vất vả, cũng nh­ khí tiết giản dị, c­uơng nghị của tổ tiên. Những vị thành đạt có thể chiêm ng­uỡng mà noi theo, những ng­uời hu­ hỏng cũng biết mà răn mình.

 

Cháu Đặng Đình Tu­ớng

Tiến sĩ triều Lê

Đề tựa

 

 

bài tựa “đặng tộc đại tông phả

 

          Vì sao phải lập gia phả? Vì rằng mọi vật sinh thành đều có gốc ở trời. Con ngu­ời sinh ra cội nguồn từ tổ tiên. Các đời tổ tiên sẽ xa dần, xa dần thì con ngu­ời sẽ quên, có lẽ đặt ra để tôn kính tổ tông nên mới có sự tập hợp những ng­uời trong họ vậy. Các đời truyền xa dần thì sự tích, công lao, sự nghiệp của đời tr­uớc truyền lại mờ nhạt dần, do vậy ai mà biết đ­uợc công đức của tổ tông? Lẽ nào mỗi nhà lại không có phả riêng để ghi lại sao?

          Tôi may mắn dự hàng quý tộc, lại thêm cần cù mà thành đạt đu­ợc, sợ cuốn gia phả cũ của gia tiên không đ­ợc tu bổ, thì nề nếp tốt đẹp của tổ tông không đ­ợc kế thừa. Sau này ai biết đ­uợc cội nguồn gốc nhân nền nghĩa?

          Điều đáng sợ, chính là sự phóng đãng, lãng quyên không biết nói theo đức hạnh của tổ tiên. Ta không muốn tiếng tăm của gia đình nh­u ngọc lành mang vết, cho nên tôi trình bày khái l­uợc công đức to lớn của các cụ liệt tổ ghi lại đầy đủ vào cuốn phả này là để làm g­uơng cho muôn đời.

Cháu Đặng Đình Thự

Tổng trấn Nghệ An

Kính tựa

 

 

biên bản họp họ

 

(sao đặng tộc đại tông phả)

 

 

          Ngày 10 tháng 3 năm Tân Sửu, niên hiệu Thành Thái thứ 12 (1901)

          Cả họ cùng nhau họp bàn chép lại tên huý, tên hiệu, ngày giỗ, nơi an táng phần mộ của tổ tiên trong nội tộc ca gần, theo quyển phả cũ từ th­ợng cổ x­a còn l­uu lại, vì sợ rằng viết bằng giấy gió, trải qua năm tháng lâu ngày bị huỷ hoại. Nay căn cứ chính bản, sao lại rõ ràng, không giám sai một chữ, ghi rõ từng chi phái, để ngu­ời sau hiểu đ­uợc.

Nay kính sao.

 

          Bản sao đặng tộc đại tông phả

 

          Cháu là: Đặng Thế Chính, vì năm đó nhà có nhiều việc rối ren, nên đã đi chu du khắp nơi. Tôi đã gặp Đặng Quỳ ở Hà Thành, bèn kết giao thên thiết, rồi sau trở thành thân tín. Tôi nghĩ: Uống n­ớc nhớ nguồn, ăn gạo nhớ ng­uời làm ruộng, tu­ơng truyền dòng họ ta phát tích từ Hoàng Mai, mình nên săm chút lễ mọn, đến bái yết từ đ­uờng, những chỗ ch­a rõ thì hỏi cho rõ nguồn gốc. Dòng họ ta từ đâu đến, chi phái phát sinh ra từ đâu… Chỉ lo một điều là năm tháng quá xa, dẫn đến nhầm lẫn thế thứ, thì phải chịu tội với thần linh. Thế rồi cụ tr­uởng họ là Tú tài Đặng Đình Toại tuổi gần 70, là cha của khoá sinh Đặng Quỳ, cùng các ông Dụ, ông Mai (không rõ tên hiệu) là ng­uời trong họ đã vui vẻ tiếp tôi. Chúng tôi cùng uống r­uợu mừng thọ cụ tr­uởng họ, để tỏ tình thân ái.

          Phàm những ng­uời cùng họ, chi phái dù đã xa, nhu­ng đều nghĩ đến khí huýet do tổ tiên chun đức, đó là phúc lớn ban cho giống nòi. Cụ già lục tìm đ­a ra cuốn Ngọc phả lớn, ghi chép từ x­a để lại, chỗ đáng tin thì tin, chõ đáng ngờ để ngờ. Cụ đồng ý cho tôi chép lại. Tôi bái tạ, sao chép rõ ràng theo chính bản đem về.

          Thế mới biết, việc biên chép thế thức tru­ớc sau, niên đại xa gần, rõ ràng để dễ nhớ, dễ truyền cho con cháu, há chẳng tốt đẹp lắm sao?

          Ngọc phả này do th­ sinh Đặng Đức Chính sao chép lại. Những ng­ời xem phả này tự nhiên có lòng Hiếu để hoà thuận.

          Bản sao cuốn Ngọc phả này đã hoàn thành, có mấy lời ngắn ngủi ghi ở phần đầu, ý là l­uu lại cho đời sau vậy.

Tháng chạp mùa đông năm Khải Định thứ 3(1918)

Thu­ sinh Đặng Đức Chính

Kính ghi

 

                Bài minh khắc ở từ đu­ờng

 

(Ghi lại trong Đặng tộc đại tông phả)

          Cội nguồn sâu thẳm bắt đầu từ Chúc Sơn, xây Phúc Lộc trong khoảng 500 năm. Sinh sôi nảy nở,thành cành, thành nhánh, là nhờ công đức của tổ tông. Ng­ời là kẻ sĩ thì đọc thi th­u, ngu­ời làm ruộng thì chăm lo cày cấy.

 


Tin liên quan:
+ NGƯỜI TÀI HỌ ĐẶNG LĨNH VỰC NÀO CŨNG CÓ
+ TƯ LIỆU GIA PHẢ HỌ ĐẶNG
+ MỘT NGƯỜI HỌ ĐẶNG ĐẶC BIỆT
+ TIN HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ
+ TẾT VỀ NHỚ ĐẾN CỤ TỔ CHÚNG TA
+ Giáo sư Đặng Thị Hồng Vân
+ Giáo sư Đặng Thị Hồng Vân
+ MỘT NGƯỜI HỌ ĐẶNG XỨ NGHỆ
+ Lời tri ân kỷ niệm 11 năm thành lập BLLTQ họ Đặng Việt Nam
+ VINH QUANG MÃI MÃI TỒN TẠI
+ DANH SÁCH CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG ĐỀN THỜ TIÊN HIỀN ĐẶNG NGHIÊM TẠI TP THÁI BÌNH ĐỢT MỘT TỪ 21 THÁNG 6 ĐẾN 31 THÁNG 12 -2009
+ LỜI KÊU GỌI XÂY DỰNG ĐỀN THỜ TIÊN HIỀN ĐẶNG NGHIÊM TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
+ KẾT QUẢ KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ ĐẶNG XÃ ĐỨC NINH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
+ Nghĩa khí Đặng gia
+ Họ Đặng ở Thái Bình
+ Họ Đặng Quảng Nam Đà Nẵng
+ Họ Đặng với vua Hùng dựng n­uớc
+ NHÌN LẠI HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NHÀ KHOA BẢNG ĐẶNG NGHIÊM
+ Họ Đặng một “dòng họ khuyến học” tiêu biểu


Tin khác:
. NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI (10.08.2009)
. SỰ NGỘ NHẬN TAI HẠI (10.08.2009)
. NHỮNG TẤM LÒNG THÀNH GẶP NHAU (10.08.2009)
. TÌM RA CĂN NGUYÊN SỰ NGỘ NHẬN (10.08.2009)
. LỜI ĐÁP VÀ LỜI BÀN (10.08.2009) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
March 2018

Quảng cáo

Tin nóng
TỘC ƯỚC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
GƯƠNG TIÊU BIỂU HỌ ĐẶNG
ĐẶNG HUY TRỨ VÀ BIA THỜ VOI ĐÁ Ở SẦM SƠN
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LỄ HỘI ĐÓN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ
DÒNG HỌ THƯ HƯƠNG
DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ HỘI GIỖ TỔ ĐẶNG TẤT.
THÁI PHÓ ĐẶNG VĂN HIẾU, MỘT NHÂN TÀI ĐẤT HOAN CHÂU.
ĐẶNG TỘC THẾ PHẢ TỰ
Ai gây chia rẽ họ tộc ?
Thủy tổ họ Đặng gốc Trần không phải là tiến sĩ Trần Văn Huy hậu duệ của Hưng Đạo Đại Vương

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam