..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

 
Truyền thống dòng họ 
DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA BẢNG HỌ ĐẶNG
Thứ sáu, 08.17.2012, 03:01pm (GMT)

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA BẢNG HỌ ĐẶNG

1- Đặng Nghiêm    Đỗ khoa Thi Thư         Ất Tỵ ( 1185 )

2- Đặng Tảo         Thái Học Sinh              Nhâm Thìn ( 1232)

3- Đặng Diễn         Đệ Nhị Giáp                Nhâm Thìn ( 1232)

4- Đặng Ma La      Thám Hoa                     Đinh Mùi   ( 1247)

5- Đặng Bá Tĩnh    Thám Hoa                 Giáp Thìn (1304)

6- Đặng Tất           Thám Hoa                Giáp Tý ( 1364)

7-  Đặng Chiêm      Hoàng Giáp          Quý Dậu ( 1453)

8- Đặng Minh Khiêm     Hoàng Giáp       Đinh Mùi ( 1487)

9- Đặng Tòng Củ         Tiến Sĩ             Giáp Thìn ( 1484)

10- Đặng Tán              Tiến Sĩ            Đinh Mùi ( 1487)

11- Đặng Thiếp      Hoàng Giáp       Quý Dậu ( 1453)                        

12-Đặng Thận              Tiến Sĩ            Giáp Thìn ( 1484)

13- Đặng Điềm             Tiến Sĩ            Canh Tuất ( 1490)

14- Đặng Duy Minh      Tiến Sĩ               Giáp Thìn ( 1604)

15- Đặng Đôn Phục      Tiến Sĩ               Giáp Thìn (1580)

16- Đặng Đình Tướng   Tiến Sĩ              Canh Thìn ( 1670)

17- Đặng Ất                Hoàng Giáp       Mậu Dần ( 1518)

18- Đặng Công Thiệp   Tiến Sĩ                Quý Dậu ( 1453)

19 Đặng Văn Kiều        Thám Hoa          Ất Sửu ( 1865)

20-Đặng Xuân Bảng   Tiến Sĩ                Bính Thìn (1856)

21- Đặng Văn Thụy     Hoàng Giáp        Giáp Thìn ( 1904)

22- Đặng Văn Oánh       Phó Bảng            Kỷ Mùi ( 1919 )

23- Đặng Văn Hướng     Phó Bảng           Kỷ Mùi ( 1919 )

24- Đặng Văn Thiều      Thám Hoa          Ất Sửu  ( 1865)

25- Đặng Văn Khải         Tiến Sĩ                Bính Tuất (1826)

26- Đặng Công Chất       Trạng Nguyên    Tân Sửu ( 1661)

27- Đặng Công Mậu       Tiến Sĩ                  Đinh Mùi ( 1727)

28- Đặng Cung               Tiến Sĩ                  Mậu Tuất ( 1478)

29-Đặng Doãn Tu         Tiến Sĩ                 Giáp Thìn ( 1484)

30- Đặng Dụng Chu       Tiến Sĩ                 Bính Tuất ( 1766)

31- Đặng Công Toản      Tiến Sĩ                 Canh Thìn ( 1520)

32- Đặng Đức Địch        Phó bảng             Kỷ Dậu ( 1849)

33- Đặng Đức Thi          Tiến Sĩ                Kỷ Sửu ( 1589)

34- Đặng Hài                 Tiến Sĩ                 Giáp Tuất ( 1574)

35- Đặng Hiển               Tiến Sĩ                Ất Sửu (1565)

36- Đặng Huệ Liên         Hoành Từ           Tân Hợi (1431)

37- Đặng Huy Xán         Phó Bảng            Kỷ Tỷ (1869)

38- Đặng Hữu Dương    Tiến Sĩ                Kỷ Sửu (1889)

39- Đặng Khanh             Tiến Sĩ                Canh Dần (1710)

40- Đặng Kim Toán       Phó Bảng            Mậu Thân (1848)

41- Đặng Kính Chỉ         Tiến Sĩ                Ất Mùi (1595)

42- Đặng Lương Tá        Hoàng Giáp        Kỷ Sửu ( 1520)

43- Đặng Miễn Cung      Hoàng Giáp        Bính Thìn ( 1496)

44- Đặng Ngọc Cầu       Phó Bảng            Mậu Thân ( 1848)

45- Đặng Nguyên Cẩn    Phó Bảng            Ất Mùi ( 1895)

46- Đặng Như Vọng       Tiến Sĩ                 Kỷ Sửu ( 1889)

47- Đặng Phi Hiển         Tiến Sĩ                 Mậu Thìn ( 1628)

49- Đặng Quốc Đỉnh      Tiến Sĩ                 Canh Thìn ( 1700)

50- Đặng Quỹ                Phó Bảng            Ất Dậu ( 1885)

51- Đặng Tảo Giám       Tiến Sĩ                 Kỷ Mùi ( 1499)

52- Đặng Trần Chuyên   Tiến Sĩ                 Mậu Thân( 1848)

53- Đặng Tuyên            Hoàng Giáp         Mậu Thìn ( 1448)

54- Đặng Tuyên            Hoàng Giáp        Nhâm Tuất ( 1502)

55- Đặng Tư Tề          Tiến Sĩ                 Bính Tuất ( 1586)

56- Đặng Tử Nghi        Tiến Sĩ                 Giáp Thìn ( 1484)

57- Đặng Văn Bảng      Tiến Sĩ                 Quý Sửu ( 1853)

58- Đặng Võ Cạnh        Tiến Sĩ                 Bính Thìn (1556)

59- Đặng Minh Bích       Tiến Sĩ                  Giáp Thìn ( 1484)

60- Đặng Minh              Tiến Sĩ                  Quý Mùi ( 1703)

61- Đặng Thuần Nhân    Tiến Sĩ                  Canh Thìn ( 1640)

62- Đặng Tích Trù         Phó Bảng              Kỷ Sửu ( 1889)

63- Đặng Văn Thái         Phó Bảng              Quý Mão ( 1843)

64- Đặng Công Diễn      Tiến Sĩ                 Đinh Mùi ( 1727)

65- Đặng Di                  Hoàng Giáp          Quý Dậu  ( 1453)

66- Đặng Cơ                 Tiến Sĩ                 Ất Sửu    ( 1565)

67- Đặng Miễn Cung      Hoàng Giáp          Bính Thìn (1496)

68- Đặng Quỹ Lộng        Tiến Sĩ                 Ất Sửu  (1565)

69- Đặng Nhất              Tiến Sĩ                  Đinh Mùi ( 1727)

70- Đặng Kiên             Tiến Sĩ                  Quý Mão (1834) 

 

 

       


Tin liên quan:
+ KHUYEN HOC
+ Hội Đồng Đặng tộc TP Hà Nội tổ chức tặng bằng khen cho các cháu học sinh giỏi
+ MOT VIEC LAM GIAU LONG NHAN AI VA TRACH NHIEM
+ Một vinh dự lớn cho dòng họ chúng ta
+ Hình ảnh lễ phát thưởng các cháu HS-SV tiêu biểu năm học 2008-2009 của tộc Đặng Văn ở Non Nước
+ Danh sách giáo viên, học sinh giỏi họ Đặng tỉnh Thái Bình năm học2007 – 2008
+ Vượt lên tật nguyền để học tập, lập thân, lập nghiệp


Tin khác:
. Tri thức là ngọn đèn (11.14.2011)
. Tình đồng tộc cùng huyết thống gặp lại nhau tại hội nghị cựu chiến binh Việt Nam (10.13.2011)
. KÊU GỌI CÔNG ĐỨC TÔN TẠO KHU LĂNG MỘ, MIẾU THỜ (03.28.2011)
. Giới thiệu tác phẩm mới (01.27.2011)
. MỘT DÒNG HỌ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO NỀN LỊCH HỌC NƯỚC NHÀ (01.21.2011)
. Công văn gửi UBND tỉnh thừa Thiên Huế (10.04.2010)
. Nhân cách Đặng Ngọc Lương và công lao của ông trong việc bảo vệ cội nguồn họ Đặng (09.21.2010)
. Tiến tới ngày giỗ của Tiên tổ Đặng Tất (07.20.2010)
. Thông báo về việc xây dựng khu Miếu và Mộ của Quốc Công Đặng Tất lại Làng Thế Vinh, xã Phú Mậu, Phú Vang, Tp Huế (06.14.2010)
. Chương trình hành động của BLL họ Đặng Tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 20100-2015 (06.10.2010) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
April 2018

Quảng cáo

Tin nóng
Họ Đặng ở Liên Tình: Quê nghèo nuôi toàn tiến sĩ
VUI VÀ BUỒN
DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA BẢNG HỌ ĐẶNG
Tình đồng tộc cùng huyết thống gặp lại nhau tại hội nghị cựu chiến binh Việt Nam
KÊU GỌI CÔNG ĐỨC TÔN TẠO KHU LĂNG MỘ, MIẾU THỜ
Giới thiệu tác phẩm mới
MỘT DÒNG HỌ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO NỀN LỊCH HỌC NƯỚC NHÀ
Nhân cách Đặng Ngọc Lương và công lao của ông trong việc bảo vệ cội nguồn họ Đặng
Tiến tới ngày giỗ của Tiên tổ Đặng Tất
Thông báo về việc xây dựng khu Miếu và Mộ của Quốc Công Đặng Tất lại Làng Thế Vinh, xã Phú Mậu, Phú Vang, Tp Huế

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam