Đặng Tộc Việt Nam

TIM NGUOI THAN
Thứ sáu, 05.13.2011, 08:24am (GMT)

Chào Bác Thảo
Cháu là Đặng Bá Lâm, quê Mỹ lộc Nam định, số điện thoại 0912.168.898
Cháu và gia đình rất muốn tìm ông nội cháu là Đặng Bá Lập. Ông xa quê từ những năm 1931-1932, khi đó ông trên 20 tuổi. Như vậy nếu nay ông còn sống thì đã trên 100 tuổi.
Bác có biết ai họ Đặng Bá (đặc biệt đang sinh sống ở Quảng Ninh, Hải phòng) làm ơn cho cháu biết. Cháu và gia đình vô cùng biết ơn Bác.

Trân trọng !

Đặng Bá Lâm
13/5/2011