..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

 
Chắp Nối Cội Nguồn 
TẦM VÓC PHỦ THỜ HỌ ĐẶNG_Chúc sơn – Lương Xá- Chương Mỹ- Hà Tây
Chủ nhật, 10.11.2009, 05:06pm (GMT)

Tôi xin phép đ­uc t gii thiu: H tên Đng Đình Thìn-Ch tch Hi đng gia tc H Đng – Chi Quan-th trn Liên Quan-Thch tht- Hà Tây + Phó tr­ng BLL toàn quc h Đng Vit Nam. Tôi là hu du đi th 15 ca thu t Đng Công L thuôc chi H Đng Chi Quan-Th trn Liên Quan-Thch tht- Sơn Tây nay là Hà Tây (Sơn Tây-Hà Đông).

   Thuỷ tổ Đặng Công Lễ sinh năm Bính Dần 1446 là con thứ tiến sĩ Đặng Công Thiếp, cháu ngoại ngài Đặng Dung từ xã Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc về lập nghiệp tại Chi Quan (tên cổ là Chi Lan).

Năm nay tôi 80 tuổi (sinh Mậu Thìn), rất ngạc nhiên sau hi đu­ợc đọc tập “Phủ thờ Họ Đặng Chúc Sơn Lu­ơng Xá” của HĐGT họ Đặng vùng Lu­ơng Xá. Về tâm lý tôi rất mừng, chắc là sẽ đu­ợc những thông tin rất đáng tin cậy. Đọc đi đọc lại 13 trang giấy A4 tôi thấy có vài chi tiết rất đúng. Song có nhiều thông tin thiếu chính xác, không lôgíc, phản khoa học trái với gia phải đang l­uu giữ và các câu đối ngay tại Phủ Thờ.

         Lu­ơng Xá Lam Điền- Chu­ơng Mỹ đựơc xem là thánh địa của ngu­ời Họ Đặng. Từ nơi đây có nhiều cụ tiền bối ra đi lập nghiệp ở nhiều miền của Tổ Quốc, có nhiều ng­uời có tài văn-võ song toàn qua các triều đại đ­uợc giao nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực và tại nhiều địa phu­ơng.

Là ngu­ời đu­ợc học hành t­uơng đối có hệ thống về văn hoá, chính trị… lại là một cán bộ có trên 60 năm hoạt động tôi chu­a hề đ­uợc nghe và không đ­uợc ông cha mình nói về Họ Đặng gốc từ Họ Trần đổi sang trừ “Đặng Thế Gia Phả Ký” của tác giả Đặng Văn Phái là ngu­ời không rõ tông tích từ chi họ nào dịch thuật năm 1938. Nh­ung không có bản gốc bằng chữ Hán Kèm theo?

          Ngày nay trong điều kiện đất nu­ớc hoà bình thống nhất, đi lại giao l­uu tìm hiểu về cội nguồn tổ tông rất thuận lợi, đối chiếu với nhiều quyển phả cổ bằng chữ Hán của nhiều chi họ nhất là ngay tại L­uơng Xá nhu­: Đặng Tộc Đại Tông phả, Đặng gia phả hệ toàn chính thục lục. Đặng gia phả ký tục biên…của các cây bút nổi tiếng (Đặng Tiến Thự, Đặng Đình Tu­ớng, Đặng Đình Quỳnh…) không hề có một từ nào nói lên họ Đặng gốc từ họ Trần đổi sang.

          Có thể khặng định “Đặng thế gia phải ký” là quyển phả của ngu­ời mang danh họ Đặng    nhu­ng không hiểu côi nguồn tổ tông dòng họ của mình; không có tri thức về dòng họ nên đã lắp ghép phả họ Trần vào phả họ Đặng gây ra nhiều tâm tu­, rắc rối và đã có nhiều tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề.

          Tuy nhiên, “Tập Phủ thờ họ Đặng Chúc Sơn L­ơng Xá” vẫn ch­ua có đính chính, làm cho một bộ phận nhỏ con cháu hiểu ch­a đúng về cội nguồn tổ tông đích thực của mình.

          Qua tìm hiểu phả của nhiều chi họ Đặng tôi xin nêu hai điểm chình nhằm góp phần làm cho con cháu hiểu đúng về cội nguồn tổ tiên dòng họ Đặng vùng Lu­ơng Xá. Đồng thời góp phần để con cháu hiểu đúng về tầm vóc, ý nghĩa của Phủ thờ họ Đặng Lu­ơng Xá.

          Thứ Nhất: Tập: “Phủ thờ họ Đặng Chúc Sơn L­ơng Xá” do HĐGT họ Đặng vùng Lu­ơng Xá phát hành năm Mau Dần, mở đầu trang 2 phần I “Sơ lu­ợc lịch sử họ Đặng (gốc trần) viết “Họ Đặng là một thế gia (đời đời có ng­uời thi đỗ làm quan) t­uơng truyền họ Đặng là dòng dõi đức Trần      H­ung Đạo Đại V­uơng…”.

          Thông tin trên đây rõ ràng là không đủ căn cứ để khẳng định họ Đặng gốc từ họ Trần. Vì đây là thông tin “Tu­ơng truyền” nghĩa là thông tin truyền miệng, không có sử sách hoặc gia phả nào ghi, không có căn cứ khoa học mà chỉ là thông tin có giá trị để tham khảo!

          Trang 4 “Tập phủ thờ Họ Đặng Lu­ơng Xá” ghi lại năm “Tân Mùi (1511) Trần Tuân là cháu Trần Cận bị giết do khởi loạn chống lại triều đình cả 3 con ngài Trần Văn Huy là Trần Cận, Trần Du, Trần Lâm sợ họa chu di đều đổi từ họ Trần sang họ Đặng. Họ Đặng gốc Trần bắt đầu từ 3 ông”!

          Trang 5 ngay đầu trang ghi “…Cụ Đặng Trần Lâm nhập tịch về Lu­ơng Xá…truyền đến nay đu­ợc 22 đời? Đây là thông tin hoàn toàn vô lý! Trần Lâm về Lu­ơng Xá năm 1511 đề mai danh ẩn tích, phải dựa vào họ Đặng để thoát chết vì họa chu di. Nh­u vậy Đặng Trần Lâm đau phải là thủy tổ vùng Lu­ơng Xá? Đặng Trần Lâm đâu phải cụ tổ 5 đời của cụ Đặng Huấn? Trần Lâm về Lu­ơng Xá năm 1511, cụ Đặng Huấn sinh năm 1519. Trong vòng 8 năm (1519-1511=8) mà sinh ra 5 đời ngu­ời! Đúng là truyện hoang đu­ờng! Chuyện lạ thế giới…!

          Tính theo nhân chủng học thì đời ng­uời từ 25 đến 30 năm. Làm thử phép tính:

          Nếu lấy: 25 năm x 22 đời = 550 năm

          Lấy: 1511+ 550 = 2061.

          Nếu tin vào “Phủ thờ” nhu­ vậy theo d­uơng lịch năm nay là năm 2061 chứ không phải là năm 2007!?

          Thủy tổ họ Đặng vùng Lu­ơng Xá đích thực là cụ Đặng Lâm .Cụ sinh năm 1412, là con cụ Đặng Nghi, là em cụ Đặng Khoan.

          Theo tu­ liệu l­uu giữ tại Viện Hán Nôm Q4018/IV-76, họ Đặng có từ thời Hùng Vu­ơng dựng n­uớc. Cụ khởi tổ đu­ợc phát hiện sớm nhất nhu­ Đặng Công Oanh Đại Vu­ơng có đền thờ tại Trung Kênh-Gia Lu­ơng-Bắc Ninh và tại Đình thôn Yên Thái-Đông Yên-Quốc Oai-Hà Tây. Cũng tại Đình thôn Đông Hạ Xã Đông Yên- Quốc Oai thờ Thành hoàng Đặng Long Uyên Đại Vu­ơng. Cả hai ngài có công lớn đánh đuổi giặc ngoại xâm đều đ­uợc Nhà n­uớc cấp bằng chứng nhận di tích lịch sử văn hoa.

 

                                                   Đặng Đình Thìn

                           Phó tru­ởng BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam

 


Tin khác:
. Họ Đặng Đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi (10.11.2009)
. Họ Đặng ở Thái Bình (10.10.2009)
. Họ Đặng Quảng Nam Đà Nẵng (10.10.2009)
. Họ Đặng Đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi (10.10.2009)
. ĐỀN NGỌC CHẤN (10.08.2009)
. MỘ NGÀI ĐẶNG TẤT (10.08.2009) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
April 2018

Quảng cáo

Tin nóng
TIM NGUOI THAN
Xây dựng khu lăng mộ họ Đặng
Họ Đặng Thôn Hà Nguyên xã Thái Phương – Hưng Hà
Kính gửi : Bà con họ Đặng làng Hành Thiện xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Bàn về cội nguồn họ Đặng Chương Mỹ - Hà tây
Họ Đặng Lam Cầu, Quỳnh Thạch- Quỳnh Lưu- Nghệ An
Cảm xúc khi về với cội nguồn
GIỚI THIỆU CÁC ĐỀN THỜ LĂNG MỘ,BIA KÝ,CÂU ĐỐI HỌ ĐẶNG VIÊT NAM:
VINH QUANG MÃI MÃI TỒN TẠI
Họ Đặng Lam Cầu-Nghệ An

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam