Đặng Tộc Việt Nam

Giới thiệu tác phẩm mới
Thứ năm, 01.27.2011, 01:54am (GMT)

Chúng tôi xin giới thiệu một quyển sách mới xuất bản  có tên gọi :

“Một dòng chảy không ngừng” của nhà xuất bản Lao động. Tác giả Đặng Văn Thảo. Quyển sách giới thiệu nhiều tư liệu phong phú về họ Đặng. Sách dày gần 1000 trang, hình thức đẹp. Bà con muốn mua xin liên hệ với ông Đặng Văn Thọ ở số máy : 0905051366 hoặc các số máy sau : 0913281821, 0913494651. xin cảm ơn.