Đặng Tộc Việt Nam

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
Thứ sáu, 07.01.2011, 05:26am (GMT)

Để giảm bớt khó khăn cho các cháu dự thi đại học kỳ thi 2011. Hội đồng Đặng tộc Việt nam thông báo :

Các cháu học sinh họ Đặng đến TP Hồ Chí Minh dự thi đại học gặp chú Đặng Hồng, chủ tịch hội đồng Đặng Tộc TP Hồ Chí Minh để được bố trí chỗ ở miễn phí. Vui lòng liên hệ số điện thoại : 0913949098.

Các cháu đến TP Huế liên hệ với Dì Đặng Thùy Dương. Điện thoại : 0945334906 để được bố trí nhà ở trọ miễn phí.

                                                          Đặng Văn Hợi