Đặng Tộc Việt Nam

Xây dựng khu lăng mộ họ Đặng
Thứ bảy, 12.11.2010, 04:09pm (GMT)

Khu lăng mộ họ Đặng đang xây dựng ở xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thờ bà Tổ Cô Đặng Thị Thúy Hạnh. Sau này lưu giữ tượng Thái phó Đặng Văn Hiếu bằng đá cao 5m kể cả bể. Hiện tại công trình đang xây dựng. Tổng diện tích 3600m2

Dưới đây là phối cảnh của khu lăng mộ: