..:: Tin nóng:    
Tất cả các tin
Tin tức sự kiện
Lịch sử dòng họ
Chắp Nối Cội Nguồn
Danh Nhân Họ Đặng
Truyền thống dòng họ
Khuyến Học
Trang Thơ
Thư Bạn đọc
Thông Tin Hữu Ích

Newsletter
Tên bạn:
Địa chỉ email:
Chấp nhận

 
Trang Thơ 
Tho Dang tien Nam
Thứ hai, 03.21.2011, 02:41pm (GMT)

ĐẸP NHẤT LÀNG TÔI

                                   Đặng Tiến Nam

                                                                                         

KÝnh tÆng quª h­ư¬ng t«i- X· Vò Trung

                                                 

Lµng t«i ë tËn phÝa trêi xa

c¸ch mÊy con s«ng, mÊy nhÞp phµ

®ång ®Êt hai mïa xanh lóa b¾p

bªn dßng s«ng NhÞ ®á phï sa.

 

Håi øc xa x­a tuæi Êu th¬

mµ t«i vÉn nhí ®Õn b©y giê

nh÷ng ®ªm tr¨ng s¸ng h­¬ng cau ng¸t

nh÷ng chuyÖn buån vui nh÷ng ­íc m¬.

 

Nhí m¸i ®×nh lµng uèn cong cong

hai bªn diÒm ngãi ®¾p ph­îng long

víi ng«i chïa cæ soi bãng n­íc

vµ gèc ®a bªn qu¸n nghªnh phong.

 

M¸i r¹ cau xanh san s¸t kÒ

suém vµng ®ång lóa tr¶i ven ®ª

cån tre cß tr¾ng x«n xao tiÕng

hoa g¹o ®á au r¾c lèi vÒ.

 

§¸nh giÆc lµng t«i næi tiÕng vang

ph¸ TÒ diÖt Ngôy bøc T©y hµng

mÊy phen bom déi cµy lµng xãm

b¾p vÉn xanh t­¬i, lóa trÜu vµng.

 

ChiÒu chiÒu n¾ng tÝm nhuém ch©n ®ª

®µn trÎ hß nhau giôc nghÐ vÒ

thÊp tho¸ng bao nhµ th¬m khãi bÕp

chu«ng chïa ®æ nhÞp, l¾ng hån quª.

 

 

Ra ®i ngµy Êy ®· l©u råi

tõ buæi giÆc vÒ. N¨m th¸ng tr«i,

lßng vÉn nhí hoµi n¬i xãm cò

§Ñp nhiÒu! §Ñp l¾m! NhÊt lµng t«i!

      

1992       

 


Tin liên quan:
+ Ông Đặng Thành Tâm dâng hương Tiên Tổ Tiến Sĩ Quốc Lão Ứng Quận Công Đặng Đình Tướng tại nhà thờ ở làng Thụy Hương huyện Chương Mỹ Hà nội
+ DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ HỘI GIỖ TỔ ĐẶNG TẤT.
+ Lễ cải tang đưa bà Đặng Thị Thúy Hạnh về yên nghỉ trên chân núi Hồng Lĩnh
+ Nhân cách Đặng Ngọc Lương và công lao của ông trong việc bảo vệ cội nguồn họ Đặng
+ Đặng Thị Kim: Nữ anh hùng tuổi 19
+ Tiến tới ngày giỗ của Tiên tổ Đặng Tất
+ Tấm lòng của một doanh nhân
+ GS Đặng Lương Mô: Nhãn hiệu, thời cơ và nhân sự 3 yếu tố để một tổ chức nghiên cứu hoạt động có hiểu quả
+ GS Đặng Quốc Kỳ - Một giáo sư Việt kiều 'kỳ quặc'
+ Phố Đặng Nghiêm thành phố Thái Bình
+ CỤ ĐẶNG CÔNG THÀNH VÀ NĂM ĐẠI VƯƠNG
+ TIÊN HIỀN ĐẶNG NGHIÊM CẢM TÁC
+ MINH ĐỨCTHÁI HẬU ĐẶNG THỊ


Tin khác:
. TRUYEN NGAN (03.17.2011)
. DẠO BƯỚC HỒ TÂY NHỚ TỔ TIÊN (02.12.2010)
. Thơ của các Tác giả họ Đặng xưa (10.28.2009)
. Tim tím hoa khoai (10.12.2009)
. Thơ của Tiến Sĩ Đặng Tiến Nam (10.08.2009)
. TIÊN HIỀN ĐẶNG NGHIÊM CẢM TÁC_(Đường thi tam thư liên hoàn) (10.08.2009)
. TIÊN HIỀN ĐẶNG NGHIÊM CẢM TÁC (10.08.2009) 
Sự kiện
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
March 2018

Quảng cáo

Tin nóng
CON NGƯỜI VÀ SỐ PHẬN
Văn hóa nghệ thuật Truyện ngắn : CON ĐƯỜNG NÀO CHO ANH Ông Vạn đứng ngắm cánh đồng ngập mặn xen lẫn ao hồ bỏ hoang. Trong đầu ông nghĩ ra bài toán thoát khỏi cảnh nghèo. Đất ở vùng này r
Văn hóa nghệ thuật Truyện ngắn : CON ĐƯỜNG NÀO CHO ANH Ông Vạn đứng ngắm cánh đồng ngập mặn xen lẫn ao hồ bỏ hoang. Trong đầu ông nghĩ ra bài toán thoát khỏi cảnh nghèo. Đất ở vùng này r
Văn hóa nghệ thuật
CHÙM CHUYỆN ĐỌC VUI TRONG DIP TẾT
Văn hóa nghệ thuật
Tho Dang tien Nam
TRUYEN NGAN
Thơ của các Tác giả họ Đặng xưa
Tim tím hoa khoai

|| Trang chủ || Diễn đàn || Tông đồ || Lời hoài niệm tâm linh ||
 

Bản quyền thuộc BLL toàn quốc họ Đặng Việt Nam.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Thảo
Địa chỉ: 60/41 phố Thái Hà - Q.Đống Đa -Hà Nội
Điện thoại: 0913.281.821 - 043.9903379 -Fax: 043.572.090
Email: dangvanthaohn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "dangtocvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin website này.

 

Lượt truy cập

BLLTQ họ Đặng Việt Nam