..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
Lịch sử dòng họ
 » Truyền thống khoa bảng
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

 
Lịch sử dòng họ » Truyền thống khoa bảng 
DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA BẢNG HỌ ĐẶNG
Thứ năm, 10.08.2009, 07:48am (GMT)

1. ĐẶng Ất                      Hoàng Giáp                Mậu Dần (1518)

2. Đặng Công Chất          Trạng Nguyên            Tân Sửu (1661)

3. Đặng Công Diễn          Tiến sĩ                       Đinh Mùi (1727)

4. Đặng Công Mâu          Tiến sĩ                       Tân Sửu (1721)

5. Đặng Công Toản         Tiến sĩ                       Canh Thìn ( 1520)

6. Đặng Cơ                     Tiến sĩ                       Ất Sửu (1565)

7. Đặng Nghiêm              Khoa thi thư (TS)        Ất Tỵ ( 1185)

8. Đặng Cung                  Tiến sĩ                       Mậu Tuất (1478)

9. Đặng Diễn                   Đệ Nhị Giáp               Nhâm Thìn (1232)

10. Đặng Doãn Tu           Tiến sĩ                       Giáp Thìn (1484)

11. Đặng Dụng Chu         Tiến sĩ                       Bính Tuất (1766)

12. Đặng Duy Minh          Tiến sĩ                       Giáp Thìn (1604)

13. ĐẶng Điềm                Tiến sĩ                       Canh Tuất (1490)

14. ĐẶng Đình Tướng     Tiến sĩ                       Canh Thìn (1670)

15. Đặng Đôn Phục         Hoàng Giáp                Canh Thìn (1580)

!6. Đặng Đức Địch          Phó Bảng                   Kỷ Dậu (1849)

17. Đặng Đức Thi            Tiến Sĩ                       Kỷ Sửu (1589)

18. Đặng Hài                   Tiến Sĩ                       Giáp Tuất (1574)

19. Đặng Hiển                 T iến sĩ                      Ất Sửu (1565)

20. Đặng Huệ Liên           Đỗ Khoa Hoành Từ     Tân Hợi (1431)

21. Đặng Huy Xán           Phó bảng Ân khoa      Kỷ Tỵ (1869)

22. Đặng Hữu Dương      Tiến sĩ                       Kỷ Sửu (1889)

23. Đặng Khanh              Tiến sĩ                       Canh Dần (1710)

24. Đặng Kim Toán         Phó bảng Ân khoa      Mậu Thân (1848)

25. Đặng Kính Chỉ           Tiến sĩ                       Ất Mùi (1595)

26. Đặng Lương Tá         Hoàng giáp                Kỷ Sửu (1529)

27. Đặng Ma La               Thám Hoa                  Đinh Mùi (1247)

28. Đặng Miễn Cung        Hoàng Giáp                Bính Thìn ( 1496)

29. Đặng Minh                 Tiến sĩ                       Quý Mùi (1703)

30. Đặng Minh Bích         Tiến sĩ                       Giáp Thìn (1484)

31. Đặng Minh Khiêm      Hoàng Giáp                Đinh Mùi (1487)

32. Đặng Ngọc Cầu         Phó bảng Ân khoa      Mậu Thân (1848)

33. Đặng Nguyên Cẩn     Phó bảng                   Ất Mùi (1895)

34. Đặng Như Vọng         Tiến sĩ                       Kỷ Sửu (1889)

35. Đặng Phi Hiển           Tiến sĩ                       Mậu Thìn (1628)

36. Đặng Quốc Đỉnh        Tiến sĩ                       Canh Thìn (1700)

37. Đặng Quỹ                  Phó bảng                   Ất Dậu (1885)

38. Đặng Tán                  Tiến sĩ                       Đinh Mùi (1487)

39. Đặng Tảo Giám         Tiến sĩ                       Kỷ Mùi ( 1499)

40. Đặng Thận                Tiến sĩ                       Giáp Thìn (1484)

41. Đặng Thì Mẫn           Tiến sĩ                       Quý sửu (1613)

42. Đặng Thì Thố            Thám hoa                   Kỷ Mùi (1559)  

43. Đặng Thiếp               Hoàng Giáp                Quý Dậu (1453)

44. Đặng Thuần Nhân      Tiến sĩ                       Canh Thìn (1640)

45. Đặng Tích Trù           Phó bảng                   Kỷ Sửu (1889)

46. Đặng Tòng Củ           Tiến sĩ                       Giáp Thìn (1484)

47. Đặng Trần Chuyên    Tiến sĩ                       Mậu Thân (1848)

48. Đặng Tuyên              Hoàng Giáp                Mậu Thìn (1448)

49. Đặng Tuyên              Hoàng Giáp                Nhâm Tuất (1502)

50. Đặng Tư Tề              Tiến sĩ                       Bính Tuất (1586)

51. Đặng Tử Nghi           Tiến sĩ                       Giáp Thìn (1484)

52. Đặng Văn Bảng         Tiến sĩ                       Quý Sửu (1853)

53. Đặng Văn Hướng      Phó bảng                   Kỷ Mùi (1919)

54. Đặng Văn Khải          Tiến sĩ                       Bính Tuất (1826)

55. Đặng Văn Thiều         Thám hoa                   Ất Sửu (1865)

56. Đặng Văn Oánh         Phó Bảng                   Kỷ Mùi (1919)

57. Đặng Văn Thái          Phó Bảng                   Quý Mão (1843)

58. Đặng Văn Thuỵ         Hoàng Giáp                Giáp Thìn (1904)

59. Đặng võ Cạnh           Tiến Sĩ                       Bính Thìn (1556)

60. Đặng Xuân Bảng       Tiến sĩ                       Bính Thìn (1856)

61. Đặng Chiêm              Hoàng Giáp                Quý Dậu (1453)

62. Đặng Tất                   Thám Hoa                  Giáp Tí (1364)

63. Đặng Bá Tĩnh            Thám Hoa                  Giáp Thìn (1304)

 
 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
April 2018

Quảng cáo

Tin nóng
GƯƠNG TIÊU BIỂU HỌ ĐẶNG
DÒNG HỌ THƯ HƯƠNG
DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ HỘI GIỖ TỔ ĐẶNG TẤT.

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam